21042018Nowości:
   |    Rejestracja

Rynek usług bankowych w Polsce jest już nasycony


Koniec IV kwartału 2016 przyniósł tylko nieznaczne wzrosty w obszarze rachunków bankowych dostępnych przez internet oraz liczby aktywnych klientów – informuje raport NetB@nk przygotowany przez Związek Banków Polskich. A to oznacza mniejszy przyrost klientów i zmiany odbywające się w obszarze klientów już funkcjonujących na rynku usług bankowych.


IMG_1209a

Koniec IV kwartału 2016 przyniósł tylko nieznaczne wzrosty w obszarze rachunków bankowych dostępnych przez internet oraz liczby aktywnych klientów – w stosunku do wyników zaobserwowanych w III kwartale było to odpowiednio 0,51 proc. i 0,37 proc. Ogólna liczba umów bankowości internetowej na koniec ubiegłego roku wyniosła 33,177 mln, z czego 15,355 mln należało do osób logujących się do swojego banku przynajmniej raz w miesiącu – wynika z najnowszej edycji raportu NetB@nk przygotowanego przez Związek Banków Polskich.

Raport NetB@nk: Oznaki nasycenia rynku

W ciągu całego roku w segmencie klientów indywidualnych wzrost liczby umów bankowości internetowej wyniósł 9,31 proc. co oznacza, że łącznie przybyło ich niespełna 3 mln. W tym czasie liczba klientów aktywnych wzrosła o 5,63 proc. czyli o nieco ponad 800 tys.

Dalsze osłabienie dynamiki wzrostu liczby rachunków dostępnych przez internet dla klientów detalicznych to oznaka nieuniknionego nasycenia tego obszaru usług bankowych, niemniej stosunek liczby umów do klientów aktywnych na poziomie 46 proc. wskazuje na duży, niezagospodarowany potencjał w zakresie korzystania ze zdalnych kanałów dostępu do usług bankowych.

– Dane publikowane w raporcie NetB@nk oraz wyniki dostępnych badań pokazują, że mimo istotnego nasycenia w obszarze bankowości internetowej, znacząca grupa klientów nie jest jeszcze przekonana do tego sposobu korzystania z usług bankowych i zdalnego zarządzania swoimi pieniędzmi. Część z nich przyznaje, że nie wie czy w ogóle ma możliwość korzystania z internetowego dostępu do konta, a stosunkowo znaczna grupa jest tego świadoma, jednak z różnych względów nie decyduje się na zmianę dotychczasowych przyzwyczajeń – mówi Krzysztof Pietraszkiewicz, prezes Związku Banków Polskich.

Za taki stan rzeczy odpowiadają z jednej strony dość niskie kompetencje w zakresie wiedzy finansowej w naszym społeczeństwie i brak pewnej swobody korzystania z nowoczesnych technologii, z drugiej natomiast mamy do czynienia z wciąż obecną luką w obszarze infrastruktury pozwalającej na wygodny dostęp do bankowości.

– Mamy nadzieję, że programy wspierające rozwój obrotu bezgotówkowego oraz działania edukacyjne prowadzone przez banki i ZBP pozwolą na stopniową poprawę w tym obszarze i zachęcą część klientów – ocenia Włodzimierz Kiciński, wiceprezes ZBP

Społeczna ocena banków w ciągu minionego roku uległa poprawie, a zaufanie, którym Polacy darzą banki pozostało stabilne wynika ze zrealizowanego w marcu 2017 r. badania „Reputacja sektora bankowego”. Badania wizerunkowe sektora bankowego prowadzone są w Związku Banków Polskich cyklicznie od 2007 r., a od sześciu ostatnich lat do pomiaru reputacji wykorzystywana jest metodologia indeksu TRI*M.

Niewielki wzrost zaufania

Zgodnie z najnowszymi wynikami, w stosunku do roku ubiegłego poprawie uległa ogólna opinia Polaków na temat banków. Połowa respondentów ma o nich dobre lub bardzo dobre zdanie (+2 p.p.), 42 proc. neutralne, a 8 proc. wyraża krytyczną opinię (-2 p.p.). Odnotowana ocena w tym wymiarze to najwyższy wynik w dziesięcioletniej historii pomiarów. Długoterminową tendencję w zakresie stopniowej poprawy społecznej oceny banków obserwujemy od 2009 r, kiedy dobrą opinię o bankach wyrażało 30 proc. badanych, a niemal tyle samo miało o nich krytyczne zdanie.

Banki oceniane są lepiej także w wymiarze reputacji. Poziom Indeksu TRI*M wśród ogółu respondentów wyniósł 38 punktów (+7). To znaczna poprawa od początku pomiarów i wyjściowego poziomu 21 punktów odnotowanego w 2012 r. W minionym roku sektor bankowy adekwatnie odpowiedział na sytuację na rynku, a największy wpływ na zmianę indeksu reputacji miała deklarowana wobec banków sympatia, ocena ogólna i postrzegana jakość usług, w mniejszym – postrzeganie sukcesu i deklarowane zaufanie. Oceny reputacji banków w przekroju społecznym są silnie zróżnicowane. Bardzo duży związek z wysokimi ocenami banków mają wysokie wskazania w zakresie poziomu wiedzy, doświadczenia w korzystaniu z usług bankowych i kompetencji finansowych klientów, a także ich wykształcenia, poziomu osiąganych dochodów i samooceny sytuacji materialnej. Niskim wskazaniom w wymiarze reputacji towarzyszą stosunkowo niskie wskazania w zakresie zainteresowania informacjami o bankach, niski poziom wiedzy finansowej i brak motywacji do jej poszerzania oraz niewielki zakres korzystania z produktów finansowych.

Napisane przez:


 

Podziel się z innymi

Powiązane artykuły

1 komentarz dla artykułu "Rynek usług bankowych w Polsce jest już nasycony"

  1. Ibrahim ibn Jakub napisał(a):

    rynek metali szlachetnych również.

Dodaj komentarz

Dodaj komentarz

 

303460