25042018Nowości:
   |    Rejestracja

Narodowa koalicja przeciwko hakerom


W Szczytnie rusza właśnie Letnia Szkoła Cyberbezpieczeństwa – szkoła, która ma wykształcić fachowców zdolnych odpierać ataki hackerów na urzędy, kluczowe gałęzie przemysłu oraz największe przedsiębiorstwa o strategicznym znaczeniu. Patronuje jej MSWiA. Czy to pomoże zminimalizować zagrożenia Polski?


d50f9d96-d956-4376-ab04-6a9d662262c9

I Letnia Szkoła Cyberbezpieczeństwa pod hasłem „Cyber Odyseja – wyzwania XXI wieku” jest organizowana wspólnie przez Wyższą Szkołę Policji oraz Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji we współpracy z Rządowym Centrum Bezpieczeństwa, Polską Wytwórnią Papierów Wartościowych S.A. i Polskimi Sieciami Elektroenergetycznymi S.A. Patronat nad przedsięwzięciem objął Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji.

– Mamy dziś na całym świecie 50 mld urządzeń podłączonych do Internetu – to obrazuje skalę zagrożenia i wyzwań, jakie stoją przed wszystkimi, którzy walczą z cyberprzestępczością – mówi wiceminister Tomasz Zdzikot, podsekretarz stanu w MSWiA.

Pierwsza edycja Letniej Szkoły Cyberbezpieczeństwa skierowana jest w szczególności do operatorów infrastruktury krytycznej, na których spoczywa między innymi obowiązek ochrony przed zagrożeniami związanymi z aktami szeroko rozumianej cyberprzestępczości i cyberterroryzmu. Letnia Szkoła Cyberbezpieczeństwa daje im możliwość pogłębienia wiedzy, zapoznania się z krajowymi i zagranicznymi rozwiązaniami, a także wymiany doświadczeń, będąc w rezultacie szansą na wypracowanie wzorców bezpieczeństwa do praktycznego wykorzystania w każdej organizacji.

– Przedsięwzięcie, które dziś organizujemy to przede wszystkim doskonalenie kadr i kompetencji. To wszystko doskonale wpisuje się w rządową Strategię Cyberbezpieczeństwa – deklaruje Zdzikot.

Uczestnicy Letniej Szkoły Cyberbezpieczeństwa wezmą udział w zajęciach prowadzonych przez ekspertów związanych zarówno z zabezpieczeniem infrastruktury krytycznej, jak i z pracą procesową oraz operacyjną organów ścigania. W ramach warsztatów przedstawione i omówione zostaną przypadki zdiagnozowanych cyberataków. Uzupełnieniem każdego z tematów będą wspólne ćwiczenia prowadzone przez eksperta z danej dziedziny.

Program Letniej Szkoły Cyberbezpieczeństwa realizowany będzie w formie wykładów i warsztatów naukowo-praktycznych odbywających się w Wyższej Szkole Policji w Szczytnie w dniach 10-14 lipca 2017 roku.

Patronat nad I Letnią Szkołą Cyberbezpieczeństwa objęli również Szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego, Minister Cyfryzacji, Minister Obrony Narodowej oraz Prokurator Krajowy.

Napisane przez:


 

Podziel się z innymi

Powiązane artykuły

Dodaj komentarz

Dodaj komentarz

 

306719