25062018Nowości:
   |    Rejestracja

Napisane przez:


Filolog, lingwistka, tłumaczka.

 

KONSTYTUCJA USA

KONSTYTUCJA USA MY, NARÓD ZJEDNOCZONYCH STANÓW, ażeby utworzyć unię tym doskonalszą, utwierdzać sprawiedliwość, zabezpieczać w kraju pokój, dbać o wspólną obronę, wspierać ogólny dobrostan oraz dać umocowanie dobrodziejstwom... więcej >>

DEKLARACJA NIEPODLEGŁOŚCI USA

KIEDY w przebiegu wydarzeń między ludźmi staje się potrzebnym, aby jeden naród rozwiązał polityczne więzi łączące go czas jakiś z drugim, a zajął pośród sił na tej Ziemi wyodrębnione, jak i też równorzędne stanowisko, ku... więcej >>

TOMASZ PAINE, ZDROWY ROZSĄDEK

WSTĘP Wyrażane na następujących stronicach odczucia jeszcze być może nie dosyć słyną, aby dla nich było sprzyjanie ogólne. Utrwalony nawyk, by nie myśleć o jakiejś rzeczy jako złej, może jej dawać powierzchowność dobrej, a... więcej >>
317788