BIZNES
Like

NBP: Nieco nam lepiej

18/08/2017
41 Wyświetlenia
0 Komentarze
3 minute czytania
NBP: Nieco nam lepiej

Gospodarstwa domowe w Polsce są zadłużone na 701,5 mld złotych. To przekroczenie o 4,9 proc. poziomu zadłużenia sprzed roku. Ale – paradoksalnie – świadczy to o tym, że Polakom jest nieco lepiej. Tak przynajmniej wynika z raportu „Sytuacja finansowa sektora gospodarstw domowych w I kw. 2017 r.” opublikowanego właśnie przez Narodowy Bank Polski.family-grocery-shopping-78655324-small

Analitycy banku centralnego zauważają, że w I kw. 2017 r. realne dochody sektora gospodarstw domowych (GD) zwiększyły się o 0,2 proc. rok do roku wobec wzrostu na poziomie 7,6 proc. rok do roku w poprzednim kwartale. Obniżenie się dynamiki dochodów do dyspozycji w ujęciu realnym częściowo wynikało ze wzrostu inflacji. W dalszym ciągu wypłaty z programu Rodzina 500 plus w istotny sposób podwyzszały dynamikę dochodów do dyspozycji (w I kw. 2017 r. o 2,4 pp.). Wyraźny spadek tempa wzrostu odnotowano natomiast dla salda dochodów z własności oraz pozostałych dochodów ze świadczeń społecznych (w drugim przypadku nie bez znaczenia był efekt bazy).

„Utrzymuje się wysoka dynamika spożycia prywatnego GD, która w I kw. 2017 r. wyniosła 4,6 proc. rok do roku. Spożycie dóbr półtrwałych i nietrwałych w dalszym ciągu przyspiesza, natomiast tempo wzrostu dóbr trwałych w I kw. 2017 r. było niższe niż w pierwszych trzech kwartałach 2016 r. Skala finansowania konsumpcji kredytem pozostaje relatywnie niewielka. W danych o wyższej częstotliwości nie widać na razie przesłanek do osłabienia popytu konsumpcyjnego. Niemniej jeśli wysoka dynamika spożycia prywatnego utrzyma się w najbliższych kwartałach, prawdopodobnie odbędzie się to kosztem spadku oszczędności gospodarstw domowych” – donosi raport. I dalej: – „Stopa oszczędzania obniżyła się do 0,1 proc. (sa) w I kwartale 2017 r., co spowodowane było spadkiem oszczędności dobrowolnych. Poprawia się dynamika nakładów brutto na środki trwałe, co skutkuje stabilizacją stopy inwestowania GD (7,2 proc. sa w I kw. 2017 r. ). W końcu I kw. 2017 r. stan aktywów finansowych gospodarstw domowych wyniósł 1 953,7 mld zł, tj. wzrósł o 3,7 proc. w ujęciu kwartalnym oraz o 8,7 proc. w ujęciu rocznym. Wzrost ten wynikał w podobnej mierze ze zmian transakcyjnych, jak i zmian ich wyceny. Najwięcej środków lokowano w formie aktywów o względnie niskim poziomie ryzyka i dużej płynności (gotówka i depozyty krótkoterminowe). Od początku 2016 roku obserwuje się również wzrost zainteresowania gospodarstw domowych aktywami ryzykownymi, co potwierdzają dane ze statystyki monetarnej za II kw. 2017 roku”.

W I kw. 2017 r. gospodarstwa domowe zwiększyły stan zobowiązań do 701,5 mld zł, przekraczając o 4,9 proc. poziom zadłużenia sprzed roku. Drugi kwartał z rzędu względnie niższe transakcje odnotowano dla kredytów konsumpcyjnych, natomiast transakcje w formie kredytów mieszkaniowych stabilnie rosną. Dane ze statystyki monetarnej za II kw. 2017 r. wskazują na powrót zainteresowania gospodarstw domowych kredytami konsumpcyjnymi. Jednocześnie obserwuje się wzrost popytu na kredyty o pierwotnym terminie zapadalności między 1 a 10 lat, kosztem kredytów zaciąganych na okresy nie większe niż rok.

Inne zapisy autora:

Pawel Pietkun
Pawel Pietkun http://www.3obieg.pl

2007 publikacje
158 komentarze
 

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

 

319217