18072018Nowości:
   |    Rejestracja

Gospodarka lepiej od prognoz


Do 3,2 proc. PKB Agencja Moody’s podniosła prognozę wzrostu gospodarczego w Polsce w 2017 r. Poprzednia, opublikowana przez Moody’s w styczniu br. wynosiła 2,9 proc. W uzasadnieniu zmiany analitycy Agencji przywołują zarówno dobre dane z rynku pracy ogłoszone w marcu, jak i wyniki dotyczące PKB za czwarty kwartał 2016 r., zaprezentowane w lutym br. Choć skala rewizji prognoz nie jest duża, to zdecydowanie następuje w kierunku, o którym jeszcze niedawno rząd mógł jedynie marzyć.


1438156957146

– Poprawa perspektyw ma w naszej ocenie charakter trwały i strukturalny, dotyczy bowiem zarówno konsumpcji, jak i inwestycji – uważa Mateusz Morawiecki, wicepremier, minister rozwoju i finansów.

Analiza potwierdza przejściowy charakter spowolnienia, a także wskazuje na odwrócenie trendu spowolnienia, które było widoczne już w danych dotyczących PKB za czwarty kwartał. Utrwalenie tych pozytywnych tendencji, skłania wiele ośrodków do rewizji swoich prognoz.

– W naszej ocenie, pomimo istniejących ryzyk oraz utrzymującej się niepewności, których źródła znajdują się w znacznym stopniu poza Polską, ocena perspektyw polskiej gospodarki jest zbyt ostrożna. Oczekujemy, że wzrost gospodarczy osiągnie poziom zakładany w dokumentach rządowych – zaznacza Morawiecki.

Ustawa budżetowa zakłada wzrost o 3,6 proc. PKB. W ostatnim czasie prognozę wzrostu PKB, do 3,7 proc., podniósł Narodowy Bank Polski. Prognozy analityków rynkowych i innych ośrodków prognostycznych wskazują zatem, że istnieje dość powszechne przekonanie co do przyspieszenia tempa wzrostu gospodarczego w Polsce w 2017 r.

– To oczywiście bardzo cieszy, ale też wcale nas nie dziwi. Polska gospodarka jest stabilna i dzięki dzianiom rządu wchodzi na ścieżkę trwałego wzrostu. Zauważają to nie tylko eksperci, ale także zwykli Polacy, którzy poprawę warunków życia odczuwają na co dzień – zdaniem rządu.

Coraz lepsze wyniki gospodarki idą w parze z rekordowym wsparciem dla polskich rodzin. Ta inwestycja w nasze rodziny była konieczna. Dziś widzimy, że Polacy pozytywnie oceniają politykę Państwa wobec rodziny. Wg badań CBOS, takiego zdania jest 52 proc. z nas. Dodatkowo rekordowo spada bezrobocie, co potwierdzają dane GUS – w lutym wyniosło ono jedynie 8,5 proc.

Dość wyraźnie poprawiają się też przewidywania dotyczące rozwoju sytuacji na rynku pracy w Polsce. Po raz pierwszy, w sondażu prowadzonym przez CBOS od kilkunastu lat, przeważają osoby zadowolone z sytuacji rynku pracy. Obecnie jedna trzecia badanych (32 proc., od marca 2016 roku wzrost o 15 punktów procentowych) dobrze wypowiada się o krajowym rynku pracy. W ciągu roku o połowę – z 49 do 25 proc. – zmniejszył się natomiast odsetek negatywnych opinii na temat rynku pracy w Polsce.

Napisane przez:


 

Podziel się z innymi

Powiązane artykuły

Dodaj komentarz

Dodaj komentarz

 

302140