28052018Nowości:
   |    Rejestracja
Pawel Pietkun

Napisane przez:Szkoła doktorska zamiast doktoratu

– Rozwiązania, które dzisiaj przedstawiam, są pochodną intensywnych dyskusji ze środowiskiem doktoranckim i młodych naukowców, które prowadzimy od początku prac nad Ustawą 2.0. – deklaruje wicepremier Jarosław Gowin, minister... więcej >>

Alians MEN i Specjalnych Stref Ekonomicznych

To, że Specjalne Strefy Ekonomiczne weszły w alians z Ministerstwem Edukacji Narodowej w zakresie wsparcia reformy szkolnictwa w Polsce świadczy wyłącznie o tym, że szkolnictwo zawodowe – przez kolejne rządy konsekwentnie likwidowane... więcej >>

Bo wszystkie dzieci nasze są. A rodzice?

Państwo „finansuje” z kieszeni podatnika 5 godzin pracy przedszkola dziennie. Jednakże oprócz tego rodzice dotąd mogli wybierać zajęcia dodatkowe, rzecz jasna dodatkowo płatne. Tyle, że to rodzice ustalali z kim i na ile zawierają... więcej >>
304429