21052018Nowości:
   |    Rejestracja
Pawel Pietkun

Napisane przez:Przegląd analiz. „Polska i Europa – wyzwania i zagrożenia”

Dane makroekonomiczne dają powody do umiarkowanego optymizmu. Ostatnie pięć lat, w których nasz kraj rozwijał się w tempie 3 proc. rocznie uplasowało Polskę wśród krajów o stosunkowo wysokim poziomie rozwoju. W latach 2017-2022 prognozowane... więcej >>

Jest interes

„Komisja Europejska uznała, że polscy sędziowie są jednocześnie sędziami unijnymi czyli, że naruszenie ich niezależności narusza bezpośrednio Traktaty UE […] Timmermans poinformował również, że Komisja powstrzymała się od... więcej >>

Wystarczy połączyć wątki

„Tylko co trzeci Polak ma długofalowy plan finansowy, który obejmuje okres dłuższy niż 12 miesięcy. Jeszcze mniej osób odkłada z myślą o przyszłej emeryturze. Na tle państw OECD, odsetek osób oszczędzających w Polsce jest jednym... więcej >>

Lokaty Idea Banku na cenzurowanym

Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów w kwietniu 2017 r. wszczął postępowanie przeciwko Idea Bankowi. Wątpliwości wzbudzają rozpowszechniane informacje o warunkach lokat strukturyzowanych. Są to produkty finansowe, które... więcej >>

Banki: Są zmiany na rynku nieruchomości

Na koniec 2016 roku łączna liczba czynnych umów kredytowych wyniosła 2 057 170, czyli więcej o 0,88 proc. (nominalnie o 17 868 umów) w porównaniu do stanu na koniec III kwartału 2016 roku. W ujęciu rocznym portfel kredytów mieszkaniowych... więcej >>

Mieszkanie plus… problem dla banksterów?

W jakim stopniu proponowany przez rząd program „Mieszkanie Plus” może przyczynić się do poprawy sytuacji na polskim rynku nieruchomości mieszkaniowych? Czy zakup mieszkania, będący dla większości Polaków największą inwestycją... więcej >>

Nie oszczędzamy. Bo nie ufamy bankom

Na koniec lipca Polacy zgromadzili na rachunkach bankowych 694 mld zł. W ciągu pierwszych 7 miesięcy bieżącego roku, wartość depozytów gospodarstw domowych ulokowanych w bankach wzrosła nominalnie o 35,2 mld zł. To o ponad 45 proc.... więcej >>

Kolejny SKOK z nadzorcą. I do banku

Na zarządcę komisarycznego w SKOK Profit została powołana Pani Mieczysława Jankowska-Moruś. Jest to osoba posiadająca odpowiednie kwalifikacje i doświadczenie zawodowe do sprawowania tej funkcji. Celem zarządcy komisarycznego są działania... więcej >>

Rosja. Cięcia w programie kosmicznym

Aprobując plan przedstawiony w styczniu przez agencję Roskosmos, Miedwiediew polecił zredukowanie budżetu programu kosmicznego na lata 2016-2025 z 2 bilionów rubli (28,16 mld USD) do 1,4 biliona (19,71 mld USD). – To jest wielki... więcej >>

Uchodźcy – nie taki zły biznes

Niemcy zaczęli robić dokładnie to, co robią Szwajcarzy i zasłaniając się własnym prawem azylowym,  odbierają uchodźcom pieniądze oraz kosztowności – bezwzględnie każdemu przyjezdnemu – przekazując je Skarbowi Państwa. Powód?... więcej >>

Podwyżka dla królowej

I choć brytyjskie media prześcigają się w zestawianiu owych 16 mln funtów, czyli 18-proc. podwyżki z raczej skromnymi (jak na wyspiarskie warunki) wynagrodzeniami w budżetówce te knonkretne pieniądze pochodzą z zysków księstwa Lancaster,... więcej >>

Polskie pieniądze, czyli czyja to kieszeń

Kampania wyborcza na fotel prezydenta RP była otwarciem puszki Pandory – niedługo po jej rozpoczęciu TVN oraz Gazeta Wyborcza rozpoczęły frontalny atak na SKOK i Grzegorza Biereckiego, niemal w każdym materiale wspominając, że w ‚aferę... więcej >>

Pieniądz krąży po świecie…

  Dla przykładu, jeśli wydasz 1000 zł, to dokładnie o taką sumę wzrośnie dochód kogoś innego, lub kilku innych podmiotów, dając sumarycznie właśnie taką kwotę. Te 1000 zł nie zniknie ze świata,  ile oczywiście ich nie... więcej >>

Skarpeta wraca do łask

W lipcu depozyty gospodarstwo domowych zmniejszyły się o 1,15 mld zł. Obecnie Polacy mają w bankach 529,3 mld zł – wynika z danych Narodowego Banku Polskiego – Spadek oprocentowania lokat spowodował bardzo duże zmiany na rynku.... więcej >>

Pół biliona w banku

W Polsce średnie oszczędności wynoszą około 14 tys. złotych, czyli ponad 3 tys. euro na osobę. W Niemczech czy w Wielkiej Brytanii to ponad 20 tys. euro. – To siedem razy więcej. To jest duża rozbieżność, ale wynikająca też... więcej >>
308897