22072018Nowości:
   |    Rejestracja

Polska chce Czecha w OBWE


Polska poprze kandydaturę ambasadora Czech Štefana Fülema na stanowisko sekretarza generalnego Organizacji Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie. To – w związku ze wzrostem znaczenia Grupy Wyszehradzkiej i kryzysu w Unii Europejskiej – jeden z najlepszych kandydatów z punktu widzenia polskiej Racji Stanu.


IMG_1394-2

Polskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych nie pozostawia wątpliwości. – Poprzemy Štefana Fülema – mówi szef polskiej dyplomacji Witold Waszczykowski tuż po spotkaniu z praskim kandydatem. Politycy w czasie spotkania rozmawiali o przyszłości OBWE, w tym także kwestii stosunku najważniejszych państw członkowskich OBWE wobec wyborów sekretarza generalnego tej organizacji, sytuacji w regionie, konflikcie rosyjsko-ukraińskim oraz współpracy w ramach Grupy Wyszehradzkiej.

– Dążymy do obniżenia napięcia wojskowego na obszarze OBWE. Zachęcamy partnerów rosyjskich do podobnej aktywności. OBWE jest bowiem najlepszym forum do dialogu z Rosją w tym zakresie – mówi Marek Ziółkowski, wiceszef MSZ.

Ambasador Füle nawiązuje z kolei do toczącego się obecnie na forum OBWE dialogu strukturalnego, którego rolą jest ożywienie wymiaru polityczno-wojskowego organizacji.

– Rolą sekretarza generalnego ma być przedstawianie idei i rozwiązań dla urzędującego przewodniczącego i państw członkowskich organizacji – deklaruje przedstawiciel Czech.

Wybory na sekretarza generalnego OBWE odbywają się w cieniu śmierci pracownika Specjalnej Misji Monitorującej OBWE na Ukrainie (SMM). Polska poprze przeprowadzenie obiektywnego śledztwa, które wyjaśni okoliczności tego zdarzenia. Polska dyplomacja podkreśla, że bezpieczeństwo obserwatorów jest dla Polski priorytetem. Wiceszef polskiej dyplomacji zaznaczył, że obecność SMM OBWE pozostaje kluczowym elementem w procesie uregulowania konfliktu rosyjsko-ukraińskiego.

Organizacja Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie to organizacja międzynarodowa uznawana za organizację regionalną w rozumieniu rozdziału VIII Karty Narodów Zjednoczonych. Jej celem jest zapobieganie powstawaniu konfliktów w Europie. Oprócz państw europejskich jej członkami są także Stany Zjednoczone, Kanada, Gruzja, Armenia, Azerbejdżan, Kazachstan, Uzbekistan, Kirgistan, Tadżykistan, Turkmenistan, Mongolia. OBWE powstała 1 stycznia 1995 w wyniku przekształcenia Konferencji Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie w organizację.

Akt założycielski, zwany również Wielką Kartą Pokoju, był deklaracją dziesięciu zasad rządzących stosunkami między uczestnikami konferencji. Został przyjęty na zakończenie Konferencji Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie w 1975 w Helsinkach i podpisany przez wiele państw europejskich i azjatyckich oraz Stany Zjednoczone i Kanadę. Nie był umową w rozumieniu prawa traktatowego – stanowił uroczystą deklarację intencji o znaczeniu politycznym i moralnym, miał wyrażać wolę współdziałania państw w podzielonej na dwa bloki ideologiczne Europie. Sformułowano w nim następujące zasady: suwerenna równość, powstrzymanie się od użycia siły lub jego groźby, nienaruszalność granic, integralność terytorialna państw, pokojowe rozstrzyganie sporów, nieingerencja w sprawy wewnętrzne, poszanowanie podstawowych praw i wolności człowieka, w tym wolności myśli, sumienia, religii i przekonań, prawo do samostanowienia i równouprawnienie narodów, współpraca między państwami wykonywanie w dobrej wierze zobowiązań wynikających z prawa międzynarodowego.

Od czasu powołania OBWE w Europie zasady te łamała wyłącznie Rosja, choć ich złamanie zapowiedziały także (w związku z Brexitem) Hiszpania i Wielka Brytania, które chcą toczyć spór o Gibraltar.

Napisane przez:


 

Podziel się z innymi

Powiązane artykuły

Dodaj komentarz

Dodaj komentarz

 

303509