18082018Nowości:
   |    Rejestracja

Napisane przez:


Oświadczam, że wszelkie moje publikacje internetowe udostępniam wszystkim użytkownikom za darmo: każdy użytkownik ma prawo darmowego ich kopiowania, powielania w internecie i linkowania do nich bez zmiany treści . Nie wyrażam zgody na żadną inną „ochronę praw autorskich” moich publikacji w Internecie.

 

Show must go on?

    Tym, którym dotąd dla obudzenia ich świadomości nie wystarczyła dokonana przez ostatnie 25 lat na naszym Kraju hiper grabież majątku narodowego , a nawet  zbrodnia z 10 kwietnia 2010r  i czynione w jej następstwie matactwa... więcej >>

Istota powszechnego bojkotu tzw. wyborów do Europarlamentu

  -degradacja wszelkich dziedzin życia, ekonomii gospodarki, obronności, prawa, edukacji, zdrowia , wdrażanych lawinowo na rzecz skolonizowania i wynarodowienia Polski z Polaków na rzecz jej obcego przejęcia. Jak wskazują przedstawione... więcej >>

Od pełnego rozbrojenia do permanentnego zniewolenia Polaków.

I i II PRL w świetle Protokołów Mędrców Syjonu. Część III/2. MOTTO; Wzmożone zbrojenia, zwiększanie składu osobistego policji są nieodzownymi do dopełniania planów poprzednio wymienionych. Niezbędne jest doprowadzenie do tego,... więcej >>

I i II PRL w świetle Protokołów Mędrców Syjonu. Część III

I i II PRL w świetle Protokołów Mędrców Syjonu. Część III. Od pełnego rozbrojenia do permanentnego zniewolenia Polaków. Od pełnego rozbrojenia do permanentnego zniewolenia Polaków. Część 3/I MOTTO; „Kiedy nareszcie zapanujemy... więcej >>

SYSTEM EKONOMICZNY II PRL WEDŁUG WTYCZNYCH PROTOKOŁÓW MĘDRCÓW SYJONU

Po owocach ICH poznacie –transformacja  ustrojowa  PRL w świetle Protokołów Mędrców Syjonu cz. II SYSTEM EKONOMICZNY II PRL WEDŁUG WTYCZNYCH PROTOKOŁÓW MĘDRCÓW SYJONU Motto: „Miejcie się na baczności przed fałszywymi prorokami.... więcej >>

II PRL w świetle Protokołów Mędrców Syjonu (PMS).

Po owocach ICH poznacie –transformacja  ustrojowa w II PRL w świetle Protokołów Mędrców Syjonu (PMS). Wstęp         Otóż wg peerelowskich spisów ,zarówno ci ocalali ,jak i sprowadzeni z Sowietów Żydzi w liczbie co najmniej... więcej >>

MITOLOGIA SKALI HOLOCAUSTU I JEJ ROLA W ZATAJENIU ROZMIARU LUDOBÓJSTWA W PRL.

http://kosciesza.nowyekran.net/post/93499,skala-ludobojstwa-wskutek-ii-agresji-sowieckiej-wobec-panstwa-polskiego – przełoży się to łącznie na, co najmniej około 5 milionów ofiar sowieto- bolszewickiego ludobójstwa na Narodzie... więcej >>

SKALA LUDOBÓJSTWA WSKUTEK II AGRESJI SOWIECKIEJ WOBEC PAŃSTWA POLSKIEGO.

SKALA LUDOBÓJSTWA NA NARODZIE POLSKIM 1939-1956 . Na podstawie spisów 1921 i 1931 Przyrost naturalny Polaków w Polsce wynosił 22 % /10 lat. Czyli bez ofiar  wojennych i powojennych eksterminacji, na progu 1951r w Polsce, powinno żyć ... więcej >>

9 maja-Dzień Zwycięstwa … nad Polską !

 9 maja-Dzień Zwycięstwa … nad Polską ! Eksterminacja i ludobójstwo na Narodzie Polskim w obszarze nadwiślańskiej republiki sowieckiej: PRL . Do znaczących wydarzeń w historii naszego narodu, mało znanych bądź w ogóle nie, a... więcej >>

SIEDEMNASTA, NADWIŚLAŃSKA REPUBLIKA SOWIECKA.

