22042018Nowości:
   |    Rejestracja

Pakiet „100 zmian dla firm” już obowiązuje. Co to oznacza dla polskich pracodawców i pracowników?


Od 1 stycznia tego roku obowiązują nowe przepisy prawa pracy. Zmiany nakładają na pracodawców nowe obowiązki, ale też regulują kilka niezwykle istotnych kwestii. W nowelizacji znalazły się również przepisy dotyczące bezpośrednio samych pracowników. Czy nowe prawo wpłynie korzystnie na rynek pracy?


Pakiet dla firm

Tak zwany pakiet „100 zmian dla firm” to ustawa, którą Sejm uchwalił 16 grudnia 2016 roku. W ramach tejże ustawy znalazło się również kilka zmian w Kodeksie pracy, których celem jest złagodzenie obowiązków ciążących na pracodawcach. Ustawa o zmianie niektórych ustaw w celu poprawy otoczenia prawnego przedsiębiorców (Dz. U. z 2016 r., poz. 2255) weszła życie wraz z Nowym Rokiem (szczegółowy tekst nowelizacji wraz z pozostałymi przepisami Kodeksu pracy znaleźć można w dziale Prawo Pracy w księgarni Profinfo.pl).

ZFŚS już nie obowiązkowe

Przygotowana przez Ministerstwo Rozwoju ustawa, stanowiąca w zamyśle jej twórców swoisty pakiet deregulacyjny, zmniejsza obowiązki z zakresu prawa pracy, nakładane do tej pory na małych przedsiębiorców. Złagodzono m. in. wymogi dotyczące Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych, ustalania regulaminu wynagradzania oraz regulaminu pracy. Według nowych przepisów do tworzenia funduszu świadczeń socjalnych bezwzględnie zobowiązani są jednie pracodawcy zatrudniający na pełny etat 50 lub więcej pracowników (według stanu na dzień 1 stycznia danego roku). Pracodawcy zatrudniający co najmniej 20 pracowników obowiązek taki mają jedynie w przypadku, gdy zakładowa organizacja związkowa zgłosi wniosek o utworzenie ZFŚS.

Regulaminy coraz mniej konieczne

Podobne zasady, jak w przypadku ZFŚS, dotyczą obowiązku wprowadzania regulaminu pracy i wynagrodzenia. Od 1 stycznia tego roku obowiązek ten bezwzględnie spada wyłącznie na pracodawców zatrudniających na pełnym etacie co najmniej 50 pracowników (o ile nie są oni objęci w tym zakresie układem zbiorowym). Pracodawcy zatrudniający na pełnym etacie pomiędzy 20 a 50 pracowników obowiązek wprowadzania regulaminu pracy i wynagrodzenia mają jedynie wówczas, gdy z takim wnioskiem wystąpi do nich zakładowa organizacja związkowa.

Umowa o współodpowiedzialności tylko na piśmie

Pakiet „100 zmian dla firm” wprowadza również przepisy precyzujące zasady odpowiedzialności materialnej pracowników. Według nowych przepisów umowę o współodpowiedzialności materialnej pracowników za powierzone mienie należy sporządzać wyłącznie w formie pisemnej – zasada ta obłożona jest rygorem nieważności, co oznacza, że umowa w każdej innej formie będzie uważana za nieważną.

Napisane przez:

Kontakt: kampanieonline

 

Podziel się z innymi

Polecane artykuły

Dodaj komentarz

Dodaj komentarz

 

300767