22042018Nowości:
   |    Rejestracja

Przedsiębiorstwa odnotowują wzrost


W lutym br. produkcja sprzedana przemysłu była wyższa o 1,2 proc. w porównaniu z lutym ub. roku, natomiast w produkcji budowlano-montażowej odnotowano spadek o 5,4 proc.. W okresie styczeń – luty br. produkcja sprzedana przemysłu była o 5,1 proc. wyższa w porównaniu z analogicznym okresem ub. roku, kiedy notowano wzrost o 4,0 proc., natomiast produkcja budowlano-montażowa była o 1,7 proc. niższa niż przed rokiem, kiedy notowano spadek o 11,1 proc. To nie jedyne dobre dane.


a

Według wstępnych danych w lutym 2017 r. ceny produkcji sprzedanej przemysłu były wyższe o 4,4 proc. w porównaniu z lutym 2016 r. Wzrost cen odnotowano również w produkcji budowlano-montażowej – o 0,3 proc..

W lutym br. odnotowano wzrost sprzedaży detalicznej1 w cenach stałych w skali roku o 5,2 proc. (wobec wzrostu o 9,5 proc. przed miesiącem oraz o 6,2 proc. w lutym 2016 r.). W porównaniu ze styczniem br. miał miejsce spadek sprzedaży detalicznej o 2,8 proc. (wobec wzrostu przed rokiem o 1,3 proc.).

W lutym 2017 r. podobnie jak w styczniu odnotowano wzrost sprzedaży detalicznej w cenach stałych w skali roku we wszystkich grupach. Wśród grup o znaczącym udziale w sprzedaży detalicznej „ogółem” wysoki wzrost w porównaniu z analogicznym okresem ub. roku zaobserwowano w jednostkach zajmujących się handlem paliwami stałymi, ciekłymi i gazowymi (o 8,5 proc. wobec spadku o 2,5 proc. przed rokiem) oraz w przedsiębiorstwach handlujących pojazdami samochodowymi, motocyklami, częściami (o 5,2 proc. wobec wzrostu o 14,6 proc. przed rokiem), jak również w podmiotach zaklasyfikowanych do grupy „pozostała sprzedaż detaliczna w niewyspecjalizowanych sklepach” (o 5,1 proc. wobec wzrostu o 8,5 proc.). W grupach o niższym udziale w sprzedaży detalicznej „ogółem” znacznie zwiększyła się sprzedaż w jednostkach wchodzących w skład grupowań: „tekstylia, odzież, obuwie” (o 13,2 proc.) oraz „farmaceutyki, kosmetyki, sprzęt ortopedyczny” (o 12,5 proc.).

W okresie styczeń-luty br. sprzedaż detaliczna zwiększyła się w porównaniu z analogicznym okresem ub. roku o 7,0 proc. (wobec wzrostu o 5,0 proc. w 2016 r.).

W lutym 2017 r. przeciętne zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw było wyższe o 4,6 proc. r/r i wyniosło 5976,2 tys., a przeciętne miesięczne wynagrodzenie (brutto) było wyższe o 4,0 proc. r/r i wyniosło 4304,95 zł.

– Według wstępnych danych GUS, produkcja sprzedana przemysłu w lutym 2017 roku była 1,2 proc. wyższa w porównaniu z analogicznym miesiącem 2016 roku. Wynik jest niższy od oczekiwań Ministerstwa Rozwoju – mówi biur prasowe MR. I Dalej: – Po uwzględnieniu czynników o charakterze sezonowym, produkcja w lutym wzrosła o 4,8 proc. w porównaniu z analogicznym miesiącem 2016 roku. W porównaniu z lutym 2016 roku produkcja sprzedana przemysłu była wyższa w 15 (spośród 34) działach przemysłu. Najszybciej rosła sprzedaż w działach produkcji pozostałego sprzętu transportowego (o 32,9 proc.). Najsilniej spadła zaś sprzedaż wyrobów farmaceutycznych (o 14,1 proc.). W lutym 2017 roku w porównaniu z analogicznym miesiącem 2016 roku, o 5,4 proc., spadła sprzedaż przedsiębiorstw budowlanych.

Ceny produkcji sprzedanej przemysłu w lutym 2017 roku były wyższe niż przed rokiem o 4,4 proc. w porównaniu ze wzrostem o 4,0 proc. w styczniu (po korekcie). W porównaniu ze styczniem br. ceny nie zmieniły się.

Na wynikach silnie zaważyła różnica w liczbie dni roboczych. Jednak w marcu czynnik ten będzie wpływał korzystnie na dynamikę roczną, w związku z jednym dniem roboczym więcej niż przed rokiem. Oczekujemy przyspieszenia dynamiki produkcji szczególnie w działach przetwórstwa przemysłowego.

Analitycy MR prognozują, że w marcu 2017 roku powinniśmy odnotować wzrost produkcji przemysłowej przekraczający 7 proc.

Napisane przez:


 

Podziel się z innymi

Powiązane artykuły

Dodaj komentarz

Dodaj komentarz

 

301696