19072018Nowości:
   |    Rejestracja
Piotr G. Żurek

Napisane przez:


Moje motto: "Nie pytaj się co dał mi mój kraj, spytaj się siebie, co ja dałem swojemu krajowi". Jestem z przekonania monarchistą, konserwatystą a zarazem uważam siebie za współczesnego Krzyżowca. Z powodu chęci budowania silnej Ojczyzny stałem się również członkiem Ruchu Narodowego, partii politycznej będącej spadkobiercą wartości prezentowanych przez Romana Dmowskiego Moje teksty można przeczytać również na moim blogu crusader1973.blogspot.co.uk oraz na https://www.salon24.pl/u/crusader1973/


Inkorporacja i federacja, dwie koncepcje Polski.

Rozwój granic RP   Socjalista Józef Piłsudski urodził się 5 grudnia 1867 roku w Zułowie na Wileńszczyźnie. Pochodził z zubożałej szlachty litewskiej. Wychowany w polskiej tradycji patriotycznej. Po zamachu na cara Aleksandra... więcej >>

Wybór sojuszy

  A na to drugi: – panie Rapaport, co pan robisz taki gewałt, -pański okręt? Najprawdopodobniej przeciwnicy obecnej władzy nie traktują jako wspólną własność tego okrętu, którym wszyscy płyniemy.   Rzeczywiście,... więcej >>

„Błędy Piłsudskiego” wg Marcina Króla

Działalność „ekspropriacyjną” oddziałów bojowych PPS potraktował Król jako błąd nawiązując do nazwy akcji bandyckich. Muszę tu stanowczo zaprotestować: – akcje zbrojne Piłsudskiego i jego podkomendnych nie ograniczały... więcej >>

Wspomnienia na „Dzień Wolności”

Później w szkole podstawowej i w liceum, też się niewiele dowiedziałem, bo podręczniki kończyły się na Rewolucji Październikowej i dekrecie Lenina „nadającym Polsce wolność”, która została zmarnowana później przez... więcej >>

Akt 5 listopada

W dniach 4-6 lipca 1916 r. pod wsią Kościchnówka (obecnie Ukraina, obwód wołyński) walczące jeszcze po stronie Państw Centralnych (Niemcy, Austro-Węgry) Legiony Polskie prowadziły walki z przeważającymi oddziałami rosyjskimi. W... więcej >>

Kształt polityki czy kształt Polski?

Zresztą niezależnie od poglądów autora z obserwacji tego co się dzieje, a szczególnie doniesień medialnych można wysnuć wniosek, że w Polsce nie działają ugrupowania polityczne, a jedynie poszczególne osoby. Osobiste sukcesy lub... więcej >>

Okno możliwości.

W Warszawie wiedziano, że Niemcy zamierzały je odrzucić i wznowić działania wojenne. Naczelnik Państwa Józef Piłsudski pisał do dowódcy frontu litewsko-białoruskiego gen. Stanisława Szeptyckiego (15 maja 1919 r.): „W obecnej sytuacji... więcej >>

Pucz Majowy

„12 maja 1926 roku Józef Piłsudski dokonał zamachu na legalnie i demokratycznie wybrany rząd. Przygotowania trwały rok, a prowadzili je głównie generałowie Orlicz-Dreszer, Rydz-Śmigły, Sosnkowski, Wieniawa-Długoszewski i Żeligowski.... więcej >>

Racja jest jak dupa – każdy ma swoją

  W dniach 13-25 sierpnia 1920 roku wielka i niezwyciężona armia sowiecka została zwyciężona przez armię dopiero co powstałego państwa polskiego, składającą się głównie z ochotników. Można zrozumieć, że w historii obecnej... więcej >>

Cud nad Wisłą – 95 rocznica

Dla nas te sprawy nie miały znaczenia, ważna była świadomość, że o to po ćwierci tysiąclecia Polska odniosła wielkie zwycięstwo w wojnie z odwiecznym wrogiem i ciemiężycielem, przerastającym nas swą wielkością wielokrotnie. Zastosowana... więcej >>

