18062018Nowości:
   |    Rejestracja

GUS: Wzrósł handel zagraniczny


W 2017 roku globalna gospodarka nabrała delikatnego rozpędu, co znalazło swoje odzwierciedlenie w wynikach polskich obrotów towarowych w I półroczu br. Według wstępnych danych GUS, w okresie styczeń-czerwiec br. polski eksport zwiększył się o 8,4 proc. rok do roku, do 99,1 mld euro, a import o 10,9 proc., do ok. 98,2 mld euro.


020161005163519

W kierunku wysokiego wzrostu importu, poza silnym popytem konsumpcyjnym, działał także czynnik kursowy (w I półroczu br. złoty umocnił się w stosunku do euro o 2,2 proc., co spowodowało, że import stał się bardziej opłacalny). Pomimo wyprzedzenia importowego względem eksportu nadal utrzymujemy nadwyżkę obrotów towarowych, która po I półroczu br. wyniosła 0,97 mld euro.

W I półroczu br. szybciej zwiększyły się obroty z rynkami słabiej rozwiniętymi i rozwijającymi się (eksport wzrósł o 12,1 proc., import o 17,4 proc.), niż obroty z krajami rozwiniętymi gospodarczo (eksport wzrósł o 7,8 proc., a import o 7,9 proc.).

Eksport do UE zwiększył się o 7,3 proc. (do 78,8 mld euro), w tym do Niemiec o 7,9 proc., Czech o 3,7 proc., Wielkiej Brytanii o 5,8 proc., Francji o 3,4 proc., Włoch o 9,3 proc. oraz Niderlandów o 10,4 proc. Z kolei import z UE wzrósł o 6,7 proc., w tym z Niemiec o 7,3 proc.

Dynamicznie w I półroczu br. zwiększały się obroty z pozostałymi krajami rozwiniętymi gospodarczo (spoza UE), tj. wywóz wzrósł o ok. 14 proc. (do blisko 7 mld euro), a przywóz o ok. 19 proc. (do prawie 7,3 mld euro). W przypadku eksportu nadal dynamicznie rosła sprzedaż do Stanów Zjednoczonych (wzrost o 26,7 proc.), Szwajcarii (o prawie 14 proc.), Australii (o 56,4 proc.) oraz Republiki Południowej Afryki (o ok. 18 proc.). W rezultacie ta grupa krajów jeszcze bardziej umocniła swoją pozycję w naszym łącznym eksporcie w I półroczu br. (udział zwiększył się o 0,4 pkt. proc., do 7,1 proc.).

Wysoki wzrost został utrzymany w obrotach z WNP. Eksport do tej grupy krajów zwiększył się o ok. 24 proc. (do 6 mld euro), w tym do Rosji o ok. 17 proc., na Ukrainę o ok. 43 proc. oraz na Białoruś o ok. 8,5 proc. Zaowocowało to zwiększeniem udziału WNP w całkowitym polskim eksporcie o 0,8 pkt. proc., do 6,1 proc. Import z WNP wzrósł z kolei o blisko 30 proc. (do prawie 8,4 mld euro), w tym z Rosji o ok. 28 proc.

Niekorzystnie natomiast kształtowała się wymiana z pozostałymi rynkami słabiej rozwiniętymi (spoza WNP), gdzie eksport zwiększył się zaledwie o 3,9 proc. (do niespełna 7,4 mld euro), a import aż o 13,7 proc. (do ok. 23,9 mld euro). Za takie wyniki eksportu w szczególności odpowiadał wolny wzrost sprzedaży do Turcji (o 2,9 proc.) oraz spadki eksportu m.in. do Arabii Saudyjskiej (o 3,4 proc.), Indii (o 0,9 proc.) oraz Zjednoczonych Emiratów Arabskich (o ok. 20 proc.). Z drugiej strony, dynamicznie w I półroczu br. rósł eksport do Chin (o 19 proc.), Serbii (o ok. 13 proc.), Meksyku (o 22,7 proc.) oraz Republiki Korei (o 21 proc.).

W przekroju towarowym najszybciej rósł wywóz produktów metalurgicznych i mineralnych (o ponad 15 proc. każdy). Szybciej niż przeciętnie rosła także sprzedaż wyrobów przemysłu chemicznego (o 9,7 proc.), artykułów rolno-spożywczych (o 9,6 proc.) oraz wyrobów przemysłu lekkiego (o 9,1 proc.). Z kolei sprzedaż dominujących w naszych obrotach wyrobów elektromaszynowych zwiększyła się o 6,2 proc.

Napisane przez:


 

Podziel się z innymi

Powiązane artykuły

Dodaj komentarz

Dodaj komentarz

 

308079