17072018Nowości:
   |    Rejestracja

Niepełnosprawni przy bankowym okienku


Została właśnie opracowana III edycja „Dobrych praktyk obsługi osób z niepełnosprawnościami przez banki”. Dokument opracował Związek Banków Polskich, który deklaruje, że od wielu lat podejmuje działania, których celem jest przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu i ekonomicznemu oraz ograniczenie sytuacji, w których niepełnosprawność jest barierą.


2016_12_07_17340_1481071235._large

– Zapewnienie wysokiej jakości obsługi bankowej wszelkim grupom klientów, w tym osobom z niepełnosprawnościami, jest celem, który stawia przed sobą sektor bankowy. Dlatego banki projektują i wdrażają rozwiązania odpowiadające na potrzeby osób z niepełnosprawnościami – deklaruje Związek Banków Polskich.

Celem dokumentu jest tworzenie zestawu wytycznych redukujących bariery w dostępie do usług bankowych zidentyfikowane przez środowiska osób z niepełnosprawnościami. Dobre praktyki są efektem współpracy banków oraz Fundacji i Stowarzyszeń działających na rzecz osób z niepełnosprawnościami

Pierwsza edycja Dobrych praktyk obsługi osób z niepełnosprawnościami przez banki wydana została w 2012 roku. Związek Banków Polskich zapowiedział cykliczne aktualizowanie i uzupełnianie materiału, w porozumieniu z bankami oraz środowiskami osób z niepełnosprawnościami. I edycja zawierała przede wszystkim wskazówki natury ogólnej i odnosiła się do trzech podstawowych rodzajów niepełnosprawności oraz czterech kanałów dostępu do usług – oddziału, call center, internetu oraz bankomatu. II edycja, opublikowana na przełomie 2014/2015 roku została znacznie rozbudowana i zawierała m. in. szczegółowe wytyczne dotyczące bankowości internetowej, wskazówki w zakresie kanału bankowości mobilnej, obsługi osób z niepełnosprawnością intelektualną oraz sugestie odnośnie obsługi poza oddziałem.

W stosunku do poprzednich wydań, III edycja Dobrych praktyk została uzupełniona o nowe rozdziały dotyczące: urządzeń VTM oraz zastosowania biometrii w bankowości i jej wpływu na obsługę klientów z niepełnosprawnościami, jak również osób starszych. Materiał został ponadto rozbudowany o informacje z zakresu tworzenia dokumentów bankowych, a także dotyczące psów asystujących i psów przewodników.

Napisane przez:


 

Podziel się z innymi

Powiązane artykuły

Dodaj komentarz

Dodaj komentarz

 

313088