17012018Nowości:
   |    Rejestracja

Huna w Starym Testamencie o.1 Zarys Historyczny cz.1


Świat nasz, a potwierdzają to Księgi Wedyjskie i tradycje Hinduskie, uległ szeregom transformacji, w czasie których człowiek był obecny. Człowiek bowiem istnieje na Ziemi co najmniej od ponad miliona lat.


Huna 300

Huna w Starym Testamencie o.1, Materiały Zebrane, Zarys Historyczny cz.1

Świat nasz, a potwierdzają to Księgi Wedyjskie i tradycje Hinduskie, uległ szeregom transformacji, w czasie których człowiek był obecny. Człowiek bowiem istnieje na Ziemi co najmniej od ponad miliona lat.

Początkowo istniał w rejonie bieguna północnego obszerny północny hiperkontynent Hiperbornea. Kontynent ten można przyrównać Laurazji. W rejonie bieguna południowego istniał południowy hiperkontynent Lamar. Kontynent ten można przyrównać do Gondwany.

Kontynenty te podzieliły się na kilka mniejszych, lub częściowo zapadły się pod wodę. Podział tych kontynentów był spowodowany, ruchami tektonicznymi ziemi, erupcją wulkanów, trzęsieniami ziemi, przesunięciem lub odwróceniem się biegunów Ziemi, uderzeniem meteorytów lub destrukcyjną działalnościom człowieka. Po tych kontynentach pozostały obecne lądy, wyspy i przylądki.

Z północnego hiperkontynentu Hiperbornea w wyniku podziału wyłoniły się nowe kontynenty: Hiperborea, Eurazja, Ameryka Północna i Grenlandia. Z południowego hiperkontynentu Lamar w wyniku podziału wyłoniły się nowe kontynenty: Antarktyda, Afryka, Lemuria, Australia, Mu, Ameryka Południowa oraz Atlantyda.

Na każdym z obecnych Oceanów znajdowały się kontynenty, na których istniały wysoko rozwinięte technicznie cywilizacje kosmiczne lub wywodzące się od nich techniczne cywilizacje ziemskie.

Około 150, a później około 110 tysięcy lat temu wystąpiły kolejne kataklizmy-potopy na ziemi. Kataklizmy te miały wpływ na przeobrażenia kontynentów Ziemi.  Nastąpiła kolejna epoka lodowcowa. Na pewnych obszarach Ziemi nastąpiło ochłodzenie, a ocieplenie w tych rejonach nastąpiło około 110 tys. lat temu.

Następnie około 80, a później 50 tysięcy lat temu wystąpiły kolejne kataklizmy-potopy na ziemi. W tych kataklizmach ucierpiał pacyficzny kontynent Mukulia w skrócie Mu oraz atlantycki kontynent Atlantyda, które ulegały kolejnym przeobrażeniom. W kataklizmach tych ucierpiała również Eurazja. Około 75 tys. lat temu nastąpiła kolejna epoka lodowcowa. Na pewnych obszarach Ziemi nastąpiło ochłodzenie, a ocieplenie w tych rejonach nastąpiło około 50 tys. lat temu. W rejonach na których nastąpiło ochłodzenie, ludzie musieli walczyć o przetrwanie.

O prehistorii zamierzchłych czasów i prehistorycznych cywilizacjach dowiadujemy się ze starożytnych map, tablic i ksiąg napisanych w starożytnych językach, które udostępniono badaczom w świątyniach w Tybecie i Indiach. Do starożytnych języków w których stworzono opisy zalicza się język naakal najbardziej starożytny język świata, uważany za pierwotny język ludzkości, oraz język tybetański, język pali (martwy, średnioindyjski), język drawidyjski i protodrawidyjski z południowych Indii, sanskryt (język indoeuropejski) który istnieje do dziś w Indiach. Również w Meksyku odnaleziono tabliczki z zapisanym tekstem w starożytnym języku naakal.

Wedy słowiańsko-aryjskie i hinduskie dostarczyła na ziemię starsza o wiele set milionów lat cywilizacja z naszej galaktyki, która zrodziła rasę aryjską białą. Ogólnie na Ziemi funkcjonowało kilka różnych kosmicznych cywilizacji technicznych, które zrodziły różne rasy ludzi zamieszkujące do dziś Ziemię. Główne kosmiczne cywilizacje techniczne i wywodzące się od nich techniczne cywilizacje ziemskie: Aryjska Ujgur-Gobi oraz Dolin Indusu i Saraswati, Mukulia, Atlantydy, Aremonian, Nibiruan, Lemurii, Nagów, Bakaratinian, Gor. Kosmiczne cywilizacja w różnych księgach religijnych nazywane są bogami ludzi.

Wedy w swych opisach sięgają wiele set tysięcy lat wstecz, do czasów Trzech Słońc i dalej. W całych Wedach zawarta jest głęboka wiedza o przyrodzie i przedstawiona jest historia ludzkości na Ziemi w ciągu ostatnich kilku setek tysięcy lat, przynajmniej, ponad 600.000 lat. One także przedstawiają zapowiedzi Peruna o nadchodzących wydarzeniach na 40.176 lat naprzód, tj. do naszego czasu i jeszcze w 167 lat naprzód.

