18072018Nowości:
   |    Rejestracja

Gospodarka. Eksport po 7 miesiącach


Pierwsze siedem miesięcy br. to okres dynamicznie rosnących obrotów towarowych Polski. W tym czasie nasz eksport zwiększył się o 8,4 proc., do 114,6 mld proc., a import o 11,1 proc., do 114 mld proc. – informuje Ministerstwo Rozwoju.


import export tutorial online_2

Nadwyżka wyniosła ponad 0,6 mld proc. wobec 3,1 mld proc. przed rokiem. Zmniejszenie dodatniego salda obrotów w decydującej mierze było rezultatem pogłębienia deficytu wymiany: z rynkami słabiej rozwiniętymi, spoza WNP, (biorcą pod uwagę strukturę geograficzną) oraz produktami mineralnymi (w ujęciu przedmiotowym).

Eksport do UE wzrósł o 7,5 proc. (do ok. 91 mld proc.), w tym do Niemiec o 8,3 proc., Wielkiej Brytanii o 5 proc., Czech o 4 proc., Francji o 4,7 proc. oraz Włoch o 9,7 proc.. Wśród ważniejszych krajów unijnych dwucyfrowy wzrost wywozu odnotowano w eksporcie do Niderlandów (o 11,2 proc.), na Słowację (o 10,4 proc.) oraz do Austrii (o 14,7 proc.) i Rumunii (o 13,7 proc.). Wolniejszy wzrost importu z krajów UE (o 6,9 proc., 68,1 mld proc.) zaowocował zwiększeniem nadwyżki o 2 mld proc., do 22,9 mld proc..

Tendencja do dynamicznego wzrostu obrotów została utrzymana w przypadku pozaunijnych rynków rozwiniętych. Po 7 miesiącach br. eksport do tych krajów zwiększył się o 14,9 proc. (do prawie 8,1 mld proc.), w tym do Stanów Zjednoczonych o 27,1 proc., Szwajcarii o 13,3 proc., Australii o 53 proc. oraz RPA o 16,4 proc.. Z koli wywóz do Norwegii wzrósł o 1,6 proc.. Jeszcze szybciej rósł w tym czasie przywóz z tej grupy krajów (o 21,9 proc., do 8,6 mld proc.), co przełożyło się na pogłębienie deficytu z 55 mln proc. w okresie styczeń-lipiec 2016 r. do blisko 560 mln proc.

Kraje WNP nadal dynamicznie nadrabiały notowane w poprzednich latach spadki obrotów. Po 7 miesiącach br. eksport do tej grupy państw zwiększył się o 24,5 proc. (do prawie 7,1 mld proc.), w tym do Rosji o 18,7 proc., na Ukrainę o 39,2 proc. oraz na Białoruś o 7,5 proc.. Jeszcze szybciej rósł w tym czasie import z krajów WNP, tj. o 28,6 proc. (do 9,6 mld proc.), w tym z Rosji o 28,3 proc., do prawie 7,4 mld proc.. Przełożyło się to jednocześnie na pogłębienie deficytu z WNP o 747 mln proc., do 2,5 mld proc. po 7 miesiącach br.

Niekorzystne zmiany stanu zrównoważenia obrotów odnotowano w obrotach z pozostałymi krajami rozwijającymi się i słabiej rozwiniętymi (spoza WNP). Było to konsekwencją dynamicznego wzrostu importu (o 13,4 proc., do blisko 27,7 mld proc.), przy jednoczesnym niewielkim wzroście eksportu (o 0,6 proc., do 8,5 mld proc.). W tej grupie państw najbardziej pogorszył się bilans obrotów z: Chinami (o blisko 1,2 mld proc.), Arabią Saudyjską (o ok. 225 mln proc.), Katarem (o 205 mln proc.), Singapurem (o ok. 180 mln proc.), Bangladeszem (o ok. 150 mln proc.) oraz Turcją (o ok. 135 mln proc.).

Biorąc pod uwagę strukturę przedmiotową naszych obrotów korzystne zmiany stanu zrównoważenia w okresie styczeń-lipiec br. odnotowano w obrotach wyrobami elektromaszynowymi (zwiększenie nadwyżki o 580 mln proc., do prawie 3,5 mld proc.), oraz produktami rolno-spożywczymi i przemysłu drzewno-papierniczego – wzrost nadwyżki o prawie 0,2 mld proc. dla każdej z grup, do odpowiednio 4,1 mld proc. oraz 1,7 mld proc.. Częściowo złagodziło to: pokaźne pogłębienie deficytu wymiany produktami mineralnymi (o prawie 2,5 mld proc., do 5,9 mld proc.), co było konsekwencją dynamicznego wzrostu ich importu (aż o 45 proc.), w wyniku wzrostu cen ropy naftowej oraz zwiększenie ujemnego salda wymiany wyrobami chemicznymi (o ok. 550 mln proc., do blisko 4,4 mld proc.).

Źródło: Ministerstwo Rozwoju

Napisane przez:


 

Podziel się z innymi

Powiązane artykuły

Dodaj komentarz

Dodaj komentarz

 

309056