17072018Nowości:
   |    Rejestracja

Bank Światowy: Polska się rozwija


W 2017 r. wzrost polskiej gospodarki przyspieszy do 3,3 procent z 2,8 procent w roku ubiegłym, dzięki inwestycjom i konsumpcji – głoszą opublikowane w czwartek najnowsze prognozy Banku Światowego. W kolejnych latach wzrost PKB pozostanie na stabilnym poziomie 3,2 procent. W styczniu ekonomiści Banku Światowego zakładali, że wzrost Polski w roku 2017 wyniesie 3,1 procent, zaś w latach 2018-2019 odpowiednio 3,3 i 3,4 procent.


pl-edp-780

– Polska gospodarka, po spowolnieniu w 2016 r., znów przyspiesza, ponieważ ruszyły inwestycje finansowane ze środków unijnych i rośnie konsumpcja prywatna dzięki bardzo dobrej sytuacji na rynku pracy oraz programowi Rodzina 500+ – mówi Carlos Piñerúa, przedstawiciel Banku Światowego na Polskę i kraje bałtyckie.

Piñerúa dodaje, że „wciąż dużo jest jednak niepewności co do przyszłej sytuacji gospodarczej na świecie, która będzie miała wpływ także na wzrost Polski i jej sytuację fiskalną. Dlatego też Polsce potrzebne jest sprawne wdrożenie reform zapowiedzianych w Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju, ze szczególnym naciskiem na reformy poprawiające warunki prowadzenia biznesu oraz wspierające innowacyjność.

Bank Światowy prognozuje, że deficyt sektora finansów publicznych w Polsce w 2017 r. wzrośnie nieznacznie do 2,6 procent PKB z 2,5 procent szacowanych na rok 2016. Wydatki w 2017 r. wzrosną między innymi dlatego, że świadczenia z programu Rodzina 500+ będą wypłacane przez cały rok, a nie przez trzy kwartały jak było to w roku 2016. Obniżka wieku emerytalnego od października 2017 r. dodatkowo zwiększy wydatki budżetowe.

Z drugiej strony w 2017 r. budżet wspierać będą większe wpływy z podatków dzięki szybszemu wzrostowi gospodarczemu, a także działaniom Ministerstwa Finansów i nowo powołanej Krajowej Administracji Skarbowej (KAS) na rzecz poprawy ściągalności podatków, w tym ograniczenia luki w VAT. Niemniej jednak w scenariuszu bazowym w 2018 r., czyli przy braku istotnych zmian w polityce fiskalnej, deficyt fiskalny może osiągnąć unijny próg trzech procent PKB.

Napisane przez:


 

Podziel się z innymi

Powiązane artykuły

komentarze 2 dla artykułu "Bank Światowy: Polska się rozwija"

  1. ibrahim ibn jakub napisał(a):

    a co….morawieccy dostali dodatkową drukarkę czeków bez pokrycia, od rotszylda ?

  2. ibrahim ibn jakub napisał(a):

    rotszyld…..co ty pierdolisz……

Dodaj komentarz

Dodaj komentarz

 

303311