22042018Nowości:
   |    Rejestracja

HISTORIA TO NIE BUDYŃ


GŁODÓWKA po Tarnowskich Górach cd

Dawniej dzieci miały świadomość, że nauka zmieni ich los, wykształcenie sprawi, że ich życie będzie lepsze w przyszłości u siebie, na OJCOWIŹNIE.


 

Mamy zapisane wzniosłe karty walki o polską szkołę w jej wymiarze patriotycznym, owe pamiętne strajki "dzieci Wrześni", protesty w ławkach klasowych odnośnie nauczania religii i ściągania krzyża ze ścian w mazowieckiem – dziś młodzież jest już "ideowo apatyczna", właściwie wyprana z ambicji bazowania na wzorcach płynących z wiedzy o dziejach przodków i bohaterach lśniących w narodowej tradycji.

 

I właśnie żyjący najodważniejsi z niedawnej minionej epoki, w której czynnie przeciwstawiali się indoktrynacji przyszłych pokoleń w duchu komunistyczno-internacjonalistycznym, z wielką determinacją, już na starość, podejmują się ponownie poderwać młodzież przed katedry, by nauczycielom przypomniała, czego się od szkolnictwa dla dobra dzieci i wnuków winno oczekiwać.

 

 Głodówka w Tarnowskich Górach (15-23.04.2012) – prowadzona przez legendarnych śląskich opozycjonistów z czasów PRL-u, Jadwigę Chmielowską, Annę Zaskórską, Andrzeja Kamińskiego oraz Ryszarda Nikodema – w proteście przeciwko eliminowaniu nauki historii ze szkół, została w miniony poniedziałek „zawieszona” w tym sensie, że pałeczkę teraz przekazano do Częstochowy.

 

Zdeterminowani tragiczną sytuacją oświaty w zakresie nauki o polskich dziejach pierwsi postawili na szali swoje zdrowie głośni antykomuniści w Krakowie, potem strajki – sposobem konika szachowego – przeniosły się do stolicy i Siedlec, by teraz, po Tarnowskich Górach, z haniebnych poczynań ministerstwa oświaty (czytaj: rządu!) gniew społecznego niezadowolenia zogniskować pod Jasną Górą.

 

Tygodniowe drakońskie „diety” podejmują ludzie starsi, często schorowani, by dać rozpaczliwy sygnał młodzieży, żeby ta sobie szybko odpowiedziała na ważne pytanie: jaką przyszłość im kroi obecna władza? – Lemingów, ciemniaków, wykorzenionych bezpaństwowców, wychowanych na doktrynalnej amnezji wobec narodowej przeszłości… Wegetację z piętnem głupoty, niby w swoich opłotkach z kolorowego plastiku zwanych „city”, a tak naprawdę w głuchej OBCZYŹNIE – podług podstępnych, zdradzieckich planistów wyznaczających mentalne dukty z drutu kolczastego w celofanowym kołchozie dla mas z budyniem z tyłu głowy znamionującym odmóżdżone polactwo?!

 

„ – Ambitniejsze „dzieciaki”, weźcie odważnie sprawy w swoje młode ręce !” – nawołują wciąż, jak dawniej, mocnym głosem zasłużeni emeryci, niemal wprost przywołując z przeszłości skuteczne przeciwstawianie się uczniów tzw. rugom szkolnym.

 

Akcję „skaczących głodówek” wspiera bard Strefy Wolnego Słowa (obecnie formalnie związany z „Gazetą Polską Codziennie”), Paweł Piekarczyk, jeżdżąc do miejsc protestu i dając małe koncerty pod roboczym tytułem „Ajenci kondominium”. W przeddzień zakończenia „śląskiej postnej 9. dniówki” efektownie zaprezentował na „akustycznym” dziedzińcu delegatury zarządu katowickiej „Solidarności” w Tarnowskich Górach, gdzie prowadzono strajk, duży mądry i mocny zestaw utworów z przygotowanej do rozpowszechniania nowej płyty o bohaterach, wzorcach z historii i przejawach zdrady narodowej w wykonaniu rządzących współcześnie krajem przedstawicieli Platformy.

 

Były oklaski, przemówienia, a na koniec podniosłą atmosferę uwieńczono wspólnym odśpiewaniem „Roty”.

 

Oświadczenie Jadwigi Chmielowskiej:

P.S.

W Częstochowie, po przekazaniu sztafety nowym protestującym – obrazu Matki Boskiej towarzyszącego dotychczas głodującym, plakatu, transparentu, księgi pamiątkowej Śląskiego Protestu Głodowego w Obronie Polskiej Szkoły oraz innych materiałów, strajkujący udali się na Jasną Górę podziękować Matce Bożej za opiekę podczas głodówki i złożyć u jej stóp kwiaty ofiarowane im przez odwiedzających.

Zostali wpuszczeni przez zakrystię przed sam ołtarz. Tam złożyli kwiaty i modlili się nie tylko za szczęśliwy przebieg głodówki, ale także za jej zawieszenie w 9. dobie (dzięki determinacji przyjaciół ze starej opozycji z Częstochowy). W zakrystii biskupi i księża gratulowali przybyłym odwagi i postawy.

http://www.niepoprawni.pl/blog/208/glodowka-w-czestochowie-w-tarnowskich-gorach-zawieszona


Aneks 1:

Akurat gdy pisałem ten materiał, otrzymałem mejla od przewodniczącegoSekcji Krajowej Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność”,Ryszarda Proksy, tej treści:

 

W poniedziałek w siedzibie Stowarzyszenia Wolnego Słowa swój głos przeciwko rozporządzeniu o nowej podstawie programowej nauczania przedstawili przedstawiciele Młodzieży Wszechpolskiej, Młodzieży Rzeczypospolitej, Młodzieżowego Klubu Gazety Polskiej i Forum Młodych PiS. Wspólnie wydali oświadczenie, w którym napisali m.in., że obecna reforma edukacji niszczy ogólnokształcący charakter liceum.

