25042018Nowości:
   |    Rejestracja
Humpty Dumpty

Napisane przez:Trzecia władza wg Monteskiusza

1. . W każdym państwie istnieją trzy rodzaje władzy: władza prawodawcza, władza wykonawcza rzeczy należących do prawa narodów i władza wykonawcza rzeczy należących do prawa cywilnego. Mocą pierwszej książę albo prawodawca stanowi... więcej >>

Sędziowie Trybunału Konstytucyjnego popełnili przestępstwo?

INFORMACJA SERWIS21:   Jak podkreśla Stowarzyszenie Zgodnie z art. 44 ust 1 pkt 1 lit f ustawy z 25 czerwca 2015 r. o Trybunale Konstytucyjnym (Dz. U. z 2015 poz. 1064 z późn. zm.), Trybunał orzeka w pełnym składzie w sprawach... więcej >>

Trybunał Konstytucyjny narusza prawo i zasady logiki

INFORMACJA SERWIS21: Trybunał Konstytucyjny narusza zasady logiki Trybunał zapomniał o elementarnych zasadach rozumowania logicznego, albowiem skoro przepis przewidywał wybór 5 sędziów a nie 3+2, to był albo niezgodny albo zgodny z konstytucją.... więcej >>

PO – PSL złamały Konstytucję!

Zdaniem Profesora przepisy ustawy z dnia 25 czerwca 2015 r. o Trybunale Konstytucyjnym dotyczące wyboru sędziów Trybunału w 2015 r. są niezgodne z Konstytucją: – art. 19 ust. 1 i 2 oraz art. 137 są niezgodne z art. 112 (zasada... więcej >>

Zoll straszy czyli koniec państwa prawnego

– Muszę powiedzieć, że Polska przestaje być demokratycznym państwem prawa. Zapis konstytucji o demokratycznej Polsce dzisiaj już nie ma żadnego znaczenia. Władza ustawodawcza i wykonawcza, w szczególności w osobie prezydenta... więcej >>
301531