21042018Nowości:
   |    Rejestracja

Szkoła doktorska zamiast doktoratu


Szkoły doktorskie z powszechnym systemem stypendialnym, prestiżowy doktorancki grant od NCN i likwidacja niestacjonarnych studiów doktoranckich – oto nowe rozwiązania, które zaproponuje resort nauki w przygotowywanym projekcie Ustawy 2.0.


biology-573022_640

– Rozwiązania, które dzisiaj przedstawiam, są pochodną intensywnych dyskusji ze środowiskiem doktoranckim i młodych naukowców, które prowadzimy od początku prac nad Ustawą 2.0. – deklaruje wicepremier Jarosław Gowin, minister nauki i szkolnictwa wyższego. O zmianie ustawy o studiach doktorskich MEN poinformowało już Krajową Reprezentacją Doktorantów.

Na spotkaniu na Politechnice Warszawskiej, organizowanym przez KRD, szef resortu nauki zaprezentował odnowioną formułę prowadzącą do uzyskania stopnia doktora.

– Postępowanie będzie jednolite dla wszystkich, prowadzić będą do niego trzy ścieżki, przy czym, aby podnieść jakość doktoratów, zlikwidujemy niestacjonarne studia doktoranckie – zapowiedział Gowin.

Po zmianie prawa stopień doktora będzie można uzyskać poprzez kształcenie w szkołach doktorskich, doktorancki grant promotorski, oraz funkcjonującą obecnie ścieżkę eksternistyczną („z wolnej stopy”).

W szkołach doktorskich, które będą funkcjonowały w ramach uczelni, MNiSW chce wprowadzić powszechny system stypendialny dla doktorantów. Każdy doktorant w szkole doktorskiej otrzyma stypendium pozwalające na skupieniu się na pracy naukowej. Nowa struktura powinna działać w poprzek struktury wydziałowej uczelni, a więc cechować się interdyscyplinarnością, dlatego też będzie mogła być utworzona dla co najmniej dwóch dyscyplin naukowych ocenionych wysoko w ramach ewaluacji działalności naukowej. Szkoły doktorskie będą mogły być także tworzone wspólnie przez uczelnie oraz instytuty naukowe PAN.

Doktorancki grant promotorski w ramach NCN będzie 6-letnią elitarną ścieżką opartą na konkursie grantowym realizowanym za pośrednictwem Narodowego Centrum Nauki i uwzględniająca ocenę ekspertów międzynarodowych. Doktorant będzie też automatycznie zatrudniany na stanowisku co najmniej asystenta.

– Musimy zapewnić podnoszenie poziomu doktoratów. Dlatego też chcemy wprowadzić szereg wymogów projakościowych – uważa szef resortu nauki. Mogą być nimi np. publikacja co najmniej jednego artykułu w recenzowanym czasopiśmie ze zmodyfikowanej listy MNiSW lub książki w wydawnictwach z listy MNiSW, wprowadzenie w ramach szkoły doktorskiej ewaluacji śródokresowej postępów w przygotowaniu rozprawy doktorskiej (z udziałem recenzentów z innej uczelni), która będzie przepustką do dalszego kształcenia oraz warunkiem uzyskania wyższego stypendium, wprowadzenie większej liczby recenzji (cztery recenzje, w tym co najmniej trzy pozytywne). Z pewnością będzie także wymóg posiadania zewnętrznego certyfikatu z języka obcego na poziomie C1.

Napisane przez:


 

Podziel się z innymi

Powiązane artykuły

Dodaj komentarz

Dodaj komentarz

 

304429