Zapowiedzieli także akcję, którą nazwalistrajkiem szkolnym.Polegać będzie ona na noszeniu przez przeciwników nowej podstawy programowej nauczania specjalnych znaczków i naklejek.Zaapelowali do uczniów, nauczycieli i rodziców o poparcie tej akcji.

"To nie jest protest skierowany przeciwko szkole i nauczycielom, tylko przeciw reformie niszczącej polską edukację"– zaznaczył prezes Młodzieży Wszechpolskiej Robert Winnicki.

 

Aneks 2.
A oto ulotka z konkretnymi informacjami, jak taki strajk szkolny przeprowadzać:

 
Szanowni Państwo,
Inicjatorami akcji jest grupa studentów i licealistów. Na dzień dzisiejszy nasz profil na portalu facebook, za pomocą którego koordynujemy przedsięwzięcie, ma 2000 fanów, mamy zgłoszonych ponad 50 ośrodków w całej Polsce, gotowych do podjęcia Strajku Szkolnego w całym kraju. Zgłaszają się uczniowie gimnazjów i, w większości, szkół ponadgimnazjalnych. Natomiast akcja otwarta jest na nauczycieli i dyrekcje szkół. Oczywiście najlepiej jest, kiedy impuls wychodzi od uczniów, dlatego prosimy Państwa przede wszystkim o jedną rzecz – żeby przekazać im informacje o akcji, podać adres:

www.facebook.com/StrajkSzkolny

We wrześniu 2012 roku ma rozpocząć się kolejny etap tzw. "reformy oświatowej". Szczególnie dotknie on szkoły średnie, powodując drastyczne ograniczenie nauczania zarówno przedmiotów humanistycznych, jak i przyrodniczych. Zdecydowanie sprzeciwiamy się tym zmianom. Uważamy, że pogorszy to stan polskiej oświaty, który i tak jest kiepski. Dlatego zainicjowaliśmy Strajk Szkolny. Mamy dwa postulaty:

1. Żądamy wstrzymania i wycofania się przez rząd z projektowanych zmian.
2. Żądamy, by rząd zainicjował szeroką debatę społeczną na temat kierunków reformy polskiego szkolnictwa, uwzględniając głosy rodziców, nauczycieli, uczniów i specjalistów.

Jesteśmy młodymi Polakami którzy chcą, by szkoła dawała nam możliwość nabywania wiedzy o świecie, pomagała w wychowaniu i kształtowaniu naszej tożsamości. O taką szkołę będziemy walczyć!

Na czym ma polegać akcja?
– na noszeniu przez uczniów i nauczycieli w szkołach biało-czerwonych wpinek z napisem STRAJK SZKOLNY
– na oflagowaniu szkół (tam, gdzie zgodzą się na to dyrekcje)
– 1 czerwca nastąpi kumulacja akcji strajkowej (w jakiej formie, podamy w trakcie trwania strajku)

Etapy akcji strajkowej:

1. Kwiecień – przygotowanie.
a) zbieramy fundusze na akcję strajkową (produkcję wpinek)

Wpinki będą kupowane ze środków Fundacji Inicjatyw Polskich. Wszystkich chcących pomóc zachęcamy do dokonywania wpłat na niżej podane konto:

Fundacja Inicjatyw Polskich
Nr rachunku: 03 1020 1097 0000 7702 0151 9875
W tytule KONIECZNIE proszę wpisać: Strajk Szkolny
Kod SWIFT (dla wpłat z zagranicy): BPKOPLPW

b) Przyjmujemy zgłoszenia od uczniów, nauczycieli i szkół, które zechcą włączyć się w naszą akcję. Zgłoszenia należy przesyłać na maila

strajkszkolny2012@gmail.com

koniecznie według podanego wzoru:
– miejscowość
– pełna nazwa szkoły
– imię i nazwisko osoby zgłaszającej
– informacja o osobie zgłaszającej (uczeń, nauczyciel, dyrekcja szkoły)
– adres do korespondencji

Zachęcamy do zawiązywania Szkolnych Komitetów Strajkowych!

c) prowadzimy intensywną kampanię informacyjną

d) przyjmujemy zamówienia na wpinki strajkowe

e) w drugiej połowie kwietnia rozpoczynamy wysyłkę wyprodukowanych (dzięki zgromadzonym środkom) wpinek do uczniów, nauczycieli, szkół.

2. Na początku maja rozpoczynamy noszenie wpinek i oflagowanie szkół. Cały czas promujemy akcję w mediach, nagłaśniamy nasze postulaty.

3. 1 czerwca robimy kulminację strajku (chyba że rząd wcześniej spełni nasze postulaty). Formę, w jakiej się ona odbędzie, podamy w trakcie trwania strajku.

Czekamy na Wasze zgłoszenia!

Koordynator Krajowy Strajku Szkolnego Robert Winnicki


 
Aneks 3.
I na koniec link do animacji o nauczaniu w USA – wykład w lekkim tonie, ale pouczający: dużo analogii dających do myślenia:

Artykuł opublikowano na łamach „Gazety Śląskiej” nr 17.

Napisane przez:


od 1982 były dziennikarz, w PRL opozycjonista represjonowany, odznaczony przez ś.p. PREZYDENTA z polecenia ś.p. PREZESA IPN.

 

Podziel się z innymi

Polecane artykuły

Dodaj komentarz

Dodaj komentarz

 

60757