24042018Nowości:
   |    Rejestracja

Przegląd analiz. Atrakcyjność inwestycyjna województw


Mazowieckie pozostaje najatrakcyjniejszym województwem pod względem przedsięwzięć inwestycyjnych, w czołówce wyróżnionych przez raport Szkoły Głównej Handlowej regionów, znalazły się także dolnośląskie, śląskie, małopolskie i pomorskie.


091546_620

– Wyniki badań są zgodne z przekazywanymi przez Polską Agencję Inwestycji i Handlu ofertami lokalizacyjnymi, przy czym w porównaniu z rokiem ubiegłym zanotowaliśmy 45 proc. wzrost ich liczby. Najwięcej ofert przekazaliśmy z woj. śląskiego, dolnośląskiego oraz wielkopolskiego. Małopolskie zanotowało zaś największy wzrost przekazywanych ofert lokalizacyjnych – prawie 180 proc. rok do roku, a woj. śląskie – 110 proc. – zauważa wiceprezes PAIH Krzysztof Senger.

Raport „Atrakcyjność inwestycyjna regionów Polski 2017” przygotowany przez SGH na zlecenie PAIH opisuje nie tylko 16 polskich województw, ale także – jako jedyny w Polsce – prezentuje wewnętrzne zróżnicowanie ich atrakcyjności. Zgodnie z autorami publikacji atrakcyjność województwa wykazuje duży związek z poziomem jego rozwoju gospodarczego. Dlatego też wyróżnili następujące województwa: mazowieckie, dolnośląskie oraz śląskie, małopolskie oraz pomorskie

– Mazowieckie od 6 lat utrzymuje najwyższe klasy atrakcyjności dla wszystkich rodzajów inwestycji przemysłowych i usługowych – podkreśla prof. Hanna Godlewska-Majkowska, która kierowała pracami nad publikacją.

Jak zauważają autorzy badania wszystkie województwa posiadają lokomotywy rozwoju w postaci dużych miast lub dawnych miast wojewódzkich. Atrakcyjne są także ośrodki przemysłowe i centra turystyczne. Autorzy raportu podkreślają, że specjalne strefy ekonomiczne przyczyniają się do kształtowania rzeczywistej atrakcyjności inwestycyjnej w skali lokalnej, jeśli towarzyszą im inne formy wspierania przedsiębiorczości (parki naukowo-techniczne, inkubatory przedsiębiorczości). Wpływ SSE jest szczególnie widoczny w województwie dolnośląskim, które posiada najlepiej wykształconą sieć lokalizacji dla przemysłu i usług dla biznesu.

– W zróżnicowaniu atrakcyjności inwestycyjnej regionów kryje się także siła. Od lat notujemy wzrost liczby lokalnych klastrów i hubów. Niemniej musimy pamiętać, że bez rozwijania atrakcyjności trudniej jest przyciągnąć inwestora – przekonuje wiceprezes K. Senger.

Polska Agencja Inwestycji i handlu od lat monitoruje atrakcyjność inwestycyjną regionów i działa na rzecz jej poprawy we współpracy z partnerami regionalnymi. Raport jest jedynym w kraju źródłem informacji o zróżnicowaniu wewnętrznym atrakcyjności inwestycyjnej polskich regionów na poziomie powiatów i gmin, z zachowaniem porównywalności dla okresu kilkuletniego oraz w różnych podziałach regionalnych. Bardzo dużą wartością publikacji jest wykorzystanie danych zgromadzonych bezpośrednio przez partnerów regionalnych Agencji, co czyni ją niezwykle miarodajnym źródłem informacji o potencjale inwestycyjnym Polski. Ważną wskazówką dla inwestorów może być ponadto lista tzw. sektorów wysokich szans i sektorów strategicznych, ustalona przez PAIH przy współpracy z samorządami wojewódzkimi.

Sektory wysokich szans:

dolnośląskie – motoryzacyjny, elektromaszynowy, high-tech, BPO

kujawsko-pomorskie – elektroniczny, elektromaszynowy, chemiczny, spożywczy

lubelskie – elektroniczny, elektromaszynowy, chemiczny, spożywczy

lubuskie – elektroniczny, elektromaszynowy, chemiczny, spożywczy

mazowieckie – spożywczy, budowlany, BPO

opolskie – spożywczy, chemiczny, budowlany

podlaskie – spożywczy, maszynowy, turystyczny

podkarpackie – lotniczy, informatyczny, odlewniczy

śląskie – motoryzacyjny, BPO, IT, turystyczny, inwestycji ekologicznych i energetyki odnawialnej (OZE)

pomorskie – BPO/SSC/BSS, energetyki, ICT, logistyki, chemia lekkiej, motoryzacji

świętokrzyskie – metalowy, budowlany, leczniczo-uzdrowiskowo-rehabilitacyjny

warmińsko-mazurskie – rolno-spożywczy, drzewny, turystyczny, wyrobów gumowych, energetyki odnawialnej

wielkopolskie – motoryzacyjny, BPO, logistyczny

Sektory strategiczne:

łódzkie – nowoczesny przemysł włókienniczy i mody (w tym wzornictwo), zaawansowane materiały budowlane, medycyna, farmacja, kosmetyki, energetyka, w tym odnawialne źródła energii, innowacyjne rolnictwo i przetwórstwo rolno-spożywcze, media, informatyka i telekomunikacja,

małopolskie – biotechnologia, energia zrównoważona, ICT/BPO/SSC, przemysł chemiczny, przemysł metalowy, produkcja maszynowa i elektroniczna, przemysły kreatywne i turystyczny,

zachodniopomorskie – usługi przyszłości (ICT, KPO, B+R), działalność morska i logistyka, przemysł metalowo-maszynowy, biogospodarka (sektor drzewno-meblarski, sektor rolno-spożywczy, energetyka odnawialna, zielona chemia), turystyka i zdrowie.

W badaniu uczestniczyło ok. 160 instytucji okołobiznesowych działających na terenie wszystkich województw.

Napisane przez:


 

Podziel się z innymi

Powiązane artykuły

Dodaj komentarz

Dodaj komentarz

 

312677