Słowiańsko-Aryjskie Wedy (Wiedza) w szerokim sensie stanowią krąg starożytnych dokumentów słowiańskich i aryjskich narodów, włączając w to tak wyraźnie datowane i posiadające autorstwo prace, jak i podawane ustnie i zapisane stosunkowo niedawno ludowe podania, opowieści, epikę itp.

W wąskim sensie pod pojęciem Wed rozumie się tylko “Santi Wedy Peruna”(Księgi Wiedzy albo Księgi Mądrości Peruna), składające się z dziewięciu ksiąg, podyktowanych przez słowiańskiego pierwszego przodka boga Peruna, naszym dalekim przodkom w czasie swojego trzeciego przylotu na Ziemię-Midgard na obiekcie latającym Wajtmanie w 38.004 r. pne. Posiadają unikalne informacje o Słowiano-Aryjskiej Wiedzy, zapisane na złotych płytach ponad 40.000 lat temu, z historią zasiedlenia Ziemi, znajomościami praw przyrody, przykazaniami i prawami oraz prognozą wydarzeń do naszego czasu.

Pierwsze teksty wedyjskie były pisane na tablicach ze złota, złoto jako materiał szlachetny jest najbardziej trwały i nie ulegający wpływowi środowiska i czasu. Starożytny język naakal w pisowni miał wygląd pierwotnych run. Najstarszymi runami aryjskimi są Runy H’Aryjskie.

Runy H’Aryjskie to nie litery i nie hieroglify w naszym współczesnym tego słowa rozumieniu. Runa – to tajne Obrazy zawierający ogromny zakres pradawnej wiedzy. Ta stara forma pisma nie zniknęła w otchłani wieków tak, jak inne stare alfabety, lecz nadal pozostaje podstawową formą pisma u Kapłanów Staroruskiej Cerkwi Inglistycznej. W czasach starożytnych H’Aryjskie runy stały się główną bazą dla stworzenia uproszczonych form zapisu wielu alfabetów. Na ich podstawie powstał stary sanskryt, pismo kilnowe, dewanagri, słowiańskie runy, skandynawskie runy, i liczne inne.  Aby H’Aryjska runiczna forma zapisu zachowała się dla naszych potomków i by Stara Mądrość nie zaginęła w otchłani czasu jest wykładana w Seminariach cerkwi Staroruskiej i przekazywana z pokolenia na pokolenie.

Kalendarz Słowiańsko-Aryjski – Dar Kolędy (Koliady Dar) jest najstarszym kalendarzem odpowiadającym wydarzeniom odnotowanym w historii ludzkości, swoją tradycją sięga daleko wstecz. Jednakże wyjątkowo ważne wydarzenia powodują jego reset i ponowne zliczanie czasu jaki upłynął od tego wydarzenia. Ostatni taki reset nazwany jest „Stworzenie Świata w Gwiezdnej Świątyni”.  Kalendarz Słowiano-Aryjski, w przeciwieństwie do obecnie używanych kalendarzy równolegle zlicza czas jaki upłynął nie od jednego, a od wielu ważnych wydarzeń. W zależności od przyjętego systemu liczenia czasu od początku roku słowiańskiego, w marcu lub wrześniu, występują różnice jednego oficjalnego roku kalendarzowego.

Historia obejmuje takie wydarzenia jak: Przybycie na Ziemię-Midgard pierwszej wajtmany Wielkiej Rasy Rodu niebieskiego (1, 5 miliarda lat); Pojawienie się Bogów (10.955.508  pne); Czas trzech Słońc (602.374  pne); Czas Thule (183.715  pne); Czas Tary,córki Peruna (163.030 pne); Wielką Assu, wojna i zagłada planety Dei (Asa Dei, Główna „Wielka Wojna Bogów”) (151.336  pne); Okres trzech Księżyców (gdy Ziemia miała 3 Księżyce) (140.990 pne);  Zagłada Księżyca Leli i Wielkie Przesiedlenie w Daarii (Wielkie Wyjścia z Da’Aria) (109.806 pne); Utworzenie Asgarda Iryjskiego (Założenia Irly Asgardu na obecnym terytorium Rosji) (104.778 pne); Utworzenie Wielkiej Sar z Rassenii (Stworzenia Wielkiego Koła Raszeni) (42.543 pne); Trzecie Odwiedziny Wajtmany Peruna (38.004 pne); Zagłada Księżyca Fatty, Atlantydy i Wielkie Ochłodzenie (po trzeciej „Wojnie Bogów” i w konsekwencji katakliźmie) (11.008 pne); Wojna Białej rasy i Żółtej i Zawarcie (Stworzenia)  Pokoju (Świata) w Gwiezdnej Świątyni (5.508 pne). Także zdarzają się wiadomości o starych jednostkach miary i starym kalendarzu naszych przodków.

