22062018Nowości:
   |    Rejestracja

Fitch i Moody’s nie zmieniają ratingu Polski


To najgorszy z możliwych koszmarów Platformy Obywatelskiej – ogłoszone właśnie oceny ratingowe Polski przez dwie z trzech największych agencji ratingowych świata miały dowieść głoszonej przez PO i Nowoczesną tezy, że Polska pogrąża się w kryzysie. Tymczasem… agencje (które obecnych władz nie lubią) nie zmieniły oceny, co oznacza, że polska gospodarka ma się dobrze.


fitch-ratings-big

Jak wygląda zatem obecna ocena agencji ratingowych? Moody’s do tej pory oceniała nasz kraj na A2 z perspektywą negatywną. Najniżej ocenia nasz kraj Standard&Poor’s (BBB+ z perspektywą stabilną) – ta agencja będzie wystawiać ponowną ocenę Polsce 21 kwietnia.

W maju 2016 agencja Moody’s utrzymała rating polskiego długu na poziomie A2/P-1, ale zmieniła perspektywę ratingu ze stabilnej na negatywną. Nie zmieniał natomiast swoich decyzji ratingowych Fitch, utrzymując ocenę na poziomie A- oraz A (odpowiednio dla zobowiązań w walutach obcych i w walucie krajowej) z perspektywą stabilną.

Od kilku dni posłowie i szefowie PO oraz Nowoczesnej przekonywali, że oceny agencji ratingowych będą miażdżące dla Polski. Wynikać to miało ze złej – ich zdaniem – polityki gospodarczej rządu oraz braku demokracji. Decyzja agencji, nie zaangażowanych ani personalnie, ani w żaden sposób, w spory polityczne w Polsce, jest dla obu opozycyjnych partii dużym ciosem.

Ministerstwo Finansów w komunikacie w tej sprawie informuje, że ‘ostatnie propozycje dotyczące kredytów hipotecznych we franku znacząco osłabiły ryzyko dla sektora bankowego’. I dalej: ‘Agencja prognozuje przyspieszenie wzrostu z 2,7 proc. w 2016 r. do 3 proc. w 2017 r. i 3,2 proc. w 2018 r. Analitycy agencji oczekują przyspieszenia tempa wzrostu gospodarczego wskutek wzrostu wykorzystania środków unijnych, spadku stopy bezrobocia oraz wsparcia finansowego dla rodzin (Program Rodzina 500+). (…) Agencja ratingowa przewiduje wzrost deficytu budżetowego w bieżącym roku do 3 proc. z szacowanego 2,5 proc. w 2016 r. Wartości długu publicznego w kolejnych latach, prognozowane przez Fitch, są niższe niż projekcje MF zawarte w Strategii Zarządzania Długiem Sektora Finansów Publicznych na lata 2017-2020.

MF zaznaczyło, że agencja ratingowa przewiduje wzrost deficytu budżetowego w bieżącym roku do 3 proc. z szacowanego 2,5 proc. w 2016 r. ‘Wartości długu publicznego w kolejnych latach, prognozowane przez Fitch, są niższe niż projekcje MF zawarte w Strategii Zarządzania Długiem Sektora Finansów Publicznych na lata 2017-2020’ – informuje resort finansów. – ‘Podniesienie oceny ratingowej Polski według agencji możliwe jest w przypadku utrzymania wysokiego tempa wzrostu PKB lub dalszego ograniczania zadłużenia zagranicznego wskutek poprawy bilansu obrotów bieżących i napływu kapitału. Z drugiej strony obniżenie ratingu jest możliwe w przypadku pogorszenia sytuacji finansów publicznych (wzrostu relacji długu publicznego do PKB w średnim horyzoncie lub wzrostu deficytu budżetowego powyżej 3 proc.), a także w przypadku pogorszenia sytuacji makroekonomicznej (pogorszenia klimatu inwestycyjnego, niestabilnej sytuacji makroekonomicznej lub spadku PKB)’.

 

Napisane przez:


 

Podziel się z innymi

Powiązane artykuły

Dodaj komentarz

Dodaj komentarz

 

298278