20062018Nowości:
   |    Rejestracja

Napisane przez:


Jaki jestem każdy widzi (każdy kto zechce).


Polska, Litwini i Słowacy.

Z terenu Prus Wschodnich mogły Niemcy pierwszego dnia wojny zagrozić bezpieczeństwu stolicy Polski i sparaliżować funkcjonowanie władz centralnych, a wkroczenie Niemców na Słowację odsłaniało rejon Centralnego Okręgu Przemysłowego... więcej >>
309067