25042018Nowości:
   |    Rejestracja

EIT+ częścią Narodowego Instytutu Technologicznego


Prezydent Wrocławia Rafał Dutkiewicz i wicepremier Jarosław Gowin, minister nauki i szkolnictwa wyższego, podpisali porozumienie w sprawie przejęcia przez skarb państwa udziałów w EIT+. Spółka ma stać się częścią tworzonego przez rząd Narodowego Instytutu Technologicznego.


Chemists at work

Zawarte porozumienie, które przekazuje Ministerstwu Nauki i Szkolnictwa Wyższego wrocławską spółkę, to efekt podpisania w połowie lutego listu intencyjnego pomiędzy prezydentem Wrocławia Rafałem Dutkiewiczem a Piotrem Dardzińskim, podsekretarzem stanu w MNiSW. To również efekt nowego podejścia państwa do polityki innowacyjnej.

– Po kilkudziesięciu latach reformowania instytutów badawczych metodą małych kroków nie widać radykalnych zmian w skuteczności ich działania. Tymczasem efektywna współpraca naukowców i przedsiębiorców to klucz do sukcesu nowoczesnych gospodarek, do odpowiedzi na wyzwania, jakie stawia przed nami kolejna rewolucja gospodarcza określana mianem „ekonomii 4.0” – mówi Jarosław Gowin. I dodaje: – Ambitne cele przygotowane w Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju nie będą możliwe do pełnego osiągnięcia bez silnego wsparcia nauki, dlatego działania na rzecz partnerstwa nauki i biznesu są jednym z trzech filarów nowej strategii realizowanej przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Oznacza to konieczność zmian, nie tylko na uczelniach, ale przede wszystkim w instytutach badawczych i efektywniejszego wykorzystania potencjału ponad 40 tys. ich pracowników.

Stworzenie NIT-u nie oznacza jednak centralizacji instytutów. Wraz z jego powstaniem dokona się znacząca zmiana jakościowa. Po pierwsze dojdzie do ujednolicenia procedur dotyczących zarządzania infrastrukturą, zasobami ludzkimi czy komercjalizacją. Obecnie w wielu jednostkach naukowych obowiązują różne przepisy regulujące współpracę z przedsiębiorcami, co znacznie utrudnia wdrożenia. Po drugie dojdzie do powstania centrów kompetencji, a więc pogrupowania instytutów, które prowadzą badania w podobnych obszarach. Dzięki temu powstaną zespoły, które poradzą sobie z realizacją dużych i skomplikowanych projektów. Przede wszystkim jednak NIT będzie odpowiadał za transfer wiedzy do gospodarki, za dostarczanie przedsiębiorcom know-how, ekspertyz, licencji czy zasobów ludzkich.

Wrocławskie Centrum Badań EIT+, które powstało w 2007 roku jako wspólne przedsięwzięcie miasta Wrocławia, Województwa Dolnośląskiego i pięciu wrocławskich uczelni, dysponuje jedną z najnowocześniejszych aparatur badawczych, wartą 0,5 mld złotych. Właśnie te infrastrukturalne zasoby, a także efektywne procedury współpracy z partnerami zewnętrznymi stanowią o wyjątkowości centrum. Do czasu powstania Narodowego Instytutu Technologicznego EIT+ ma być miejscem, w którym wypracowywane będą najlepsze standardy w zakresie współdziałania środowiska naukowego z biznesem.

Napisane przez:


 

Podziel się z innymi

Powiązane artykuły

Dodaj komentarz

Dodaj komentarz

 

302568