26052018Nowości:
   |    Rejestracja

Historycznie najwyższy poziom zysku netto GPW


Grupa Kapitałowa GPW wypracowała w II kwartale 2017 r. 41,9 mln zł zysku netto (wzrost o 51,2 proc. kwartalnie). EBITDA osiągnęła poziom 56,1 mln zł (wzrost o 30 proc. rok do roku). Wskaźnik kosztów do przychodów uplasował się na jednym z najniższych poziomów w historii 43,1 proc. (spadek o 15,7 proc. kwartalnie i 15,6 rocznie) w II kwartale 2017 r. Wzrost przychodów na rynku towarowym o 12,2 proc. rocznie i 1,0 proc. kwartalnie.


Warsaw-Stock-Exchange-GPW

W II kw. 2017 r. GK GPW osiągnęła rekordowy kwartalnie zysk netto w wysokości 41,9 mln zł (wzrost o 51,2 proc. kwartalnie) i wypracowała 87,6 mln zł przychodów ze sprzedaży, co oznacza nieznaczny spadek (3,7 proc.) wobec I kwartału 2017 r., najlepszego w historii Grupy GPW pod względem przychodów. W stosunku do II kw. ubiegłego roku przychody wzrosły o 17,7 proc.. Najwyższy w historii poziom osiągnął zysk EBITDA – 56,1 mln zł w II kw. 2017 r.

– Za nami dobry II kwartał 2017 r., w którym Grupa GPW wypracowała nie tylko rekordowy zysk netto, ale także wynik EBITDA. Udało się obniżyć koszty operacyjne, dzięki czemu wskaźnik kosztów do przychodów uplasował się na jednym z najniższych poziomów w historii. Dobrą perspektywą na kolejne kwartały jest przejęcie przez GPW Benchmark organizacji fixingu stawek WIBID i WIBOR, a także sprzyjające nastroje rynkowe, w tym widoczne ożywienie na rynku IPO – mówi Jacek Fotek, wiceprezes GPW.

Koszty operacyjne w I kw. 2017 r. wyniosły 37,8 mln zł, a wskaźnik kosztów do przychodów ukształtował się na jednym z najniższych poziomów w historii w ujęciu kwartalnym wynosząc 43,1 proc., przy spadkach o 15,7 proc. kdk i 15,6 proc. rdr.

Przychody z rynku towarowego w II kw. br. wyniosły 34,7 mln zł i wzrosły o 1 proc. kdk i 12,2 proc. rok do roku. W efekcie stanowiły 39,6 proc. przychodów GK GPW. W II kw. 2017 r. odnotowano wzrost przychodów z obrotu prawami majątkowymi – z 8,7 mln zł w I kw. 2017 r. do 11,1 mln zł w II kw.2017 r., co jest efektem rosnących obrotów białych certyfikatów (+29,1 proc. kdk) oraz zielonych certyfikatów (+39,8 proc. kdk). Wzrosły także, w porównaniu do poprzedniego kwartału 2017 r., przychody z obrotu energią elektryczną, w wyniku wzrostu wolumenów na rynku forward. Odnotowano spadek przychodów z obrotu gazem będący konsekwencją sezonowo niższych wolumenów (1,9 mln zł w II kw. 2017 r. w porównaniu do 2,5 mln zł w I kw. 2017 r.).

Zysk netto Grupy GPW w II kw. 2017 r. wyniósł 41,9 mln zł, o 26,7 proc. więcej niż w analogicznym okresie ubiegłego roku. Wzrost w II kw. 2017 r. względem I kw. 2017 r. sięgnął 51,2 proc.

W II kw. 2017 r. przychody ze sprzedaży na rynku finansowym ukształtowały się na poziomie 52,6 mln zł, co oznacza spadek o 5,6 proc. w stosunku do rekordowego I kw. 2017 r. i wzrost o 22,4 proc. rdr. Przychody z rynku finansowego stanowiły 60,0 proc. całkowitych przychodów ze sprzedaży Grupy GPW, w porównaniu do 61,2 proc. w I kw. 2017 r. i 57,7 proc. rok wcześniej. Na przychody z rynku finansowego składają się przychody z tytułu obsługi obrotu, obsługi emitentów i sprzedaży informacji.

