28052018Nowości:
   |    Rejestracja

Alians MEN i Specjalnych Stref Ekonomicznych


Poparcie dla założeń polityki oświatowej w zakresie szkolnictwa zawodowego i aktywne włączenie się pracodawców w proces kształcenia uczniów deklarują przedstawiciele zarządów Specjalnych Stref Ekonomicznych. I dodają: potrzebujemy takich szkół.


082027_620

To, że Specjalne Strefy Ekonomiczne weszły w alians z Ministerstwem Edukacji Narodowej w zakresie wsparcia reformy szkolnictwa w Polsce świadczy wyłącznie o tym, że szkolnictwo zawodowe – przez kolejne rządy konsekwentnie likwidowane – jest w Polsce potrzebne. Setki tysięcy maturzystów kończących z sukcesem szkoły średnie miały przed sobą dwa wyjścia: albo studia, czesto byle jakie, albo pracę w najsprostszych zawodach. Ostatnia reforma powołuje nowy typ szkoły – branżową szkołę pierwszego i drugiego stopnia.

Zarządy Specjalny Stref Ekonomicznych, które już od dawna sygnalizowały potrzebę zawodowego kształcenia w Polsce od razu zapowiedziały, że w tym projekcie wezmą udział. I, że dadzą pole do nauki zawodu, wszystkim uczniom tych szkół.

– Cieszę się, że jesteście dla nas partnerami. Dziękuję, że chcecie wspierać system kształcenia zawodowego, którego efektem będzie dobrze przygotowany absolwent do podjęcia pracy – mówi Anna Zalewska, minister edukacji narodowej. – Chcemy korzystać z doświadczenia pracodawców, tak aby przygotowane zmiany przynosiły zarówno korzyści dla biznesu, jak całego systemu edukacji.

Zarządy Specjalnych Stref Ekonomicznych działających w Polsce złożyły w ministerstwie deklarację poparcia dla założeń nowej polityki oświatowej w zakresie szkolnictwa zawodowego. Sygnatariusze zadeklarowali również pomoc w profesjonalnym wsparciu kadrowym dla szkół, zaangażowaniu pracowników przedsiębiorstw w organizację kształcenia praktycznego i doskonaleniu nauczycieli oraz promocji kształcenia zawodowego.

Podpisana deklaracja ma wspierać MEN w dotychczasowych działaniach, które – jak zapewnia minsterstwo – ma lepiej przygotowywać uczniów do podejmowania trafnych decyzji edukacyjnych i zawodowych oraz planowania dalszej przyszłości edukacyjnej i zawodowej przez wybór odpowiedniej ścieżki kształcenia.

Sygnatariuszami deklaracji zostały Katowicka Specjalna Strefa Ekonomiczna, Kamiennogórska Specjalna Strefa Ekonomiczna Małej Przedsiębiorczości, Krakowski Park Technologiczny, Katowicka Specjalna Strefa Ekonomiczna, Kostrzyńsko – Słubicka Specjalna Strefa Ekonomiczna, Legnicka Specjalna Strefa Ekonomiczna, Łódzka Specjalna Strefa Ekonomiczna, Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna, Słupska Specjalna Strefa Ekonomiczna, Specjalna Strefa Ekonomiczna „Starachowice”, Specjalna Strefa Ekonomiczna EURO-PARK MIELEC, Suwalska Specjalna Strefa Ekonomiczna, Tarnobrzeska Specjalna Strefa Ekonomiczna EURO-PARK Wisłosan, Warmińsko-Mazurska Specjalna Strefa Ekonomiczna, oraz Wałbrzyska Specjalna Strefa Ekonomiczna „INVEST-PARK”.

Celem zmian przygotowanych przez MEN w szkolnictwie zawodowym jest upowszechnianie dualnego systemu kształcenia odpowiadającego potrzebom gospodarki. Ważnym elementem ma być współpraca z przedsiębiorstwami stanowiącymi otoczenie gospodarcze szkoły. Jedną z form takiego współdziałania powinno być organizowanie zajęć praktycznych dla uczniów u pracodawców – tak, aby nauka zawodu przebiegała w rzeczywistych warunkach pracy, z wykorzystaniem nowoczesnych technologii, tj. w ramach kształcenia dualnego.

Fundamentem zmian ma być ugruntowanie pozycji przedsiębiorców w modelu szkolnictwa branżowego. Strefy mają za zadanie współpracę ze szkołami prowadzącymi kształcenie zawodowe. Wsparcie szkolnych kadr oraz przedsiębiorców w organizacji kształcenia praktycznego uczniów to istotny element działań. Klastry umożliwiają współpracę szkół i przedsiębiorców, m.in. przez staże i praktyki zawodowe, realizację projektów badawczych z uczelniami wyższymi, wsparcie szkolnych kół robotyki oraz doposażanie sal edukacyjnych.

W związku z wprowadzeniem reformy edukacji, od 1 września 2017 r. w systemie oświaty kształcenie w zawodach prowadzić będą następujące szkoły: 4-letnie technikum dla młodzieży, a od września 2019 roku 5-letnie technikum, 3-letnia branżowa szkoła I stopnia dla młodzieży (w miejsce dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej) oraz branżowa szkoła II stopnia (dla absolwentów branżowej szkoły I stopnia – od września 2020 roku) i szkoła policealna.

Ministerstwo Edukacji Narodowej podjęło już działania, których celem jest lepsze przygotowanie uczniów do świadomego i odpowiedzialnego wyboru ścieżki kształcenia. Rozwiązania te uwzględniają wprowadzenie zajęć realizujących treści z zakresu doradztwa zawodowego, jako jednej z form działalności dydaktyczno-wychowawczej szkoły. Elementy związane z doradztwem zawodowym realizowane będą w ostatnich klasach szkoły podstawowej oraz w szkołach ponadpodstawowych.

Szybkie reagowanie na potrzeby rynku pracy w zakresie nowych zawodów we współpracy z innymi resortami możliwe jest również dzięki funkcjonowaniu „branżowej linii” (bezpośredni kontakt ekspertów z poszczególnych resortów w kwestii szkolnictwa branżowego).

Priorytetem działań MEN w obszarze kształcenia zawodowego jest aktywne włączenie pracodawców w proces kształcenia i egzaminowania. Ważną rolę spełniać będą dobrze wyposażone centra kształcenia praktycznego (CKP). Istotne jest tworzenie warunków sprzyjających temu, aby każdy uczeń część kształcenia zawodowego mógł realizować u pracodawcy. Zadaniem CKP ma być realizacja kształcenia zawodowego, koordynacja doradztwa zawodowego, organizacja i przeprowadzanie egzaminów zawodowych oraz kształcenie osób dorosłych.

Od dwudziestu lat Specjalne Strefy Ekonomiczne stanowią skuteczny instrument polskiego wzrostu gospodarczego. Niemal we wszystkich powiatach istnieją tereny inwestycyjne objęte ich statusem. Nakłady inwestycyjne w strefach sięgnęły łącznie niemal 120 miliardów złotych, a zatrudnienie w zakładach firm funkcjonujących w SSE znalazło blisko 280 tysięcy osób.

Napisane przez:


 

Podziel się z innymi

Powiązane artykuły

Dodaj komentarz

Dodaj komentarz

 

298692