DRUGA AGRESJA SOWIECKA WOBEC PAŃSTWA POLSKIEGO W II WOJNIE ŚWIATOWEJ.   – SIEDEMNASTA, NADWIŚLAŃSKA REPUBLIKA SOWIECKA. 27 marca 2013r. przypadła 68 rocznica oficjalnego i formalnego urzeczywistnienia trzeciej agresji bolszewickiej... więcej >>

Nosił wilk raz kilka… Prawno-historyczna podstawa rozliczenia oligarchii szubrawców

  Kontynuując nagłaśnianą wielokrotnie zarówno przez tuby reżimowej propagandy  jak i na forum NE, poruszoną przez wypowiedź reżysera Grzegorza Brauna kwestię osądzenia i należnego rozliczenia osobników odpowiedzialnych... więcej >>

III-cio RP-owska Recydywa peerelowskiej zdrady głównej.

  Kłamstwo ustrojowe „III RP”. Część 4. Recydywa  peerelowskiej zdrady głównej wobec Rzeczpospolitej Polskiejprzez 3-cią Erpe (II PRL).   Stan zamrożenia okupacji Polski w XXI w.   ... więcej >>

KŁAMSTWO USTROJOWE II PRL ( „III RP”). Część 3

    PLURALIZM FASADOWY II PRL/ 3-ciej Erpe: SOWIETO-LITWACKA ATRAPA LEWICY POLSKIEJ     „Lewica’ i „prawica” Ewidentnym przykładem fałszowania pojęć do ich znaczenia w propagandzie 3-ciej Erpe... więcej >>

PLURALIZM FASADOWY i FAŁSZYWA PRAWICA 3-ciej Erpe

  Współczesna rola prawomocnej Konstytucji R.P. z 1935 w kwestii jednoznacznej identyfikacji fałszywej opozycji prawicowo-patriotycznej .    Jak wspomniano w poprzedniej, ostatniej części  dotyczącej... więcej >>

Kłamstwo założycielskie PRL o wojnie 1939. Część 11 (ostatnia)

  Kłamstwo założycielskie PRL o wojnie 1939. Część 11 (ostatnia),   Kłamstwo ustrojowe II PRL (tzw. „III RP”). Część 1   -czyli sprawa prawomocnej Konstytucji R.P. i nielegalnej władzy w Polsce ... więcej >>

Część 9/2. ROLA i SKUTKI 1-SZEGO KŁAMSTWA ZAŁOŻYCIELSKIEGO PRL w „III RP”.

  Po pierwszym założycielskim kłamstwie czy o Polsce Niepodległej czy tożsamej z nim czarnej legendy o klęsce zacofanej Polski w 1939r nastąpił szereg kolejnych, mających przykryć brak mandatu do legalnego sprawowania władzy... więcej >>

Część 9. ROLA i SKUTKI 1-SZEGO KŁAMSTWA ZAŁOŻYCIELSKIEGO PRL w „III RP”.

  Mimo przegranej kampanii militarnej w kraju , mimo wdrażanej na jego kadrach i ich rodzinach katyńskiej doktryny zagłady, Wojsko Polskie od 1 września 1939r do 8 maja 1945 jako czwarta (a w okresie czerwiec 1940 czerwiec 1941... więcej >>

Część 8 . KŁAMSTWO ZAŁOŻYCIELSKIE I i II PRL o wojnie 1939r

  Jak rzecze stara niemal jak rozum ludzki, starożytna  i zawsze nieomylna sentencja tycząca sprawstwa każdej zbrodni :E qui facit qui prodest(- łac.„głównym sprawcą ten, kto skorzystał”) Zestawiając... więcej >>

Część 7 . KŁAMSTWO ZAŁOŻYCIELSKIE I PRL w „III RP”.

  W powszechnej ukształtowanej w kraju świadomości historycznej, szeroko promowanej za granicą propagandzie przez władze PRL i „III „RP”, wszelkich opiniotwórczych agentów postsowieckiej Rosji działających... więcej >>

Część 6a . KŁAMSTWA ZAŁOŻYCIELSKIE I i II PRL o II R.P .

  Rola szeptanej propagandy : od agentów  wpływu do „użytecznch idiotów” na przykładzie jej zastosowania na forum NE     Peerelowskie liczby i”fakty”  kłamły... więcej >>
239543