W II kw. 2017 r. przychody z obsługi obrotu wyniosły 36 mln zł, odnotowując spadek o 7,4 proc. w stosunku do I kw. 2017 r. oraz wzrost o 35,4 proc. w stosunku do II kw. 2016 r. Wpływ na wysokość przychodów miały m.in. spadek obrotów sesyjnych na rynku akcji w II kw. 2017 r. o 12,7 proc. kdk do poziomu 58,3 mld zł i jednocześnie wzrost o 42,7 proc. rdr. W II kw. 2017 r. wolumen obrotu kontraktami terminowymi utrzymał się na poziomie 2 mln sztuk (spadki o 11,9 proc. kdk i o 0,4 proc. rdr), a wolumen obrotu kontraktami terminowymi na WIG20 na poziomie 1,24 mln sztuk (spadek o 3,5 proc. kdk i wzrost o 3,9 proc. rdr).

W II kw. 2017 r. przychody Grupy GPW z obsługi emitentów na rynku finansowym wyniosły 6,1 mln zł, co oznacza spadek o 4,4 proc. względem I kw. 2017 r. i wzrost o 1,0 proc. rdr. Tym samym przychody z obsługi emitentów w II kw. 2017 r. stanowiły 7 proc. całkowitych przychodów Grupy GPW.

Przychody ze sprzedaży informacji w II kw. 2017 r. wyniosły 10,6 mln zł, co oznacza wzrosty o 0,4 proc. kdk i 2,7 proc. rdr. Przychody z tej działalności stanowiły 12,0 proc. przychodów ze sprzedaży Grupy GPW. Wzrosty są przede wszystkim efektem rozwoju oferty Grupy GPW w zakresie danych non-display, wykorzystywanych do handlu elektronicznego, ale również stabilizacji liczby abonentów, a także pierwszych umów na dane WIBOR i WIBID (Thomson Reuters, Bloomberg, SIX Financial, Interactive Data, VWD).

W II kw. 2017 r. koszty działalności operacyjnej wyniosły 37,8 mln zł, czyli o 18,8 proc. mniej niż w poprzednim kwartale 2017 r. i o 0,7 proc. mniej niż w analogicznym okresie ubiegłego roku. Mimo wzrostu kosztów usług obcych o 29,2 proc. kdk, wynikającego ze wzrostu kosztów IT (system transakcyjny TGE) oraz kosztów doradztwa (kwestia rozliczenia VAT w TGE), ogólny poziom kosztów operacyjnych obniżył się. Koszty osobowe spadły o 4,8 proc. kdk.

W II kw. 2017 r. zysk Grupy GPW z tytułu udziału w zyskach jednostek stowarzyszonych wyniósł 3 mln zł w porównaniu do 1,5 mln zł w I kw. 2017 r. oraz 1,4 mln zł w II kw. 2016 r. Na udział w zyskach jednostek stowarzyszonych miały wypływ przede wszystkim wyniki Grupy KDPW i Aquis Exchange. W I kw. 2017 r. zysk KDPW przypadający na GPW wyniósł 3,5 mln zł w porównaniu do 2 mln zł w I kw. 2017 r. Bardzo dobre przychody KDPW wynikały z wysokich obrotów na rynku finansowym, jak również z opłat jednorazowych związanych z walnymi zgromadzeniami akcjonariuszy i wypłatą dywidend. Platforma obrotu Aquis Exchange wygenerowała w II kw. 2017 r. stratę, z której 0,8 mln zł przypadło na Grupę GPW, podobnie jak w poprzednim kwartale.

Warto przypomnieć, że rząd Donalda Tuska rozważał sprzedanie GPW inwestorom zagranicznym.

Napisane przez:


 

Podziel się z innymi

Powiązane artykuły

Dodaj komentarz

Dodaj komentarz

 

308158