21042018Nowości:
   |    Rejestracja

Pytania, na które nie odpowiedział nikt


W 2010 roku wspólnie z polskimi blogerami i na podstawie komunikatów polskiej prokuratury wojskowej, rzecznika rządu Donalda Tuska, raportu rosyjskiej komisji MAK zajmującej się katastrofą smoleńską, oraz Komisji Badania Wypadków Lotniczych przygotowałem listę pytań, które wysłałem (i wysyłałem wielokrotnie) do wymienionych komisji, ówczesnego premiera Donalda Tuska, późniejszego prezydenta Bronisława Komorowskiego. Pytania zadałem w trybie prawa prasowego. Odpowiedziała mi wyłącznie komisja Badania Wypadków Lotniczych Macieja Laska odsyłając do raportu komisji Jerzego Millera, na podstawie którego przygotowane były pytania.


Katastrofa_w_Smoleńsku (1)

Pytania przygotowywałem z blogerami: O.R.K.S, Pluszak, Marek Dąbrowski, Martynka, Łażący Łazarz, CDC, Arturb, zaś zebrałem je i poukładałem we współpracy z blogerem Pluszakiem.

Na żadne pytanie nigdy nie dostałem odpowiedzi wprost. Po siedmiu latach wciąż nie wiemy więc:

1.Czy piloci TU-154M 101 otrzymali plan lotniska w Smoleńsku?

2.Jaka była treść zadania lotniczego / rozkazu Nr 69/10/101?

3.W raporcie jest podana odległość 4000 m jako standardowa odległości od początku pasa startowego. Tymczasem wg mojej wiedzy wynosi ona 4600 m. Jak jest w istocie?

4.Pierwsze informacje dotyczące przecięcia linii energetycznej podawały czas, kiedy samolot TU-154 był kilka kilometrów przed lotniskiem. Wtedy sprawcą przerwy w zasilaniu byłby rosyjski IŁ-76. Który z samolotów IŁ-76 czy TU-154M 101 zerwał linię energetyczną?

5.Dlaczego w raporcie końcowym nie zamieszczono / zaprezentowano / zweryfikowano / oceniono żadnych relacji świadków co do ostatnich chwil lotu tupolewa (spójne zeznania: dziwna, przerywana praca silników, błyski). Czy zeznania te uznano za bezwartościowe?

6.Czy została przeprowadzona analiza próbek pobranych z pnia brzozy, o które zawadziło skrzydło samolotu TU-154?

7.Wg zeznań por Wosztyla w oparcie o zapisane dane GPS bliższa naprowadzająca umiejscowiona była w odległości o 650 m bliżej dalszej tj. ok 1,7 km od lotniska. Czy komisja może potwierdzić prawdziwość tej informacji?

8. Na podstawie zapisów pokładowych rejestratorów lotu – zostały przeprowadzone dodatkowe obliczenia kilku nieuwzględnionych w Raporcie Końcowym parametrów ostatniej fazy lotu. Zostały one dopisane do właściwych rubryk odpowiednio poszerzonej tabeli nr 2. załącznika nr 4. Wynik przeprowadzonego badania zawarto w poniższym materiale:

(fragment: 0’30” – 1’10”)

Czy Komisja nadal upiera się przy tezie, że odtworzona trajektoria lotu samolotu znajduje potwierdzenie w zapisach pokładowych rejestratorów parametrów lotu? Innymi słowy, czy Komisja nadal twierdzi, że kilkaset metrów od progu lotniska Siewiernyj rosły ponad trzydziestometrowe, niewidzialne, smoleńskie sekwoje – i to właśnie od ich wierzchołków odbijała się wiązka radiowysokościomierza UW-5M podczas obrotu samolotu o kąt roll=130st (por. poz. 13. tabeli nr 2, zał. nr. 4) – dając wartości ostatnich pomiarów sprawnego radiowysokościomierza w granicach 40m? Od czego zdaniem Komisji odbiła się wiązka RW w pkt 13. trajektorii ?

