21042018Nowości:
   |    Rejestracja

Pozasądowo ze sklepem i e-sklepem


10 stycznia wejdzie w życie nowa, i rewolucyjna w Polsce, ustawa o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich. Właśnie podpisał ją prezydent. Większe uprawnienia dostaną organizacje zabezpieczające interesy konsumentów. Ale sami producenci oraz sklepy również mogą liczyć na lepszą ochronę swojego imienia.


uscisk_dloni_0

Prezydent podpisał ustawę o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich. Została ona już opublikowana w Dzienniku Ustaw. Nowe prawo wejdzie w życie 10 stycznia 2017 r. Jakie zmiany czekają przedsiębiorców i konsumentów?

W ustawie chodziło to to, żeby uniknąć długich sporów sądowych między klientami a sprzedawcami, oraz o to, żeby firmy mogły lepiej dbać o własny wizerunek. Podpisana przez Andrzeja Dudę ustawa jest wdrożeniem unijnej dyrektywy w tej sprawie.

Dzięki nowym przepisom każdy konsument będzie mógł prościej i szybciej rozwiązać swój konflikt. A przedsiębiorca, zgadzając się np. na bezstronną mediację, wzmacnia dobre imię swojej firmy. Dodatkowo unika długotrwałego i kosztownego procesu z konsumentem.

Ustawa dotyczy przedsiębiorców prowadzących zarówno sklepy stacjonarne, jak i internetowe, sprzedających towary oraz świadczących usługi. Wejdzie w życie 10 stycznia 2017 r.

– Powstanie nowy system rozstrzygania sporów między przedsiębiorcą a konsumentem. Będzie taki sam w całej Unii Europejskiej. Obejmie wszelkie zaistniałe na rynku spory, wynikające z umów sprzedaży rzeczy, świadczenia usług, w tym także umów zawartych przez internet, czy z przedsiębiorcą z innego kraju – wyjaśnia Marek Niechciał, prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

Zgodnie ze zmianami w Polsce będą funkcjonować podmioty, do których będzie mógł się zgłosić konsument, aby rozwiązać spór. Będą to podmioty niepubliczne utworzone przez przedsiębiorców z danej branży (np. lotniczej), organizacje konsumenckie, podmioty publiczne, działające przy różnych instytucjach, np. URE, UKE, UTK, Inspekcja Handlowa, do której będzie można się zwrócić, gdy dla danego sporu nie zostanie utworzony podmiot o charakterze sektorowym– np. w sprawie sprzedaży produktów, usług turystycznych, deweloperskich, edukacyjnych czy remontów.

Postępowanie takie wszczynane będzie na wniosek konsumenta, chyba że regulamin danego podmiotu pozwala na to, aby sprawę zgłosił przedsiębiorca.

Z metod pozasądowego rozwiązywania sporu będzie można skorzystać, jeżeli sprzedawca odrzucił reklamację. Za zgodą obydwu stron neutralna osoba trzecia pośredniczy w kontaktach między przedsiębiorcą a konsumentem. Większe znaczenie będą miały sądy arbitrażowe, których decyzje będą miały moc wyroku sądów powszechnych i będą wiążące.

Jak zapewnia UOKiK, polubowne sposoby rozwiązania sporu są tańsze i dużo szybsze niż postępowanie sądowe. Każda sprawa zostanie rozwiązana w ciągu 90 dni od momentu zebrania wszystkich informacji przez podmiot zajmujący się tą sprawą.

Postępowanie będzie zwykle bezpłatne, chyba że podmiot, który będzie rozwiązywał spór (PIH, UOKiK, organizacja branżowa) może wprowadzić odpłatność, choć w nieznacznej wysokości.

Również e-sprzedawcy będą mieli takie same obowiązki, co tradycyjni sprzedawcy. Ponadto, muszą podawać (jest już tak od stycznia tego roku) na swojej stronie internetowej link do platformy, dzięki której konsument i przedsiębiorca mogą rozwiązać spór online. Mają taki obowiązek, nawet wtedy, gdy nie zgadzają się na pozasądowe rozwiązanie konfliktu.

O polubownych metodach rozwiązywania sporów słyszał co trzeci ankietowany przez ARC Rynek i Opinia na zlecenie UOKiK. 26 proc. badanych nie ma na ten temat żadnej wiedzy. Natomiast osoby, które deklarują, że znają pozasądowe metody rozwiazywania konfliktu, błędnie wskazują, że zajmują się tym UOKiK lub rzecznicy konsumentów.

Napisane przez:


 

Podziel się z innymi

Powiązane artykuły

Dodaj komentarz

Dodaj komentarz

 

295111