18072018Nowości:
   |    Rejestracja

Bezpłatne gwarancje spłaty kredytu dla innowacyjnych MŚP


Bank Gospodarstwa Krajowego uruchamia Fundusz Gwarancyjny finansowany z Programu Inteligentny Rozwój. Pozwoli on na wygenerowanie finansowania kredytowego dla MŚP o wartości 1,4 mld zł. Z bezpłatnych gwarancji spłaty kredytu będą mogły korzystać firmy z całej Polski.


Bank_Gospodarstwa_Krajowego_02

Umowy między bankami udzielającymi kredytów a BGK weszły w życie 27 lipca 2017 r.

Gwarancje kredytowe będą dostępne w placówkach 10 największych banków w całej Polsce. BGK ma do dyspozycji 525 mln zł, co docelowo pozwoli na udzielenie gwarancji o wartości 1,4 mld zł. O gwarancje będą mogły się ubiegać innowacyjne MŚP lub MŚP planujące wdrożyć wyniki prac B+R. Gwarancje będą udzielane na okres nawet do 20 lat, do wysokości 80 proc. kapitału kredytu i równowartości kwoty 2,5 mln euro. Co istotne z punktu widzenia przedsiębiorców gwarancje nie są obciążone systemem prowizji. Przedsiębiorcy będą mogli składać wnioski o gwarancje w trybie ciągłym wraz z wnioskiem kredytowym w banku.

– Kredyt bankowy to wciąż najważniejsze zewnętrzne źródło finansowania przedsiębiorstw. Uruchamiając Fundusz Gwarancyjny w ramach Programu Inteligentny Rozwój, chcemy ułatwić innowacyjnym firmom dostęp do tej formy finansowania. Liczymy na to, że również oferta nowego Funduszu odpowie na potrzeby rynku i przyczyni się do realizacji wielu innowacyjnych przedsięwzięć – mówi wiceminister rozwoju Paweł Chorąży.

Gwarancja BGK będzie dostępna w następujących bankach kredytujących: Alior Bank S.A., Bank Millennium S.A., Bank Ochrony Środowiska S.A., Bank Pekao S.A., Bank Polskiej Spółdzielczości S.A. oraz banki zrzeszone, Bank Spółdzielczy w Brodnicy, Krakowski Bank Spółdzielczy, PKO Bank Polski S.A., Raiffeisen Bank Polska S.A., SGB-Bank S.A. oraz banki zrzeszone.

Napisane przez:


 

Podziel się z innymi

Powiązane artykuły

Dodaj komentarz

Dodaj komentarz

 

307847