Z cywilizacji Hiperborei powstałej na kontynencie Hiperborea wywodzi się cywilizacja Ariów-Słowian, powstała na ziemiach borealnych, na obszarach obecnej Syberii, po potopie i Epoce Ochłodzenia które miały miejsce około 112 tys. lat temu. Kataklizm ten wywołał migrację Ariów na tereny obecnej Syberii i dalej na południe.

Ariowie rozpoczęli migrację (exodus) z Hiperborei ze Świętą Górą Meru w środku Asgardu, pod północnym biegunem nieba 111,8 tys. lat temu na tereny dzisiejszej Syberii. Migrację kontynuowano w 15 etapach a zakończyła się ona 110,7 tys. lat temu na terenach płaskowyżu na Uralu. W Wedach, ten exodus nazywa się Paska lub Pashet. Następnie z Uralu migracja kontynuowana była do doliny Indusu i Saraswati, Europy i Kaukazu oraz Sumeru, Egiptu (El-Gipto) i Etiopii z utworzeniem wszystkich wymienionych cywilizacji.

Słowiano-Aryjskie Wedy oraz Rygweda i Mahabharata zawierają wiele tekstów opisujących migrację (exodus) Słowiano-Aryjczyków z Hiperborei, gdzie na jej środku, na biegunie północnym, pod Gwiazdą Polarną,  kiedyś istniała Święta Góra Meru. Dlatego święta, ponieważ Aryjczycy zbudowali ogromną świątynię Mandala na tej Górze. A symbolem na samym szczycie świątyni, była nasza galaktyka Droga Mleczna przedstawiona w symbolu Swastyki (Swara-Swarga). Współczesna nauka uznaje, że nasza galaktyka posiada tylko dwie odnogi, w rzeczywistości istnieją cztery lewoskrętne odnogi a Ariowie o tym wiedzieli i przedstawiali symbolicznie naszą galaktykę w postaci lewoskrętnej swastyki.

Słowiańsko-Aryjski światopogląd powstał w oparciu o wiedzę Aryjskich Wed, które mówią, że urodzili się (nie stworzono ich) z bogów przybyłych na tą planetę z Plejad, Wielkiej Niedźwiedzicy i Małej Niedźwiedzicy (Ursa Major i Ursa Minor). Taki światopogląd nazywa się Genoteizmem (późniejszy Hinduski Vedantyzm, Sivaism-Shivaism), gdzie dziedziczna genealogia ludzkiego DNA linii rodowych kontynuacji, pochodzi z odległych gwiazd, które żywo opisano we wszystkich Wedach. Człowiek liczy 1, 5 miliarda lat. Rasa aryjska istniała z dokładnym wyglądem współczesnych dzisiejszych ludzi, mieli wzniosłe nazwy jako dzieci zapomnianych Bogów-Aryjskich.

Afro-Semicki  światopogląd składa się z trzech typów ideologicznych wierzeń: Kreacjonizm (Tora, Biblia, Koran), Ewolucjonizm (Darwinizm) jako podstawa okultystycznych, świeckich (dwubiegunowych) ideologii oraz Interwencjonizm gdzie Homo sapiens powstaje przez zmianę DNA/klonowanie dokonaną przez linię rodową Saurian-Jaszczury. Semickie religijne i świeckie ideologie są bipolarne (dwubiegunowe), podzielone na „dobre” i „złe” religie oraz mają jeden wspólny korzeń, podporządkowują sobie człowieka.

Rasa biała wywodząca się z Hiperborei, pojawiła się na ziemiach borealnych po potopie i ochłodzeniu około 112 tys. lat temu w rejonie Arktyki, co spowodowało migrację (exodus) Ariów z Hiperborei na tereny obecnej Syberii i dalej na południe do Południowej Azji oraz do Europy i Północnej Afryki. Jest to rasa biała Aryjsko-Słowiańska, która żyła i rozwijała się głównie w Azji i Europie.

Rasa czarna wywodząca się z Afryki Środkowej migrowała do obszarów Afryki Północnej – Etiopii, Górnego Egiptu oraz do Eurazji – doliny Indusu, Iranu, Kaukazu i Kazachstanu.  Proces rozpoczął się około 53 do 55 tys. lat temu  i trwał do około 3 tys. lat pne. W tym czasie utworzyło się wiele różnych typów lub ras z mnóstwem znanych haplogrup DNA. Rasa czarna która migrując z Afryki zasiedliła terytoria aryjskie w Azji i Europie była sukcesywnie wypierana przez Słowiano-Aryjczyków  do Afryki, ale mutacje rasowe i genetyczne pozostały.

Słowiano-Aryjskie Wedy oraz Rygweda i Mahabharata mówią, że obie rasy – Biała i Czarna pojawiły się na tej planecie po jakimś czasie od siebie. Biała rasa nie wywodzi się z czarnej a czarna nie wywodzi się z białej. Czarna rasa pojawiła się na Ziemi jakiś czas później po białej rasie aryjskiej. Obydwie rasy  pochodzą z innych miejsc we wszechświecie.

Napisane przez:


Opracowanie Stan Rzeczy-Mieczysława Kowalskiego

 

Podziel się z innymi

Powiązane artykuły

Dodaj komentarz

Dodaj komentarz

 

311989