27052018Nowości:
   |    Rejestracja
Pawel Pietkun

Napisane przez:Zastrzeżenia do koncentracji PKPE Holding i Elester-PKP

PKPE Holding jest kontrolowany przez CVC Capital Partners SICAV-FIS, który stoi na czele grupy CVC. Spółki należące do niej świadczą inwestycyjne usługi doradcze i zarządzają inwestycjami w imieniu poszczególnych funduszy i platform.... więcej >>

Empik się rozrasta – za zgodą UOKiK

Spółka Empik prowadzi sprzedaż m.in. książek, prasy, nagrań muzycznych, filmów, multimediów, artykułów elektronicznych oraz biletów na imprezy kulturalne. Natomiast Platon zajmuje się handlem hurtowym oraz dystrybucją książek.... więcej >>

Przegląd analiz. KNF o sytuacji sektora bankowego

Analitycy KNF informują, że ograniczona liczba banków nie spełniających wymagań regulacyjnych oraz zaleceń KNF. W I kwartale br. odnotowano dalsze wzmocnienie bazy kapitałowej (fundusze własne wzrosły z 175,5 mld zł na koniec ub.r.... więcej >>

Polski przemysł fuzjami stoi

Wszystkie 196 decyzji w sprawach kontroli koncentracji, które wydał UOKiK w 2016 roku oznaczały zgodę na fuzję firm lub przejęcie jedną przez drugą. Dwie zgody zostały wydane warunkowo. Warunkiem przejęcia lub połączenia firm operujących... więcej >>

PKO BP przejmuje Raiffeisen Leasing Polska. Czy będzie drożej?

Wniosek o zgodę na koncentrację wpłynął do UOKiK 17 października. PKO Leasing prowadzi działalność w zakresie leasingu finansowego i operacyjnego, oferując produkty i usługi dla małych i średnich przedsiębiorstw oraz korporacji,... więcej >>

Gospodarka. Polskę czeka czas fuzji

Pierwsza z planowanych koncentracji, o której mówiono w Warszawie przynajmniej od pół roku, to przejęcie przez Aegon Powszechne Towarzystwo Emerytalne części mienia Nordea Powszechne Towarzystwo Emerytalne. Przedmiotem działalności... więcej >>

UOKiK ogłasza wyroki. Wysokie

Pierwszy z wyroków dotyczy nałożenia kary za nieudzielenie informacji. W trakcie prowadzonych postępowań Urząd wielokrotnie zwraca się do przedsiębiorców o przekazanie danych bądź dokumentów, które mogą być pomocne w wyjaśnieniu... więcej >>

Przejęcie w bankomatach

Do UOKiK wpłynął wniosek dotyczący przejęcia przez spółkę notowaną na nowojorskiej giełdzie – Diebold – kontroli nad niemieckim przedsiębiorcą Wincor Nixdorf. Oba podmioty zajmują się sprzedażą bankomatów, oprogramowania... więcej >>

Rozpraszanie aparatów przemocy

Są lennonowscy idealiści, którzy sobie imaginują, że nie ma państw, że nie ma się po co zabijać, że nie ma żadnej religii. Są też leninowscy idealiści, którzy uważają, że wolność to komunizm i elektryfikacja. Anarchiści... więcej >>

Interwencjonizm a koncentracja gospodarcza

Joseph Schumpeter w swojej najgłośniejszej książce pt. „Kapitalizm, socjalizm i demokracja” przedstawił opis ewolucji kapitalizmu w kierunku socjalizmu. Wielkie korporacje i koncerny miały być etapem pośrednim do scentralizowanego... więcej >>
312688