27042018Nowości:
   |    Rejestracja

Ostatni dzień


Jeżeli do dzisiaj nie złożysz oświadczenia w banku lub SKOK-u, że nie jesteś (lub jesteś) podatnikiem amerykańskim, twoje konto zostanie zablokowane. Mija termin składania oświadczeń w związku z podpisanym przez Polskę zobowiązaniem o wytłumaczeniu się przed amerykańską administracją z polskich rachunków bankowych, czyli startuje regulacja FATCA.


FATCA1

Regulacja FATCA jest to Umowa między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Stanów Zjednoczonych Ameryki w sprawie poprawy wypełniania międzynarodowych obowiązków podatkowych oraz wdrożenia ustawodawstwa FATCA, która ma na celu ograniczenie unikania opodatkowania środków podlegających opodatkowaniu zgodnie z prawem Stanów Zjednoczonych.

Analogiczne rozwiązanie zakładające wymianę określonych informacji podatkowych pomiędzy wszystkimi państwami zostało opracowane na forum Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju zatytułowane Common Reporting Standard i na terytorium Unii Europejskiej wdrożone dyrektywą 2014/107 i wdrażane do krajowego porządku prawnego ustawą o wymienia informacji podatkowych z innymi państwami (UC17) w chwili obecnej ten projekt ustawy ma być procedowany przez Stały Komitet Rady Ministrów.

Obowiązek złożenia oświadczenia FATCA związany jest z posiadaniem rachunku finansowego prowadzonego przez banki, spółdzielcze kasy oszczędnościowo – kredytowe, towarzystwa funduszy inwestycyjnych, domy maklerskie i zakłady ubezpieczeń. Co ważne ze względu na ramy czasowe obowiązywania regulacji FATCA możemy mieć do czynienia z trzema rodzajami rachunków.

Pierwszy z nich to rachunki które zostały otworzone do dnia 30 czerwca 2014 r. (tzw. rachunki stare) w stosunku do których weryfikacja statusu podatnika odbywa się na podstawie danych klienta posiadanych przez instytucje finansowe. W odniesieniu do rachunków starych instytucje są upoważnione do żądania oświadczenia FATCA lub dokumentów potwierdzających status podatkowy klienta.

Drugi rodzaj to rachunki otwarte od 1 lipca 2014 r. do 1 grudnia 2015 r.(tzw. rachunki z okresu przejściowego) w ich przypadku klient jest zobowiązany do złożenia oświadczenia FATCA, a instytucja może weryfikować treść złożonego oświadczenia, żądając przedstawienia dokumentów. Instytucja finansowa w przypadku nieotrzymania oświadczenia FATCA przed 1 grudnia 2016 r. jest zobowiązana do zablokowania rachunku finansowego co będzie oznaczało całkowitą niemożliwość korzystania i dysponowania ze zgromadzonych na rachunku środków. W przypadku zastosowania blokady rachunku, instytucja finansowa w terminie 3 dni od otrzymania oświadczenia jest zobowiązana do odblokowania rachunku.

Trzeci rodzaj to rachunki otwarte po 1 grudnia 2015 r. (tzw. rachunki nowe) w przypadku których oświadczenie na potrzeby FATCA należy odebrać każdorazowo w trakcie procedury otwierania rachunku.

Klient jest zobowiązany do złożenia odrębnego oświadczenia na potrzeby FATCA każdej instytucji finansowej w której posiada rachunek finansowy, ponieważ te instytucje muszą oddzielnie przeprowadzić procesy określone w powszechnie obowiązującymi przepisami.

Banki nie będą przymykać oczu na spóźnialskich – niewykonanie przez instytucję finansową obowiązku blokady rachunku finansowego zagrożone jest karą grzywny w wysokości ponad 4 mln zł.

Napisane przez:


 

Podziel się z innymi

Powiązane artykuły

komentarze 2 dla artykułu "Ostatni dzień"

 1. Jerzy napisał(a):

  Niesamowitym jest dla mnie to że Polska, godząc się na takie dodatkowe obciążenie pracą własnych banków nie zażądała na zasadzie wzajemności by amerykańskie banki robiły dokładnie to samo – obowiązkowo informowały polskie Urząd Skarbowy o stanie kont polskich podatników w USA.
  Oj jest ich tam duuuużo więcej niż amerykańskich w Polsce.

 2. Jerzy napisał(a):

  Nie rozumię też innej rzeczy: dlaczego wszystkie media, niestety ten artykuł też, używają określenia które uspokaja wielu tych którzy powinni lecieć natychmiast do banku i sprzedać Wujkowi Samowi swoją duszę?
  Mam na myśli określenie: jeśli jesteś podatnikiem amerykańskim.
  ;
  W Polsce mieszkają dziesiątki tysięcy Polaków którzy mieszkali w Stanach, uzyskali drugie – amerykańskie obywatelstwo i wrócili do Polski „na emeryturę”. Pobierają amerykańską emeryturę i większość z nich żyje w przekonaniu że amerykańśkie prawo jest tak łaskawe jak polskie i będąc znów stałymi rezydentami Polski, nie muszą rozliczać się z USA.
  Właśnie to określenie: „dotyczy amerykańskich podatników” pozwala tym ludziom dalej spać spokojnie. Wiem coś o tym – rozmawiałem z wielu.
  Prawda jest taka że wszyscy oni łamali i łamią amerykańskie prawo, a obecnie w dobie komputerów mogą zostać odprowadzeni z lotniska prosto do aresztu podczas odwiedzin swoich dzieci w Ameryce.
  Komunikat jaki powinien być powtarzany winien brzemić: dotyczy WSZYSTKICH obywateli USA oraz pozostałych podatników amerykańskich. Do tych pozostałych należą na przykład posiadacze ważnych „zielonych kart”.
  Niestety wszyscy ci którzy nieopatrznie przyjęli obywatelstwo amerykańskie będą do końca swojego życia musieli rozliczać się co roku przed urzędem podatkowym USA z całych swoich „światowych dochodów”. Wyjazd na stałe z USA niczego nie zmienia a zrzeczenie się obywatelstwa USA z powodów podatkowych jest przestępstwem.
  Od niedawna zrzeczenie się obywatelstwa USA jest również bardzo kosztowne. Nie macie nawet pojęcia jak bardzo kosztowne zwłaszcza dla ludzi majętnych. Ktoś kogo łączna wartość majątku oszacowana jest na przykład na 3 miliony dolarów może spokojnie musieć zapłacić grubo ponad milion (dolarów) za przywilej oddania paszportu na zawsze.
  Welcome to America!

Dodaj komentarz

Dodaj komentarz

 

295943