18062018Nowości:
   |    Rejestracja

Rady nadzorcze odarte z tajemnic


Prawie 49 tys. podmiotów gospodarczych w Polsce posiada w swojej strukturze wyodrębniony organ korporacyjny jakim jest rada nadzorcza (także: „komisja rewizyjna”, „rada”) – informują Nadzór Korporacyjny oraz Krajowa Izba Gospodarcza w opublikowanym właśnie raporcie dotyczącym rad nadzorczych nad Wisłą. – Do obsadzenia w radach jest prawie 192 tys. stanowisk, w których zasiada prawie 169 tys. osób. Roczny średni przyrost podmiotów w których powołana jest rada nadzorcza to 2 proc., podczas gdy przyrost stanowisk to 0,6 proc., a osób o 0,5 proc.


The-CEO

Wbrew powszechnie panującej opinii,  udział kobiet w radzie nadzorczej nie jest dramatycznie niski. Wprawdzie nadal statystycznie na trzech członków rady nadzorczej przypada dwóch mężczyzn i jedna kobieta (faktyczny udział to 66/34), lecz od kilku lat notujemy spadek udziału mężczyzn, a wzrost udziału kobiet. W 2016 roku w 28 proc. radach nadzorczych zasiadali tylko mężczyźni, w 7,5 proc. tylko kobiety. Pozostałe 2/3 spółek to składy rad nadzorczych mieszane.

Podobną tendencję obserwujemy w udziale obcokrajowców w składzie rad nadzorczych. Wprawdzie tylko co 18 członek rady nadzorczej to obcokrajowiec (5,7 proc.), co oznacza, że prawie 94 proc. członków ma obywatelstwo polskie, lecz udział obcokrajowców systematycznie wzrasta. Rok 2013 – 5,3 proc., 2014 – 5,4 proc., 2015 – 5,6 proc., 2016 – 5,7 proc.. Obecnie w radach nadzorczych polskich spółek zasiada ok 11 tys. obcokrajowców.

Według autorów raportu przeciętny członek rady nadzorczej ma niecałe 54 lata. Statystycznie rada nadzorcza „starzeje się” w tempie ok 1,5 miesiąca na rok. Najwięcej osób w radach nadzorczych urodziło się w latach 1954-1958 (58-62 lata), a dominującym jest rok 1956.

Co 4 członek rady nadzorczej zasiada w spółce zlokalizowanej w województwie mazowieckim. Na drugim miejscu znajduje się województwo śląskie (10,1 proc.), natomiast na trzecim – wielkopolskie (9,5 proc.). Kolejne miejsca zajmują – małopolskie (8,0 proc.) oraz dolnośląskie (7,8 proc.). Najmłodszych członków rady nadzorczej odnajdziemy również w województwie mazowieckim (przeciętny wiek 53 lata), natomiast najstarsi członkowie rad nadzorczych zasiadają w radach w województwie zachodniopomorskim (56 lat). Najmniej stabilne rady nadzorcze to ponownie województwo mazowieckie (przeciętny staż to 5,2 lata), najdłuższej w radzie nadzorczej zasiadają członkowie z województwa świętokrzyskiego (ponad 6 lat). Najwięcej kobiet zasiada w radach nadzorczych województwa lubuskiego (37,8 proc.), najtrudniej o „płeć piękną” w województwie wielkopolskim (30 proc.). Ponad 9 proc. członków rad województwa mazowieckiego to obcokrajowcy. Najtrudniej spotkać obcokrajowca w radach nadzorczych województw podlaskiego, świętokrzyskiego i warmińsko-mazurskiego.

– Analizując rady nadzorcze w Polsce opieraliśmy się przede wszystkim na danych dostępnych w Krajowym Rejestrze Sądowym. Badaniem objęliśmy wszystkie, ponad 190 tys., stanowisk w radach nadzorczych, w podziale na rodzaj podmiotu, a dodatkowo w szczególny sposób podeszliśmy do spółek kapitałowych (przedewszystkim S.A., Sp. z o.o. oraz S.K.A), gdyż to w tych podmiotach – rada nadzorcza sprawuje szczególną rolę – mówi Piotr Rybicki, współautor raportu Nadzoru Korporacyjnego i KIG. – Przyjrzeliśmy się również radom nadzorczym spółek giełdowych, ale z uwagi, że stanowią one niecałe 4 proc. podmiotów gospodarczych, a dodatkowo reprezentują duże i większe firmy, których także jest zaledwie kilka procent w gospodarce, wyciąganie wniosków na podstawie tych danych wydaje się niestety irracjonalne. Zresztą każda próba pracy na wycinkowych danych z góry skazana jest na porażkę. To pierwsze kompleksowe opracowanie na temat rad nadzorczych w Polsce. Obejmuje ono dane na 31 grudnia 2016 roku.

Napisane przez:


 

Podziel się z innymi

Powiązane artykuły

Dodaj komentarz

Dodaj komentarz

 

300789