18072018Nowości:
   |    Rejestracja
Pawel Pietkun

Napisane przez:Pracodawcy generalnie dobrze o Konstytucji Biznesu

Po ogłoszeniu przez rząd Konstytucji dla Biznesu opiniują ją Pracodawcy RP. Opinię przytaczamy w całości: „Mimo upływu kolejnych miesięcy od zakończenia procesu konsultacji społecznych, „Konstytucja biznesu” nie trafiła do... więcej >>

Rząd: mamy konstytucję dla biznesu

– Pakiet Konstytucji Biznesu to 5 ustaw, które odmienią rzeczywistość gospodarczą. To także kluczowy etap reformy prawa gospodarczego, zapowiedzianej w Strategii na rzecz odpowiedzialnego rozwoju. Filarem naszych propozycji jest... więcej >>

Przegląd analiz. MiŚ-ie zwiększają inwestycje

Takie są najważniejsze wnioski płynące z 20. edycji Raportu o stanie sektora małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce opracowanego przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości. Raport prezentuje obraz sektora przedsiębiorstw... więcej >>

Bezpłatne gwarancje spłaty kredytu dla innowacyjnych MŚP

Umowy między bankami udzielającymi kredytów a BGK weszły w życie 27 lipca 2017 r. Gwarancje kredytowe będą dostępne w placówkach 10 największych banków w całej Polsce. BGK ma do dyspozycji 525 mln zł, co docelowo pozwoli na udzielenie... więcej >>

Dodatnie saldo w handlu zagranicznym

Według wstępnych wyliczeń GUS, w całym 2016 r. wartość polskiego eksportu wyniosła 183 633,9 mln EURO, a importu 178 873,9 mln EURO. Nieco inne wyniki podaje natomiast NBP, który wartość ubiegłorocznego wywozu towarów z Polski oszacował... więcej >>

Bankowcy RP: rosną nam obciążenia

W mijającym roku 2016 sektor bankowy w Polsce, oprócz wypełniania swojej istotnej roli  w finansowaniu gospodarki i inwestycji, dostosowywaniu się do kolejnych wymogów regulacyjnych i prawnych czy udziale w procesie cyfryzacji państwa... więcej >>

Zmiany w systemie patentowym. Czy pomogą gospodarce?

W Ministerstwie Rozwoju trwają intensywne prace nad 11 projektami rozporządzeń wykonawczych do ustaw – o rzecznikach patentowych, własności przemysłowej oraz o zasadach uznawania kwalifikacji nabytych w państwach członkowskich... więcej >>

Liczba MŚP w Polsce najmniejsza w UE

Jest to najniższy wskaźnik w całej UE – wynika z raportu „Małe i średnie firmy w Polsce – bariery i rozwój” przygotowanego przez PI Research na zlecenie Banku Zachodniego WBK. Najwięcej MŚP zarejestrowanych jest w Wielkopolsce,... więcej >>

Odparowanie akcjonariatu

    Sposób funkcjonowania lokalnej warszawskiej giełdy jest odzwierciedleniem i klinicznym wręcz przykładem funkcjonowania gospodarki tzw. „trzeciej drogi”. To co obserwujemy utwierdza nas w przekonaniu, że podobnie jak ta... więcej >>

Z cyklu biznes: na dobry początek

  P.S. Nie chcemy obrażać wszystkich tych, z reguły przynależących do MSP, którzy w pocie czoła starają się robić swoje nieraz będąc pod opresją państwa, co staje się powodem ich bezsenności. Ale już w odniesieniu do tzw.... więcej >>

Europejska mowa trawa

  I pozostaje pytanie, dlaczego przy całym tym rozmachu, splendorze, celebracji i zadęciu towarzyszy nam poczucie graniczące z pewnością, że całe to gadanie podobnie, jak Kongres krynicki zda się psu na budę a nie MSP na pożytek?... więcej >>

Kogo naśladujemy naszym modelem gospodarczym?

http://www.galerialiber.pl/gospodarka/533/Fiat.html   No to do dzieła.  (…)Gospodarka państwa była przykładem silnego modelu etatystycznej gospodarki rynkowej, co oznaczało, że państwo respektowało istnienie własności prywatnej... więcej >>
311324