14082018Nowości:
   |    Rejestracja
Aleszuma

Napisane przez:


Po prostu zwykly czlowiek


ŻYDZI ŻĄDAJĄ OD POLSKI ZWROTU ZAMKU KRÓLEWSKIEGO NA WAWELU

ŻYDOWSKIE ZBRODNIE NA POLAKACH.   Światowe żydostwo występujące przeciwko Polsce wybrało Izrael jako państwo wiodące, kierujące współczesną zagładą Polski. Prym wiodą tu naziści (obcokrajowcy?), Stany Zjednoczone z antypolską... więcej >>

Holokaust: o co chodzi z IPN

Anna Wójcik, absolwentka słynnej budapeszteńskiej uczelni Sorosa, pisze:    Wielokrotnie próbowano wprowadzić do polskiego porządku prawnego przepisy, które wprowadzają odpowiedzialność karną za pomawianie państwa polskiego... więcej >>

Odszkodowania wojenne

Zarówno umowa poczdamska jak i traktat 4 + 2 w Moskwie posiadają moc sprawczą, jako decyzje podjęte nawet nie z tytułu zwycięstwa w wojnie, ale z racji bezwarunkowej kapitulacji III Rzeszy i poddania się woli zwycięskich państw. Ta... więcej >>

Polityka życzeniowa

Upadek potęgi habsburskiej wcale niekoniecznie musiał się okazać gwoździem do trumny – Rzeczypospolitej. Tak samo jak eksperyment z władcą niemieckim na polskim tronie, który nie tylko okazał się wraz ze swym synem grabarzem niepodległego... więcej >>

Mienie pożydowskie – trzeba wreszcie zrobić porządek

Jeśli tak się stanie Żydzi całego świata będą wysuwać roszczenia wobec RP o wartość majątku, jaki przed dekadami należał (na obecnym terenie Polski) do ich pobratymców (nie krewnych i nie powinowatych!). Wobec nich bowiem stosować... więcej >>

AMERYKAŃSCY ŻYDZI PRZECIWKO POLSCE, POLAKOM I POLSKOŚCI

Artykuł Nathaniela Poppera w żydowskim piśmie „Forward” z 6 sierpnia 2004 r. nawołuje Żydów i Niemców, by wspólnymi siłami zaspokajali swoje roszczenia przeciw Polsce. Tekst nosi znamienny tytuł: „Bitwa roszczeniowa... więcej >>

Odszkodowania od Niemiec.

Na odpowiedź z Berlina, że takie zadośćuczynienie miało miejsce w przeszłości można usłyszeć z polskiej strony, iż PRL nie była suwerennym państwem polskim, a więc podejmowane przez jej władze decyzje nie mają żadnej mocy prawnej... więcej >>

ZAFAŁSZOWANA HISTORIA

  Adam Michnik: Polacy są jak Kościół, a on uczy obłudy, kłamstwa, konformizmu, hipokryzji  

Reprywatyzacja a historia

Mam nieodparte wrażenie, że przy szacowaniu skali strat na „nawet kilka miliardów złotych” brana jest tylko obecna wartość rynkowa nieruchomości. Całkowite pominięcie historii Warszawy może jednak skutkować po pierwsze drastycznym... więcej >>

Nie będzie odszkodowań za represje polityczne w PRL?

stanowiącej, iż osobie, która otrzymała status działacza opozycji antykomunistycznej lub osoby represjonowanej z powodów politycznych na podstawie ustawy z dnia 20 marca 2015 r. o działaczach opozycji antykomunistycznej oraz osobach... więcej >>

Uwolnić Cyganów!

Uważam, że Cyganom należy natychmiast zwrócić wolność, a tych, którzy tą wolność im odebrali lub odebranie Cyganom wolności popierali, czyli członków Rządów PRL (i późniejszych) i członków PZPR wraz z ich dziećmi, wnukami... więcej >>

Czy Miller zapłaci odszkodowania arabskim terrorystom?

  Tak więc Polska nie może twierdzić że nie wiedziała kto wjeżdża na jej terytorium a także wydając takie zezwolenie musiała mieć świadomość jaki „biznes” będzie u nas prowadził. Nie można się tłumaczyć... więcej >>

A teraz spadaj, czyli brak dyskryminacji

  2. Ustawa z dnia 9 kwietnia 2010 roku o Służbie Więziennej (Dz. U. z 2010 r. Nr 79, poz. 523, Nr 182, poz. 1228, Nr 238, poz. 1578, z 2011 r. Nr 112, poz. 654, Nr 291, poz. 1707, z 2012 r. poz. 664, 951, z 2013 r. poz. 444, 628, 675,... więcej >>

Powojenne odszkodowania zapłacone Wielkiej Brytanii /od 1947 roku/

Wielka Brytania zaraz po ogłoszeniu przez ludowy rząd warszawski i prezydenta Bieruta ustawy o nacjonalizacji przemysłu z dnia 3 stycznia 1946 roku, o przejęciu na własność państwa podstawowych gałęzi gospodarki narodowej, zgłosiła,... więcej >>

Polska zapłaci terrorystom za CIA? Macedonia już zapłacila.

  Tamten przynajmniej wie gdzie go porwano, ale tych dwóch co skarży Polskę siedzi sobie jak na wczasach na Kubie , w bazie Guantanamo, i podobno mają wrażenie że to w Polsce a nie gdzie indziej robiono im „kuku”. Przecież... więcej >>

Zmowa cenowa operatorów komórkowych

  To efekt tajnego porozumienia o zakazie wchodzenia w partnerskie układy i inne preferencyjne rozliczenia dotyczące tzw. roamingu wewnętrznego, polegającego na przełączaniu abonenta na obcą sieć na terenach nie objętych zasiegiem... więcej >>
316569