9.Czy w ogólnym przypadku kierunkowej anteny – parametr, jakim jest tzw. kąt połowy mocy – może dla jednej, konkretnej anteny przyjmować zmienne wartości (i to w dość szerokim przedziale co najmniej kilkunastu stopni – por. Zał. 1.1 i Zał. 1.2)?

10.Wymagane parametry nadajnika markera wg danych z 2000r. Strefa słyszalności markera na linii kursu i ścieżki:

– dalszy: 600m ± 200m (na wysokości 300m od poziomu progu pasa)

– bliższy: 300m ± 100m (na wysokości ok. 70m od poziomu progu pasa)

Czy w szczególnym przypadku anteny kierunkowej markera BRL pracującego na lotnisku w Smoleńsku wiązka markera nie spełniała podstawowych wymagań nałożonych normą z 2000r. na tego typu sprzęt?

(fragment: 4’25” – 4’35”)

11.Który kształt listków bocznych markera BRL jest prawdziwy – ten z Załącznika nr 1.1 czy raczej ten z Załącznika nr 1.2? (bo wyraźnie różnią się między sobą).

(fragment: 4’50” – 4’58”)

12.Na podstawie jakich konkretnie dokumentów – zostały dorysowane „listki boczne” w Załącznikach do Raportu Końcowego ?

13.Czy KBWL LP wnioskując o zmianie kierunku lotu o ok.3,5 stopnia po uderzeniu w brzozę wzięła pod uwagę współrzędne geograficzne TAWS event#37 oraz TAWS event#38 ?

14.Jak KBWL LP tłumaczy, że w Załączniku nr 4 temu samemu miejscu odpowiadają dwa różne kąty przechylenia: 90 stopni według Tabeli 1 oraz 120 stopni według Tabeli 2.

Dodatkową wątpliwość co do rzeczywistej wartości przechylenia samolotu w tym punkcie stwarzają odczyty radiowysokościomierza, który w tym miejscu zgodnie z Tabelą 1 miał pokazywać wysokość radio 15,6 m.

Odczyt 15,6 m pochodzi ze znajdującego się na wyposażeniu Tu-154M radiowysokościomierza typu RW-5M. Instrukcja urządzenia (poniżej) jednoznacznie wskazuje że dla lotu z kątem przechylenia powyżej 30 stopni jego odczyty są obarczone dużym błędem, zaś maksymalny kąt przechylenia dla normalnej pracy radiowysokościomierza wynosi 15 stopni.

Jak podano w Załączniku 4 do Raportu, w punkcie numer 5 samolot leciał z kątem przechylenia 90 stopni (Tabela 1) lub 120 stopni (Tabela 2) w terenie na którym znajdowały się pojedyncze, o tej porze roku bezlistne drzewa-topole (oznaczone na rys.2 w Załączniku 4 numerami „11” i „12”), zatem wiązka radiowysokościomierza pracującego na fali o długości 7 cm (dane z instrukcji urządzenia), z racji faktu iż nadajnik radiowysokościomierza znajduje się w dolnej części kadłuba samolotu, nie mogła w tym czasie odbijać się od ziemi.

Należy zwrócić uwagę, że dla kąta przechylenia 120 stopni (jak w Tabeli 2) nadajnik radiowysokościomierza nie może dać żadnych odczytów, ponieważ jest skierowany skośnie do góry, a nie w kierunku ziemi. Ponadto, instrukcja radiowysokościomierza RW-5M stanowi, że wiązka radiowysokościomierza może odbić się wyłącznie od gęstego masywu leśnego, a nie pojedynczych drzew („rzadki las”).

Komisja w Raporcie nie wyjaśniła, w jaki sposób zmierzono podaną w Tabeli 1 do Załącznika 4 wartość wysokości radiowej 15,6 metra dla kąta przechylenia samolotu 90 st. (wg Tabeli 1) i 120 st. (wg Tabeli 2).

