21062018Nowości:
   |    Rejestracja

KE chce przegrać w Strasbourgu


Unijny komisarz ds. migracji Dimitris Awramopulos grozi: „jeśli Polska, Czechy i Węgry nie zaczną wykonywać decyzji o relokacji uchodźców w najbliższych tygodniach, Komisja Europejska rozważy skierowanie sprawy do Trybunału Sprawiedliwości UE”. To tylko straszenie, bo potępiane kraje mają rację – tymczasowy mechanizm relokacji nie stanowi rozwiązania problemów migracyjnych UE.


uchodzcy w EU

– Drzwi są wciąż otwarte, powinniśmy przekonać wszystkie kraje członkowskie, żeby wywiązały się ze swoich zobowiązań. Państwa muszą pokazać solidarność teraz. Jeśli kraje, które nie przyjęły ani jednej osoby, albo od dłuższego czasu nie wykonały żadnych działań w tym kierunku, nie zrobią nic w nadchodzących tygodniach, będziemy rozważać ostatni krok w procedurze, aby skierować sprawę do Trybunału – mówi dzisiaj unijny komisarz ds. migracji Dimitris Awramopulos i grozi postępowaniem, jakie Komisja Europejska chce wytoczyć Polsce, Czechom i Węgrom w związku z odmową przyjmowania tak zwanych uchodźców na warunkach dyktowanych przez Niemcy.

Wypowiedź Awramopulosa nie pojawiła się znikąd. To jego komentarz do przegranej przez Słowację i Węgry sprawy a dotyczącej nieważności „decyzji Rady z września 2015 r. ustanawiającej tymczasowy mechanizm obowiązkowej relokacji osób ubiegających się o azyl”.

O ile skarga była skazana na przegraną, o tyle próba karania krajów za zapewnianie bezpieczeństwa własnym obywatelom może stać się największą porażką Komisji Europejskiej od czasu rozszerzenia Unii.

Ministerstwo Spraw Zagranicznych Polski wydało oświadczenie ws. wyroku Trybunału Sprawiedliwości UE w związku ze skargami Słowacji i Węgier.

„6 września 2017 r. Trybunał Sprawiedliwości UE oddalił wniesione przez Słowację i Węgry skargi o stwierdzenie nieważności decyzji Rady z września 2015 r. ustanawiającej tymczasowy mechanizm obowiązkowej relokacji osób ubiegających się o azyl” – pisze polska dyplomacja. I dalej: – „Należy podkreślić, iż Polska w postępowaniu przed Trybunałem popierała skargi Słowacji i Węgier. W związku z powyższym, wyrok ten będzie przedmiotem szczegółowej analizy prawnej. Polska pozostaje na stanowisku, że tymczasowy mechanizm relokacji przyjęty w ramach decyzji z września 2015 r. nie stanowi rozwiązania problemów migracyjnych UE.

Polska podkreśla, że orzeczenie może utrudnić państwom członkowskim osiągnięcie całościowego ‎rozwiązania dotyczącego polityki migracyjnej opartego na rzeczywistym kompromisie między partnerami”.

To jednak dotyczy skarg spuszczonych właśnie przez TS UE. Inaczej będzie miała się sprawa procesu w zakresie odmowy przyjmowania uchodźców. Bowiem tu będzie wchodziła w grę kwestia bezpieczeństwa wewnętrznego członków, które może zostać zagrożone przez nieudolną politykę Berlina i Brukseli. A bezpieczeństwo wewnętrzne jest gwarantowane traktatami o UE.

Napisane przez:


 

Podziel się z innymi

Powiązane artykuły

Dodaj komentarz

Dodaj komentarz

 

308900