25022018Nowości:
   |    Rejestracja

Napisane przez:Monteskiusz

Proponowane zmiany w wymiarze sprawiedliwości, to tylko kosmetyka

Demokracje uważał za najlepszy ustój państwowy, ale widział jego słabości. Owe słabości wynikają z ludzkiej natury – każdy chce być ważniejszy od innych, każdy – może ze względu na pracowitość, wykształcenie, urodzenie... więcej >>
Kurs_1

Na sprawiedliwym kursie

Pruje pod pełną parą ku rozpoznanej póki co teoretycznie, ukrytej za horyzontem Nowej Ziemi IV RP. Kapitański mostek pozostaje we współpracy z maszynownią, ale odgrodził się od przeludnionych pokładów pasażerskich 3 klasy, żeby... więcej >>
monteskiusz

Najwyższy czas, by obudził się suweren

Ta „szlachetna Kasta” (jak sami siebie nazwali) opacznie rozumie władzę sadownicza; uważa, iż przysługuje jej prawo nadzoru nad pozostałymi członami władzy tj. nad władzą ustawodawczą i wykonawczą. Jednocześnie sądzi,... więcej >>
monteskiusz

Trzecia władza wg Monteskiusza

1. . W każdym państwie istnieją trzy rodzaje władzy: władza prawodawcza, władza wykonawcza rzeczy należących do prawa narodów i władza wykonawcza rzeczy należących do prawa cywilnego. Mocą pierwszej książę albo prawodawca stanowi... więcej >>
polska_temida

Kiedy świeci słońce, to jest dzień

  Nastąpiło zachwianie równowagi wynikajacej z zasady trójpodziału władzy. W TK nie ma niezbędnego pluralizmu, sędziowie TK są nie tylko niezawiśli, ale także nieusuwalni, mają dozgonnie zagwarantowane dochody przekraczające... więcej >>
temida

Sąd nad sędziami

Warszawa, dnia 01.09.2016 roku GŁOS SPOŁECZEŃSTWA POLSKIEGO W ZWIĄZKU Z NADZWYCZAJNYM KONGRESEM SĘDZIÓW POLSKICH ZWOŁANYM NA 3 WRZEŚNIA 2016 R.   Krajowa Rada Sądownictwa Stowarzyszenie Sędziów Polskich Iustitia Stowarzyszeniem... więcej >>
zxcvbn

Trójpodział władzy w Polsce jest fikcją

  O jakim więc rzeczywistym trójpodziale władzy mówimy? Ponadto, rząd u nas jest tylko jedną częścią władzy wykonawczej, ponieważ drugim jej elementem jest urząd Prezydenta RP i tylko on jest niezależny od rządu i Sejmu.... więcej >>
erdogan

Turcja. Erdogan chce ukrócić masonerię w sądach

  „Wielka awantura wybuchła w sobotę na posiedzeniu komisji sprawiedliwości tureckiego parlamentu. Deputowani kopali się, okładali pięściami i obrzucali butelkami z wodą „…”Komisja zebrała się, by debatować nad złożonym... więcej >>
310104