15.W jaki sposób KBWL LP wyjaśnia sam fakt wykonania przez radiowysokościomierz RW-5M pomiarów wysokości radiowej dla kątów przechylenia 90 stopni (punkt 5 Tabeli 1) oraz 120 stopni (punkt 6 Tabeli 1) za pomocą fali o długości 7cm w terenie pokrytym bezlistnymi, pojedynczymi drzewami? Czy KBWL LP wzięła pod uwagę fakt, że powyżej kąta obrotu 30 stopni odczyt tego radiowysokościomierza jest obarczony dużym błędem, a jeśli tak, to jaką przyjęła poprawkę odczytu na ten błąd? Dlaczego wielkość i metodologia poprawki nie zostały opisane w Raporcie?

16.Czy KBWL LP wnioskując o zakrzywianiu toru lotu w lewo wzięła pod uwagę współrzędne geograficzne TAWS event#37 oraz TAWS event#38? Czy zakrzywienie toru lotu nastąpiło gdy samolot leciał w przechyleniu 45, czy 90 stopni? Czy zakrzywienie toru lotu nastąpiło w odległości około 780, czy 690 metrów od progu pasa? Czy wniosek o miejscu początku zakrzywienia toru lotu KBWL LP wysnuła bezpośrednio z badania rejestratorów parametrów lotu, czy innych źródeł (jakich?)

17.Dlaczego na rysunku nie pokazano TAWS event#38? Dlaczego pokazany na rysunku moment rozpoczęcia zmiany kursu nie zgadza się z Rys.13 w Załączniku 4?

18.Dlaczego Raporcie nie wspomniano, iż komputer pokładowy FMS UMS-1D w trybie podejścia (Approach mode) ma możliwość generowania wirtualnego sygnału ILS? Jakimi Komisja dysponuje dowodami, że tryb ten był aktywny/nieaktywny w czasie podejścia 10.04.2010?

19.Dlaczego zapis punktu 2.10.2.9 oraz przypis 32 z Raportu są sprzeczne z Załącznikiem nr 2 do Raportu?

20.Czy przeprowadzony, nieudany eksperyment odbył się z włączonym trybem Approach Mode FMS UNS-1D, i dlaczego przyciski-lampki „Zachod” i „Glisada” w czasie eksperymentu nie były wcześniej ręcznie uaktywnione przez pilotów? Dlaczego warunki powodzenia oraz rzeczywiste warunki przeprowadzenia eksperymentu nie zostały opisane w Raporcie?

21.Jakie jest uzasadnienie i poparcie w materiale źródłowym wniosku Komisji, że Załoga nie wiedziała o możliwości odejścia automatycznego poza ścieżką ILS?

22.Czy zaznaczona na rysunku „strefa koszenia” pokrywa się z prawdziwą trajektorią Tu-154M „101” w dniu 10.04.2010, również wynikającą z TAWS event#37 i TAWS event#38? Jeśli nie, dlaczego KBWL LP zamieściła w Raporcie nieprawdziwe dane?

23.Czy zdaniem KBWL LP uderzenie w brzozę nastąpiło, czy też nie nastąpiło w odległości 6,1m od jego końcówki?

24.Skąd bierze się różnica 7,1m (168-160,9m) pomiędzy wartościami o jakie miał przełączyć wysokościomierz barometryczny 1P , a wynikająca z dwóch oficjalnych dokumentów KBWL LP?

25.Jak KBWL LP tłumaczy fakt, że głos 1P, który przy mówieniu do mikrofonu musiałby nagrać się w Kanale I rejestratora MARS-BM, musiał być w Polsce odszumiany, i z której ścieżki zostało to wykonane ?

26.Czy przy użyciu słuchawek i mikrofonu przez 1P taka jakość zapisu w rejestratorze MARS-BM, z jaką mamy do czynienia w przypadku lotu Tu-154M „101” z 10.04.2010 jest prawidłowa? Jeśli tak, to dlaczego 2P, który także miał własny mikrofon MARS-BM, jest słyszalny dobrze, a 1P nie słychać? Jeśli nie, to dlaczego w Raporcie KBWL LP nie poinformowała o niesprawnościach w działaniu rejestratora MARS-BM?

