BIZNES
Like

Mniejsza podaż pieniądza w czerwcu

29/07/2017
39 Wyświetlenia
0 Komentarze
3 minute czytania
Mniejsza podaż pieniądza w czerwcu

Narodowy Bank Polski publikuje dane dotyczące podaży pieniądza za czerwiec. Wartość ta zmniejszyła się – a to dzięki spadkowi zobowiązań banków wobec przedsiębiorstw i samorządów.Keep a secret

Dane opublikowane przez NBP 21 lipca br. wskazują, że w czerwcu 2017 r. agregat M3, obrazujący łączną podaż pieniądza, wyniósł na koniec miesiąca 1,3 bln zł i był o 2,7 mld zł mniejszy niż na koniec maja 2017 r.

W czerwcu br. wartość depozytów i innych zobowiązań banków wobec sektora przedsiębiorstw zmniejszyła się o 5,4 mld zł, tj. o 2,1 proc., do poziomu 246,5 mld zł. Spadek depozytów i innych zobowiązań wobec sektora instytucji samorządowych wyniósł 2,3 mld zł, tj. 5,9 proc., do poziomu 37,1 mld zł. Zwiększyła się natomiast wartość depozytów i innych zobowiązań banków wobec sektora gospodarstw domowych o 3,4 mld zł, tj. o 0,5 proc., i wyniosła 712,7 mld zł. Stan zasobów gotówki będącej poza kasami banków przyrósł o 1,8 mld zł, tj. o 1,0 proc., do poziomu 176,6 mld zł.

Po stronie czynników kreacji pieniądza największy spadek odnotowano dla aktywów zagranicznych netto – o 11,8 mld zł, tj. 5,2 proc., do wysokości 216,6 mld zł. Zmniejszyło się również zadłużenie netto sektora instytucji rządowych szczebla centralnego o 3,7 mld zł, tj. o 1,7 proc., do poziomu 217,9 mld zł. Zadłużenie gospodarstw domowych wzrosło o 4,7 mld zł, tj. o 0,7 proc., do 672,8 mld zł, a zadłużenie przedsiębiorstw zwiększyło się o 1,5 mld zł, tj. o 0,4 proc., do 353,7 mld zł.

Podaż pieniądza to ilość pieniądza w obiegu. Pojęcie obejmuje zarówno gotówkę, wkłady oszczędnościowe, wkłady terminowe oraz wysoce płynne aktywa finansowe.

Z podażą pieniądza ściśle związany jest termin agregatów pieniężnych, określających różne rodzaje podaży pieniądza w zależności od stopnia ich płynności.

Kontrola podaży pieniądza jest jednym z elementów polityki pieniężnej prowadzonej przez banki centralne. Zwiększanie ilości środka płatniczego przez bank centralny w gospodarce określane jest ekspansywną polityką pieniężną, a zmniejszanie – restrykcyjną. Podaż pieniądza regulowana jest m.in. poprzez określanie poziomu podstawowych stóp procentowych, stopy rezerwy obowiązkowej oraz operacje otwartego rynku (handel papierami wartościowymi prowadzony pomiędzy bankiem centralnym a bankami komercyjnymi oraz innymi przedsiębiorcami).

Inne zapisy autora:

Pawel Pietkun
Pawel Pietkun http://www.3obieg.pl

2007 publikacje
158 komentarze
 

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

 

319217