22052018Nowości:
   |    Rejestracja

Co to jest i jakie korzyści płyną z wdrożenia Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Żywności?


Norma dotycząca bezpieczeństwa żywności to narzędzie skierowane głównie do producentów, hurtowników oraz detalistów produktów spożywczych. Ma również zastosowanie w organizacjach zajmujących się np. cateringiem, hotelarstwem oraz niezwiązanych bezpośrednio z łańcuchem żywnościowym.


System zarządzania bezpieczeństwem żywności – założenia

Norma ISO 22000 jest honorowana na całym świecie. Jej głównym założeniem jest globalna harmonizacja wymagań dotyczących zarządzania bezpieczeństwem żywności. Ponieważ jest skonstruowana uniwersalnie jej wymagania mogą spełniać również podmioty zajmujące się np.:

 • magazynowaniem i przechowywaniem żywności,
 • produkcją maszyn oraz urządzeń do produkcji żywności i środków spożywczych,
 • produkcją środków przeznaczonych do czyszczenia, mycia i dezynfekcji,
 • produkcją materiałów i opakowań do przechowywania,
 • bezpieczeństwem oraz utrzymaniem higieny w procesie produkcyjnym.

Zalety wdrożenia normy ISO 22000

Prawidłowe i efektywne wdrożenie oraz certyfikacja systemu zarządzania bezpieczeństwem żywności zgodne z normą ISO 22000 niesie za sobą wiele zarówno wewnętrznych, jak i zewnętrznych korzyści dla organizacji. Wśród nich można wymienić, m. in.:

 • zgodność polityki przedsiębiorstwa z wymaganiami regulowanymi prawem krajowym i międzynarodowym, co przyczynia się np. do zwiększenia prestiżu i rozpoznawalności na rynku,
 • optymalizację kosztów związanych z wprowadzaniem systemów bezpieczeństwa żywności,
 • zwiększenie rentowności firmy,
 • poszerzenie zasięgu zarówno na rynku krajowym, jak i międzynarodowym,
 • wzrost dynamiki rozwoju organizacji poprzez ciągły monitoring i udoskonalanie procesów,
 • minimalizacja ryzyka związanego z dystrybucją zanieczyszczonej lub zagrażającej życiu czy zdrowiu żywności,
 • wzrost zaufania klientów, kontrahentów oraz partnerów biznesowych,
 • niemal całkowita eliminacja zagrożenia karami ze strony państwowych inspekcji i kontroli,
 • zwiększenie efektywności funkcjonowania całego przedsiębiorstwa dzięki ujednoliceniu procesów i stosowaniu jasnych procedur,
 • szybsza reakcja na potrzeby rynku w tym również klientów,
 • możliwość precyzyjnego powtarzania wysokiej jakości produktów lub usług.

Implementacja rozwiązań zawartych w normie ISO 22000 na grunt organizacji pociąga za sobą również wiele innych korzyści. Ich dynamika oraz charakter są uzależnione od branży, liczby zatrudnianych pracowników czy sposobu funkcjonowania przedsiębiorstwa. ISO 22000 najlepiej wdrażać wraz z normą ISO 9001 (system zarządzania jakością). W ten sposób można znacznie zredukować koszty dotyczące logistyki całego przedsięwzięcia dzięki temu, że wiele ich elementów jest tożsamych.

Napisane przez:

Kontakt: kampanieonline

 

Podziel się z innymi

Polecane artykuły

Dodaj komentarz

Dodaj komentarz

 

314932