27.Dlaczego zatem KBWL LP, zamiast zgrać oba zapisy względem wspólnych znaczników czasu, rozsunęła je o 3 sekundy, pisząc w Raporcie „czas MSRP-64 jest opóźniony o 3,425 s w stosunku do MARS-BM”?

28.Czy zdjęcie wykonane przez osobę prywatną 3 dni po katastrofie Rządowego Tupolewa może być wiarygodnym materiałem dowodowym w sprawie katastrofy?

29.Czy specjaliści zajmujący się badaniem wypadków lotniczych wykonali jakiekolwiek badania oraz fotografie nacięć poszczególnych drzew?

30.Czy biorąc pod uwagę fakt, że w dniu 10 kwietnia 2010 nad terenem lotniska w Smoleńsku leciał IŁ 76 który również mógł uszkodzić drzewostan czy członkowie KBWL sprawdzili które nacięcia drzew pochodzą od TU-154M, a które od IŁ 76? Czy KBWL zamierza uregulować sprawę dotyczącą bezprawnego użycia zdjęć Siergieja Amelina? (http://pluszak.nowyekran.pl/post/24128,katastrofa-tu-154m-raport-komisji-jerzego-millera-fotografie-katy-ciecia-drzew )

31.Czy została uregulowana sprawa dotycząca bezprawnego kopiowania zdjęć prywatnych osób (dotyczy zdjęcia kabiny TU-154M 102).

32.Czy Komisję Badania Wypadków Lotniczych Lotnictwa Państwowego obowiązuje Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych?

33.Jakim paragrafem KK zagrożony jest proceder fabrykowania danych w oficjalnym dokumencie państwowym o randze odpowiadającej randze Raportu Końcowego (tj. opisujący przebieg wydarzeń podczas Największej Tragedii Narodowej po II wojnie światowej)? Jakim wymiarem kary jest zagrożone takie przestępstwo?

34.Dlaczego w raporcie końcowym Komisji Badania Wypadków Lotniczych Lotnictwa Państwowego nie ma odręcznych podpisów (czytelnych lub nieczytelnych) poszczególnych członków Komisji?

35.Kto dokonał przeprojektowania salonki TU-154M 101?

– Kto zatwierdził zmiany dokonane w salonce TU-154M 101?

– Kto dopuścił do lotu po zmianach?

– Kto odebrał salonkę po zmianach?

– Kto zakupił, a wcześniej zamówił specjalne fotele?

36.Czy KBWL LP posiada jakiekolwiek dokumenty, które by dowodziły, że przebudowa salonki Tupolewa 154-M 1010 w ogóle miała miejsce?

37.Dlaczego jeszcze przed ul. Kutuzowa odpadł lewy statecznik skoro pierwszy jego kontakt z czymkolwiek to ostatnia topola przed „kępą drzew”?

38.Z wymaganych parametrów nadajnika markera wynika wprost, że Tupolew, by uzyskać ponad 2 sekundy sygnału markera BRL – musiałby być na pułapie nie mniejszym niż 35 metrów. Strona rosyjska twierdzi, że był znacznie niżej. Dlaczego zamiast ogłosić, że strona rosyjska głosi oczywistą nieprawdę i w związku z tym jest podejrzenie przeprowadzenia zamachu – KBWLLP wolała sfabrykować dane (sfabrykowane „listki boczne” na profilach), aby sprawę zatuszować?

39.W pierwszej turze pytań przesłanych do… zapytaliśmy w pytaniu o numerze 27 o to, czy „Komisja sprawdziła jakiej długości taśma CVR znajduje się w tupolewie nr boczny 102 – jeśli nie, dlaczego i kiedy zamierza to zweryfikować”?. MSWiA odpowiedziało: „Samolot Tu-154M nr 102 nie podlegał badaniu Komisji.” Członkowie KBWL przeprowadzali eksperymentalne loty TU-154M 102 Czy odpowiedź Komisji Millera w sprawie długości taśmy w Tupolewie nr 102 jest wiarygodna? Jeśli TU-154M 102 nie podlegał badaniu KBWL to na jakiej podstawie KBWL badała zachowanie TU-154M 102 pod kątem zadziałania przycisku „Uchod”?

