22042018Nowości:
   |    Rejestracja

Cztery zespoły z UW z grantami Team FNP


badania, FNP, granty, konkursy, współpraca z otoczeniem, inteligentny rozwój, program operacyjny inteligentny rozwój, news, dna, Tomasz Bulik, Justyna Olko, Dorota Anna Pawlak, Centrum Nowych Technologii, Dariusz Plewczyński, 1000 Genomów, genom, uniwersytet warszawski, uw, astronomia, genetyka, nauka, sukces, granty, granty na badania, fundacja nauki polskiej, sekwencjonowanie genów, psychologia, sukces naukowy


maxresdefault (8)

Naukowcy zostali wyłonieni przez zagranicznych recenzentów i ekspertów zasiadających w dwóch panelach: naukowo-gospodarczym oraz interdyscyplinarnym. Jury wybrało projekty, których wyniki mają szanse okazać się przełomowe w skali międzynarodowej.

Spośród 14. dofinansowanych w konkursie Team przedsięwzięć aż 4 będą prowadzone na UW. Po 3,5 mln zł otrzymali: prof. Tomasz Bulik z Obserwatorium Astronomicznego na projekt „Advanced algorithms for detection and modelling of newtonian noise for interferometric gravitational wave detectors”, dr hab. Justyna Olko z Wydziału “Artes Liberales” na pracę “Language as a cure: linguistic vitality as a tool for psychological well-being, health and economic sustainability”, dr hab. Dorota Anna Pawlak z Centrum Nowych Technologii na przedsięwzięcie zatytułowane „Na skrzyżowaniu nowych koncepcji materiałów fotonicznych, metod wzrostu i unikalnej optycznej charakteryzacji”, dr hab. Dariusz Plewczyński na „Analizę struktury trójwymiarowej genomu ludzkiego w skali całej populacji: model komputerowy i weryfikacja doświadczalna dla limfoblastów wybranych rodzin z projektu 1000 Genomów”.

Dr hab. Dariusz Plewczyński przeznaczy grant na badanie relacji pomiędzy strukturą trójwymiarową genomu a występowaniem i charakterem zmian sekwencji jednowymiarowej ludzkiej nici DNA. Zespół prof. Plewczyńskiego chce stworzyć algorytm komputerowy, który w przyszłości – w ramach procedur medycyny spersonalizowanej – będzie mógł być powszechnie wykorzystywany w gabinetach diagnostycznych.

– Lekarz po zsekwencjonowaniu genomu pacjenta, dzięki naszemu algorytmowi, będzie mógł zobaczyć przestrzenny, mechanistyczny i dynamiczny model jego genomu. Następnie będzie mógł zidentyfikować niepokojące rearanżacje i mutacje sekwencyjne oraz odpowiadające im zmiany strukturalne, jak również wykonać analizę funkcjonalną zaobserwowanych u pacjenta jednowymiarowych zmian genomicznych – wyjaśnia prof. Plewczyński. – Jesteśmy przekonani, że dalsze badania przyczynią się do zaproponowania nowatorskich terapii i leków, które będą zmieniały strukturę trójwymiarową genomu ludzkiego – przeprowadzając komórkę ze stanu chorego do stanu zdrowego. Taki mechanistyczny trójwymiarowy model tworzony w oparciu o indywidualną sekwencję genomiczną pacjenta może stanowić unikalny wkład projektu w medycynę precyzyjną.

Dodatkowo, dane uzyskane w projekcie powinny pozwolić na lepsze zrozumienie czynników molekularnych wpływających na organizację genomu oraz mechanizmy biofizyczne za nią odpowiedzialne, dzięki czemu możliwe będzie pogłębienie wiedzy o rodzinnej i populacyjnej różnorodności genomu ludzkiego.

W sumie w konkursie Team 3 złożono w konkursie 75 wniosków o dofinansowanie. Pieniądze pochodzą z programu operacyjnego Inteligentny Rozwój.

Napisane przez:


 

Podziel się z innymi

Powiązane artykuły

Dodaj komentarz

Dodaj komentarz

 

306124