20062018Nowości:
   |    Rejestracja

Przegląd analiz. MiŚ-ie zwiększają inwestycje


Polska gospodarka staje się coraz bardziej konkurencyjna i dynamiczna. Z roku na rok rośnie udział firm w tworzeniu PKB. Powstaje coraz więcej przedsiębiorstw i miejsc pracy. Firmy wyraźnie zwiększają wydatki rozwojowe. Poprawa nastrojów przedsiębiorców zanotowana w połowie 2017 r. i towarzyszące im dalsze plany rozwojowe, pozwalają sądzić, że pozytywny trend utrzyma się na dłużej.


soho

Takie są najważniejsze wnioski płynące z 20. edycji Raportu o stanie sektora małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce opracowanego przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości. Raport prezentuje obraz sektora przedsiębiorstw w Polsce w oparciu o przekrojowe dane statystyczne oraz wyniki badań własnych PARP.

Poprawa nastrojów

Ponad 40 proc. przedsiębiorców, w badaniu przeprowadzonym przez PARP w połowie 2017 r., dostrzega poprawę koniunktury gospodarczej, podczas gdy w analogicznym okresie 2016 r., twierdził tak niespełna co czwarty przedsiębiorca. Spadł też odsetek firm dostrzegających pogorszenie koniunktury – z 47 proc. w 2016 r. do 29 proc. w 2017 r. Również oceny przedsiębiorców co do koniunktury za 3 miesiące (prognoza na III kw. 2017 r.) są lepsze niż w analogicznym okresie poprzedniego roku. Prawie co czwarta firma była w czerwcu 2017 r. przekonana, że koniunktura się poprawi, rok temu twierdziło tak 18 proc. z nich. Pogorszenia z kolei spodziewał się co trzeci przedsiębiorca, gdy w poprzednim okresie blisko połowa – 45 proc..

Wyraźnie widać, że przedsiębiorcy weszli na nowy poziom budowania konkurencyjności. Najczęściej wymienianym działaniem walki z konkurencją jest ulepszenie produktów (59 proc. wskazań) oraz działania marketingowe (54 proc. wskazań). W porównaniu z zeszłym rokiem, znacząco mniej firm budowało swoją pozycję poprzez obniżanie kosztów pracy (z 24 proc. w 2016 r. do 13 proc. w 2017 r.). Systematycznie spada też ocena skuteczności obniżania ceny produktu w walce konkurencyjnej (w 2017 – 13 proc. firm twierdzi, że jest to skuteczne narzędzie; w 2016 r. – 15 proc.; w 2015 r. – 18 proc.).

Rośnie znaczenie sektora MSP

W Polsce działa ponad 1,9 mln firm, z których zdecydowana większość to mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa (99,8 proc.). Udział MŚP w tworzeniu PKB na przestrzeni ostatnich lat systematycznie rośnie i według ostatnich dostępnych danych przekroczył 50 proc.. Sektor MŚP stanowi miejsce pracy dla 69 proc. pracujących w przedsiębiorstwach, generuje ponad połowę (56 proc.) przychodów ogółem oraz blisko jedną trzecią wartości eksportu wyrobów i usług (30 proc.). Nakłady sektora MŚP na inwestycje razem z wydatkami na zakup używanych środków trwałych sektora MŚP stanowią blisko połowę tej wielkości dla firm ogółem (45 proc.). Co czwarty przedsiębiorca z sektora MŚP ponosi nakłady na innowacje. Średniorocznie nakłady przedsiębiorstw na innowacje rosną o 8,3 proc., a na działalność badawczo-rozwojową o 24,3 proc.

W ostatnich latach mocno wzrasta odsetek mikroprzedsiębiorstw w całej populacji przedsiębiorstw. Ich udział w strukturze wszystkich przedsiębiorstw wynosi aż 96 proc.. Mają największy udział w tworzeniu PKB – generują 41 proc. wartości dodanej sektora przedsiębiorstw, odpowiadają za 39 proc. miejsc pracy w całym tym sektorze (liczba pracujących w takich firmach wynosi ok. 3,7 mln osób).Utrzymująca się skłonność Polaków do tworzenia nowych firm to ważna wskazówka dla polityki przedsiębiorczości i innowacyjności ponieważ we współczesnej gospodarce to najczęściej młode i mniejsze firmy są źródłem istotnych innowacji.

Raport o stanie sektora małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce, PARP 2017. Opracowano na podstawie danych statystycznych GUS oraz badań własnych PARP w ramach Panelu Polskich Przedsiębiorstw.

Napisane przez:


 

Podziel się z innymi

Powiązane artykuły

Dodaj komentarz

Dodaj komentarz

 

308996