Napisane przez:


 

Podziel się z innymi

Powiązane artykuły

komentarzy 8 dla artykułu "Pytania, na które nie odpowiedział nikt"

 1. Stefan napisał(a):

  Alarm – Stop GMO – Rząd i PiS wbrew obietnicom chą wprowadzic w Polsce strefy GMO

  https://www.youtube.com/watch?v=fMMLHPlQZ3k

 2. Maciej Rysiewicz Maciej Rysiewicz napisał(a):

  „Stefan”, litości, napisz na ten temat tekst i oddzielnie zamieść na „3obiegu”, a nie publikuj „od czapy” komentarza pod artykułem, który dotyczy Smoleńska, bo to wygląda na wyjątkowe… nie chce już nawet tego nazywać po imieniu!!!

 3. zjanusz zjanusz napisał(a):

  Czytając onegdaj opublikowany w prasie zapis z „czarnej skrzynki” TU154 rzuciły mi się w oczy dane 2 odczytów paliwa, które „przyrosło” w trakcie lotu bodaj z 7 do11 ton. „Wypadek przy pracy”, czy celowa podrzutka?
  Żurek Janusz

  • veri napisał(a):

   Do informacyjnego obiegu podano za duzo, majacych znamiona propagandy wrzutek aby inteligentny czlowiek uznal to wydarzenie za realne. ” Chlopcy” przegrzali chcac za wszelka cene uwiarygodnic nakazana narracje ?

   … czytalem, ze w nocy z 9/10.04 spotterzy machneli fotki gdy na lotnisku Okecie wyladowal odzial sil specjalnych Izralela i po zabraniu spec-przesylki odlecial. Tez jeden z mylacych tropow ?

 4. Słowianin napisał(a):

  Czy ktoś zweryfikował tą stronę http://www.zamach.eu
  Czy to kolejna z hipotez ?

 5. gniew napisał(a):

  Szczęść Boże. Czy ?, czy ?, czy ?, kto ?, kto ?, czy ?. CZY to ma sens… ?. Jak długo będziemy dawali się nabierać ?, jak długo będzie toczyła się ta gra…??? !!!. Tak długo… jak długo będziemy dawali się nabierać, sens jest ukryty !!!, odwracanie uwagi !!!!!!!!!!!!. A po co do jasnej ciasnej jest rząd, prezydent i pis ??? i Macierewicz…. ????. Zostawmy wyjaśnienie im.
  A jeśli okaże się nie nie są zdolni do wyjaśnienia, to niech zamkną gębę i nie robią nam wody z mózgu !!!. A wy drodzy redaktorzy dajcie sobie na wstrzymanie i nie bierzcie udziału w co kwartalnym odwracaniu uwagi Smoleńskiem od spraw toczących się tu i teraz…., choć nie zawsze tu !!!, ale dotyczących właśnie i przede wszystkim tubylców !!!!!!!!!!!!.
  pozdrawiam Zbigniew Lachowicz

 6. kanton napisał(a):

  a życie toczy się dalej. Co nam przyniesie niedługo , to się okaże jak skończą się wybory w Niemczech, Francji.

 7. zibi napisał(a):

  Do samolotu wszedl przewodnik z psem do szukania ewentualnie ladunkow pirotechnicznych niestety wlaczono w tym czasie motory i pies sie wystraszyl i ju znie bylo szukania.
  Tak ze Samolot polecial bez podstawowego przeszukania.
  Czy to bylo ustawione ze dokladnie wtedy kiedy motory ruszyly wpuszczono tego przewodnika czy przypaek?ale o tym sie juz nie dowiemy gdyz ten czlowiek nie zyje popelnil samobojstwo.

Dodaj komentarz

Dodaj komentarz

 

302675