22072018Nowości:
   |    Rejestracja
Andrzej Owsinski

Napisane przez:Białoruś – czyżby kłopotliwa?

Nie były to bowiem kłopoty z Białorusią czy nawet z Ukrainą mimo znacznie większego nasilenia ukraińskich ruchów antypolskich. Głównym sprawcą dywersji były Sowiety, które mimo zawarcia traktatu ryskiego kontynuowały wojnę przeciwko... więcej >>

Reparacje: ignorancja i cynizm

Pierwsza kwestia, to tzw. Ziemie Odzyskane, ukazywane jako „reparacje”. To przejaw skrajnej ignorancji, gdyż Ziemie Odzyskane były formą rekompensaty za utracone Kresy Wschodnie. Nawiasem mówiąc – jeżeli ktoś chce traktować Ziemie... więcej >>

Miasto 39. Narodziny i obrona Starachowic-Wierzbnika [PDF]

      Miasto 39. Narodziny i obrona Starachowic-Wierzbnika [PDF]  

Projekt ustawy 11 lipca Dzień Ludobójstwa dokonanego przez OUN-UPA…-Kukiz15.

Ustawa 11 lipca Projekt ustawy upamiętniający Ludobójstwo, poprzez konkretną zbrodnię dokonaną przez OUN-UPA tego dnia(11 lipca), a nie jakąś bliżej nieokreśloną kategorię ogólną „dnia męczeństwa”. Łężyca 19 października... więcej >>

11 Lipca, rocznica ludobójstwa na Kresach

Zasięg czasowy obejmował głównie okres od 1942 roku aż po pierwsze lata powojenne, terytorialny obejmował obok województwa wołyńskiego również województwa tarnopolskie, stanisławowskie, lwowskie, a nawet część województwa lubelskiego... więcej >>

NIE TYLKO WE LWOWIE CZERWONY PAŹDZIERNIK CZ. II

12 września (9 dni po wypowiedzeniu wojny Niemcom) na konferencji w Abbeville, przedstawiciele Sztabów Generalnych zachodnich sojuszników Polski – Anglii i Francji uznali, że żadna pomoc materialna nie ma sensu wobec szybkości z jaką... więcej >>

NIE TYLKO WE LWOWIE BEZ TRUMIEN I KRZYŻY Z LUDOBÓJSTWEM W TLE

    Machnął bowiem ręką przed siebie i skazał : „tu budiet gorod, a tam kombinat'”, wskazując powtórnie, ale w kierunku przeciwnym. I tak miasto Nowa Huta z jej kombinatem zostały faktycznie wytyczone przez nieuka partyjnego,... więcej >>

Muzeum Pomordowanych na Wołyniu

– Chodzi nam o przestrogę na przyszłość, o przestrogę dla wszystkich narodów. Chcemy uszanować pamięć ofiar tej tragedii i oddać naszym rodakom cześć – zapewnił poseł Kazimierz Ziobro. – My, mieszkańcy Podkarpacia... więcej >>

Skwer Ofiar Wołynia w Lublinie – obywatelska inicjatywa uchwałodawcza

Lubelskie środowiska kresowe oficjalnie zgłosiły przewodniczącemu Rady Miasta rozpoczęcie akcji zbiórki podpisów pod obywatelskim projektem uchwały Rady Miasta w sprawie nadania skwerowi u zbiegu ulic Raabego i Głębokiej nazwy: Skwer... więcej >>
311542