18062018Nowości:
   |    Rejestracja

Nauka. Współpraca z Czechami


Polska i Czechy podpisują protokół do umowy o wzajemnej współpracy naukowej i edukacyjnej. Zmieniają się zasady (oraz możliwości) studiowania na czeskich uniwersytetach, oraz studiowania Czechów w Polsce. I nie tylko.


praha

Stypendia, ściślejsza współpraca informacyjna między państwami, a także wsparcie w nauczaniu języka polskiego i czeskiego – oto główne elementy protokołu do umowy zawartej w Pradze w 2003 roku o współpracy w dziedzinie kultury, szkolnictwa i nauki. Dokument został podpisany wczoraj przez prof. Aleksandra Bobko, sekretarza stanu w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Strony umowy zobowiązały się do wymiany informacjami w zakresie programów studiów, zmian w szkolnictwie wyższym, organizowanych konferencji, sympozjów i kongresów. Oprócz współpracy informacyjnej, istotną kwestię stanowić będzie wsparcie w nauczaniu języków polskiego i czeskiego. Zarówno Polska, jak i Czechy deklarują ufundowanie po dwanaście stypendiów przeznaczonych na udział w letnich kursach językowych, a także bezpłatne wyżywienie i zakwaterowanie, pokrycie kosztów wpisowego i ewentualnych kosztów wycieczek w ramach kursu.

Oba kraje zdecydowały się wspierać pracowników dydaktycznych i lektorów w ich działalności. Dotyczyć to będzie specjalistów od języka polskiego i polskiej literatury pracujących na Uniwersytecie Karola w Pradze, Uniwersytecie Masaryka w Brnie i Uniwersytecie Palackiego w Ołomuńcu. A także specjalistów w dziedzinie języka czeskiego i czeskiej literatury, którzy przebywają na Uniwersytecie Warszawskim w Warszawie, Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie, Uniwersytecie Śląskim w Katowicach, Uniwersytecie Opolskim w Opolu i Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

Wsparcie otrzymają również nauczyciele akademiccy, a także studenci i doktoranci, chcący przyjechać do Polski lub Czech na pobyty studialne i badawcze. Uczestnicy otrzymają stypendia, a długość każdego indywidualnego pobytu może wynosić od 2 do 10 miesięcy.

Napisane przez:


 

Podziel się z innymi

Powiązane artykuły

Dodaj komentarz

Dodaj komentarz

 

307877