21072018Nowości:
   |    Rejestracja

Napisane przez:


 

Czyste powietrze

Powietrze zawiera różną i zależną od warunków otoczenia ilość pary wodnej. Stężenie tego gazu przy powierzchni jest od 0,5 do kilku procent. Zanieczyszczenie powietrza innymi substancjami 0,5 – 3,5 procent. W aglomeracjach miejskich... więcej >>

CO2 nie jest gazem cieplarnianym

CO2 nie jest gazem cieplarnianym To również ograniczenie przepływu przez powietrze atmosferyczne energii promienistej Słońca i energii promieniowania z Ziemi. Efekt cieplarniany jest wprost proporcjonalny do stężenia gazów cieplarnianych... więcej >>

Antropogeniczne gazy cieplarniane

Gazem cieplarnianym o specyficznych własnościach fizycznych jest rówież para wodna, która absorbuje widmo słoneczne w pasmach ok. 0,78; 0,82; 0,95; 1,12 µm. Błędna jest teza jakoby elektroenergetyka jądrowa jest technologią bezemisyjną.... więcej >>

Francuzi mądrzy po szkodzie.

Stare kraje Unii Europejskiej wycofują się z budowy spalarni śmieci. W wyniku przeprowadzonych kontroli społecznych potwierdzone zostały fakty, iż spalarnie odpadów komunalnych są bardzo poważnym źródłem emisji szkodliwych gazów... więcej >>

Warszawski ZUOK spala plastiki i inne tworzywa sztuczne

Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych nr 2, MPO Warszawa, ul. Gwarków 9, emituje do atmosfery szkodliwe związki chemiczne. Na podstawie sprawozdań operatora instalacji i zebranych materiałów dowodowych z Departamentu Środowiska... więcej >>

Warszawska spalarnia zatruwa powietrze miejskie w stolicy

  Na podstawie sprawozdań operatora instalacji i zebranych materiałów dowodowych z Departamentu Środowiska Urzędu Marszałkowskiego oraz Mazowieckiego Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska wynika, że Zakład... więcej >>

Pakiet klimatyczny

Pakiet klimatyczny to chichot Faraona. W podobny sposób rządzący Egiptem posługiwali się kłamstwem, wymuszając posłuszeństwo poddanych.

Odpady komunalne nie są paliwem, spalanie tej materii zatruwa powietrze.

  S E L E K C J A     S E G R E G A C J A     R E C Y K L I N G Spalanie odpadów komunalnych jest niegospodarnym i nie ekologicznym działaniem pseudogospodarczym. Odpady komunalne nie są paliwem ani często... więcej >>

Protest polskich naukowców przeciwko wprowadzeniu pakietu klimatycznego.

Przyjęty w Unii Europejskiej pakiet energetyczno – klimatyczny w celu ograniczania emisji dwutlenku węgla i handlu uprawnieniami do jego emisji jest nieuzasadnionym i nieroztropnym programem. Sztuczna regulacja CO2 jest bardzo kosztownym... więcej >>
317377