24042018Nowości:
   |    Rejestracja

Finanse. Nowy mechanizm sprawozdawczy


Od 3 stycznia 2018 r. Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych rozpocznie działalność Zatwierdzonego Mechanizmu Sprawozdawczego (ARM – Approved Reporting Mechanism). Usługa ARM polega na przekazywaniu do organu nadzoru informacji o szczegółach transakcji zawieranych w obrocie instrumentami finansowymi, w imieniu podmiotów, na które obowiązek dokonywania takich zgłoszeń nakłada rozporządzenie MIFIR.


moneytransfer

W zaistniałym stanie prawnym, związanym z opóźnieniem implementacji Dyrektywy 2014/65 (MIFID II), KDPW rozpocznie działalność ARM w dnu 3 stycznia 2018 r. na mocy przepisów prawa krajowego wprowadzanych ustawą o dystrybucji ubezpieczeń (druk sejmowy nr 1781, druk senacki nr 652), bez konieczności posiadania w tym dniu zezwolenia KNF. Ustawa o dystrybucji ubezpieczeń wprowadzająca zmiany do ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, częściowo implementujące dyrektywę m.in. w obszarze dotyczącym działalności ARM, oraz przepis przejściowy umożliwiający KDPW prowadzenie tej działalności, jest obecnie w końcowej fazie procedowania przez Parlament. KDPW zakłada, że przepisy ustawy powinny zostać podpisane przez Prezydenta RP oraz wejść w życie przed dniem 3 stycznia 2018 r.

Umowy o świadczenie usługi z zainteresowanymi podmiotami KDPW będzie zawierał przed dniem wejścia w życie ustawy. Wnioski o uczestnictwo w ARM można składać na podstawie Regulaminu ARM, przyjętego przez Zarząd KDPW w dniu 13 listopada 2017 r., zmienionego w dniu 8 grudnia 2017 r.

Do prawidłowego przekazywania informacji niezbędne jest uzyskanie kodu LEI przez wszystkie podmioty zobligowane do raportowania. Bez posiadania kodu raportowanie będzie niemożliwe. Kod ten można uzyskać również w KDPW za pośrednictwem aplikacji internetowej Rejestru.

Napisane przez:


 

Podziel się z innymi

Powiązane artykuły

Dodaj komentarz

Dodaj komentarz

 

312488