20052018Nowości:
   |    Rejestracja

Badania za 0,5 mln euro dla Polski


Naukowcy z Wydziału Geologii Uniwersytetu Warszawskiego wygrali przetarg na badania geologiczno-inżynierskie zorganizowany przez ESO (Europejskie Obserwatorium Południowe). Wartość kontraktu wynosi ok. 500 tys. euro. Jego realizacja potrwa pół roku, a weźmie w nim udział 15 polskich geologów.


The Milky Way above the antennas of ALMA

Prace, rozpoczęte 22 marca 2017 r. w Chile, są bezpośrednio związane z dużym projektem naukowym pn. CTA (Cherenkov Telescope Array), który jest realizowany we współpracy z ESO. Celem CTA jest budowa sieci teleskopów w zakresie rejestrowania promieni gamma wysokich energii. Obserwatorium ma składać się kilkudziesięciu teleskopów różnej wielkości umieszczonych na dwóch półkulach Ziemi, aby umożliwić dokładną analizę całego nieba.

Celem badań polskich geologów jest określenie warunków umieszczenia sieci teleskopów CTA na terenie należącym do ESO w pobliżu Obserwatorium Paranal. Działania objęte kontraktem obejmują m.in. wiercenia, prace geofizyczne i sondowania, a także analizę pobranych próbek, która będzie przeprowadzona w Polsce w laboratoriach Wydziału Geologii Uniwersytetu Warszawskiego.

– Projekt jest dla Wydziału Geologii UW bardzo ważny, ponieważ pozwala nam przeprowadzić badania w terenie dotychczas nieanalizowanym przez naszych badaczy, a geologicznie bardzo ciekawym. Włączamy się ponadto, obok innych specjalistów z Polski (głownie fizyków i astronomów), w bardzo istotny dla nauki projekt badania nieba na półkuli południowej przez ESO. Jest to także krok do coraz szerszej komercjalizacji nauki, a w tym wypadku badań geologicznych. Nasz wydział ma odpowiednie zaplecze laboratoryjne i możliwości do realizacji projektów, mamy okazję zaprezentować nasze działania i umiejętności do realizacji wielu, także bardzo skomplikowanych i zindywidualizowanych projektów badawczych z zakresu geologii – mówi dr hab. Ewa Falkowska z Wydziału Geologii UW.

Polska jest członkiem ESO od 2015 r. Dzięki akcesji naszego kraju do Organizacji polskie jednostki naukowe i przedsiębiorcy mogą brać udział w przetargach ogłaszanych w ramach ESO.

Napisane przez:


 

Podziel się z innymi

Powiązane artykuły

Dodaj komentarz

Dodaj komentarz

 

302137