Zupełnie nieważny tekst o Niepodległości

Tak więc, zmęczeni i zatroskani Warszawiacy mieli już struktury państwowe, swoiste państwo bez państwa, mieli rząd i Radę Regencyjną, mieli ministerstwa i infrastrukturę, szkolnictwo i system aprowizacji. Ale mieli i okupanta i polityczne... więcej >>

Polska – drugi początek

1. Zgodnie z art. 1 uchwały Kongresu Wiedeńskiego z 9 czerwca 1815 roku Księstwo Warszawskie, wyjąwszy te prowincje i okręgi, których przeznaczenie zgodnie z poniższymi artykułami jest odmienne, zostaje przyłączone na zawsze do Cesarstwa... więcej >>

L Kaczyński chciał użyć Izrael doOdbudowy I Rzeczpospolitej?

Piotr Skwieciński „smaczny fragment wywiadu Pazińskiego: Moim zdaniem ostatnią osobą, która (wśród polskich polityków – PS) miała jakąkolwiek opinię na temat Izraela, był Lech Kaczyński. (…) Kaczyński uważał, że tak jak... więcej >>

Friedman: Celem USA jest zniszczenie Niemiec i Rosji

Odwrotnie: Rosja poniosła ogromną porażkę na Ukrainie. Upadł prorosyjski rząd, „….”Także Polska musi być w stanie samodzielnie się bronić, przynajmniej dwa, trzy miesiące, dopóki nie przyjdzie pomoc. A na to potrzeba nie... więcej >>

A.Wilczkowski: Unowocześnienie armii przez Marszałka Piłsudskiego

Andrzej Wilczkowski Józef Piłsudski, a unowocześnienie armii Streszczenie Tematem niniejszego opracowania jest badanie wpływu Marszałka Józefa Piłsudskiego na unowocześnienie armii w Polsce w okresie od 1918 – 1939 roku. W dotychczasowej... więcej >>

Kijowski gambit

    Należy współczuć ludziom, którzy ryzykują i giną. Bowiem cierpią nie za swoją sprawę. To, co ja bym zrobił i co radziłbym Ukrainkom, to iść do domu. Nie tylko dlatego, że brak mi odwagi. (Odwaga to zbyt ekskluzywny towar... więcej >>

Drang nach Osten à la Pologne, czyli o nieuleczalności kompleksów

Jaką rolę spełnia Ukraina w polityce Polski, UE, Ameryki czy Rosji? Dla Rosji jest to obszar, zwany eufemistycznie bliską zagranicą, teren, który Rosjanie starają się utrzymać w swojej strefie wpływów – bliski kulturowo, etnicznie,... więcej >>

Dzięki Dmowskiemu i Piłsudskiemu Niemcy to teraz karzeł

Friedman „Aby zacząć myśleć o polskiej strategii, musimy pamiętać, że w XVII wieku Polska, w unii z Litwą, była jednym z głównym mocarstw europejskich „….(więcej) Biskup Andrzej Dzięga „ To Bóg dał nam Ziemie Zachodnie”…..”„Zdecydowanie... więcej >>

Jesień Narodów

1.   Po obaleniu rosyjskiego Rządu Tymczasowego (listopad 1917) bolszewicy dowodzeni przez Lenina wystąpili do Niemiec i Austro-Węgier z propozycją natychmiastowego zawarcia pokoju. Już w początkach grudnia doszło do zawieszenia broni,... więcej >>

Wyzwolenie Wilna spod okupacji litewskiej

Pod koniec wojny polsko-bolszewickiej 1920 roku, gdy wojska polskie przechodziły do kontrofensywy znad Niemna, do Polski powracały ziemie utracone uprzednio na rzecz Armii Czerwonej. Stało się sprawą jasną, że możliwe jest to również... więcej >>
316957