25042018Nowości:
   |    Rejestracja

Europol chce infiltrować hackerów


Dwudniowe spotkanie szefów policji Unii Europejskiej współpracujących w ramach wspólnej grupy Europol pokazuje, że są obszary, w których policje sobie nie radzą. I nie mają pomysłu, jak to zmienić.
O ile Unia Europejska może mówić o niewielkim wzroście bezpieczeństwa w obszarze zagrożenia terrorystycznego, o tyle kwestie informatyczne to problem, z którym europejscy policjanci sobie nie radzą. I choć nie mają pomysłu, co mogliby zrobić, żeby nie zamykać spotkania wzruszeniem ramion w geście zupełnej bezradności, wymyślili, że będą infiltrować hackerów. W jaki sposób, skoro spora część z nich na codzień urzęduje w Korei Północnej, Rosji i w Chinach? Tego Europol jeszcze nie ustalił.


europol

Blisko trzystu szefów policji i wyższych rangą przedstawicieli innych organów ścigania oraz ekspertów akademickich ze wszystkich krajów członkowskich Unii Europejskiej i innych państw spotkało w siedzibie głównej Europolu w Hadze podczas kolejnej, szóstej edycji Europejskiej Konwencji Szefów Policji.

W spotkaniu uczestniczyli również przedstawiciele Interpolu oraz m.in. Parlamentu Europejskiego.

W obradach Europolu brał udział komendant główny polskiej Policji, nadinsp. Jarosław Szymczyk.

Jak informuje KGP, szef polskiej Policji wystąpił w panelu dyskusyjnym na temat wyzwań, jakie stoją przed organami ścigania w dobie transformacji cyfrowej i nowych technologii informatycznych. Komendant Główny Policji omówił główne zagrożenia, związane z rozwojem nowych technologii telekomunikacyjnych i informatycznych: oszustwa internetowe, handel narkotykami i bronią oraz kontakty grup terrorystycznych w sieci Internet, fałszywe alarmy bombowe, które prowadzą do paraliżu urzędów państwowych, szpitali, itp.

Nadinsp. Jarosław Szymczyk podreślił, że zapobieganie i walka z cyberprzestępczością to jeden z priorytetów działań policyjnych w Polsce. Przypomniał, że w każdej Komendzie Wojewódzkiej Policji funkcjonują kilkunastosobowe grupy do walki z tego rodzaju przestępczością, a w Komendzie Głównej Policji w Warszawie w końcowej fazie tworzenia jest Biuro do Walki z Cyberprzestępczością.

Działania polskiej Policji wpisują się w Europejską Strategię Bezpieczeństwa Cybernetycznego, zgodnie z którą wszystkie państwa członkowskie UE powinny powołać do życia skuteczne, krajowe jednostki do ścigania cyberprzestępczości. Jak podkreślił Komendant Główny Policji, ostatnia misja ewaluacyjna UE w zakresie wdrażania zaleceń co do walki z cyberprzestępczością bardzo wysoko oceniła osiągnięcia polskiej Policji w tej dziedzinie.

Jego zdaniem zapobieganie i walka z cyberprzestępczością powinny opierać się:

po pierwsze – na ludziach z wiedzą, kompetencjami i doświadczeniem w pracy operacyjnej, aby docierać np. do hermetycznych środowisk hakerskich;

po drugie – na odpowiednich narzędziach technicznych i prawnych (np. ustawa antyterrorystyczna w Polsce, która pozwala m.in. na blokowanie stron internetowych z niebezpiecznymi lub fałszywymi informacjami);

po trzecie – na współpracy międzynarodowej, a w szczególności na sprawnej i szybkiej wymianie informacji.

Ponadto szef polskiej Policji spotkał się z Dyrektorem Europolu, panem Rob’em Wainwright. Polska delegacja uczestniczyła również w kilku spotkaniach dwustronnych z przedstawicielami Policji oraz innych organów ścigania z Norwegii, Węgier, Islandii, Mołdawii i Wielkiej Brytanii.

Spotkanie Komendanta Głównego Policji z Lynne Owens, Dyrektorem Generalnym Brytyjskiej Narodowej Agencji ds. Przestępczości (NCA) dotyczyło wzmocnienia współpracy dwustronnej, zakresu odpowiedzialności NCA, a w szczególności spraw bieżących, związanych z bezpieczeństwem polskich obywateli w Wielkiej Brytanii. Strona Polska zwróciła się z prośbą o zainteresowanie tej agencji zagrożeniami dla naszych obywateli – poza działaniami Policji w poszczególnych hrabstwach. Wyrażono oczekiwanie realizacji skutecznych przedsięwzięć, które będą służyć bezpieczeństwu Polaków. Strona brytyjska ze zrozumieniem odniosła się do polskiej inicjatywy. Planowane są dalsze ustalenia bilateralne.

Napisane przez:


 

Podziel się z innymi

Powiązane artykuły

Dodaj komentarz

Dodaj komentarz

 

291964