20062018Nowości:
   |    Rejestracja

Będzie współpraca instytutów medycznych z biznesem


Nowopowstała platforma think-tank „Innowacje dla Zdrowia” ma służyć jako wielowymiarowa przestrzeń analityczna, realnie stwarzająca możliwości dyskusji dla liderów nauki, biznesu i administracji publicznej. Będzie umożliwiała wymianę doświadczeń o najlepszych praktykach zarządzania i strategii. Powstała w Łodzi z udziałem 6 instytutów naukowo-badawczych.


clinical-trials-microscope

W skład Rady Fundatorów wchodzą przedstawiciele czołowych polskich Instytutów Naukowo-Badawczych – Instytutu Centrum Zdrowia Matki Polki w Łodzi, Instytutu Pomnika Centrum Zdrowia Dziecka, Instytutu Kardiologii im. Prymasa Tysiąclecia Stefana Kardynała Wyszyńskiego, Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego PZH, Centrum Onkologii – Instytut im. Marii Curie-Skłodowskiej oraz Instytutu Medycyny Wsi im. W. Chodźki

Wiceminister nauki i szkolnictwa wyższego Łukasz Szumowski zaznacza, że „współpraca pomiędzy nauką a gospodarką do tej pory nie była najlepsza”.

– Strategia zrównoważonego rozwoju zakłada jej zacieśnienie. Think-tank, w którym są zarówno podmioty gospodarcze, jak i z obszaru nauki jest odpowiedzią na to zapotrzebowanie. Kompleksowe podejście jest rozwiązaniem problemu niskiej innowacyjności polskiej gospodarki, która nas wszystkich trapi – mówi.

Do zadań think-tank „Innowacje dla Zdrowia” należeć będą m.in. działania poprawiające funkcjonowanie systemu opieki zdrowotnej, propozycje rozwiązań, standardów, wypracowanie modeli funkcjonowania, opracowanie i wdrożenie inicjatyw dzielenia się wiedzą z przedsiębiorcami na rzecz budowy wspólnego kapitału społecznego, propagowanie działań związanych z ochroną i promocją zdrowia, wspieranie rozwoju i innowacji w naukach medycznych i okołomedycznych,  promowanie nowych kierunków rozwoju medycyny, diagnostyki, lecznictwa i promocji zdrowia, pomoc w transferze wiedzy do przemysłu; działania na rzecz rozwoju nowoczesnych technologii w systemie ochrony zdrowia, koncentrowanie i wspieranie działań przedstawicieli środowisk nauki, przedsiębiorczości i innych organizacji społecznych na rzecz innowacji w medycynie

– Chodzi o to, by instytuty wreszcie zaczęły ze sobą efektywnie współpracować, by spełniały swoje założenia statutowe, czyli innowacyjne badania, wdrożenia i patenty i odgrywały kluczową rolę dla polskiej gospodarki. A to wszystko w ścisłej współpracy z przemysłem, by wspólnie inicjować badania i skutecznie aplikować o środki krajowe i unijne, tworzyć centra referencyjne i testować najnowocześniejsze rozwiązania medyczne oraz, by tworzyć rozwiązania ułatwiające skuteczny rozwój nauk medycznych – zaznacza pomysłodawca think-tanku, dyrektor łódzkiego ICZMP prof. Maciej Banach.

Napisane przez:


 

Podziel się z innymi

Powiązane artykuły

Dodaj komentarz

Dodaj komentarz

 

308893